Günümüzde hızla gelişen bilgi teknolojileri ve buna bağlı yeni ihtiyaçlar doğrultusunda kurumların sahip olduğu ‘Veri’ stratejik öneme sahip en değerli varlıklardandır. Bir kurumun sahip olduğu finansal varlıklar, insan kaynağı varlıkları gibi kıymetli varlıklarının yanı sıra kurumun sahip olduğu ‘Veri’ ve bu Veri’den üretilecek bilgi günümüz kurumlarının en değerli varlıkları arasında yer almaktadır.

HABERDAR OLUN