Ar-Ge

Giriş
Ar–Ge departmanımız, uzun yıllar yürütülen bilgi yönetimi danışmanlığı faaliyetlerinin bir sonucu olarak kurulmuştur. Alanında ürettiği çözümlerle lider olan KOMTAŞ Bilgi Yönetimi, sahip olduğu bilgi birikimini kendi geliştirdiği kaliteli ve sağlam yazılım ürünlerine dönüştürmektedir. Bu bağlamda Ar-Ge, KOMTAŞ Bilgi Yönetimi için en önemli değerlerdendir.

Ar-Ge departmanımızın misyonu, tanımlı olan görev ve sorumlulukları çerçevesinde, müşterileri için kaliteli yazılımlar üretmek, teknolojiyi yakından takip etmek, varolan yöntem ve araçlarda iyileştirmeler yapmak ve yeni fikirler üretip bu fikirleri, KOMTAŞ Bilgi Yönetiminin sunabileceği aktif yazılımlara dönüştürmektir.

Vizyonumuz; kültür olarak Ar-Ge anlayışını bir laboratuvar ortamında yaşatmak, pragmatik, çözüm odaklı, endüstriye ve akademiye değer katan, değişime yanıt verebilen bir departman olabilmektir.

Bir veri analizi şirketi olan KOMTAŞ Bilgi Yönetimi, endüstrinin veri analizi konusunda en önemli ihtiyaçlarından biri olan entegre ve tek noktadan veri erişimi konusuna eğilmiş, 2000 yılından bu yana Via ile önemli bir yazılım platformu oluşturmuştur. Bu platform, endüstrideki gereksinimler ve kullanıcı isteklerine paralel olarak KOMTAŞ Bilgi Yönetimi, Ar-Ge stratejisini belirlemektedir.

Kültür
Tipik bir Ar-Ge ortamının ve kültürünün hakim olduğu departmanda, çalışanlar zamanlarının bir kısmını mevcut projelerin geliştirilmesine, bir kısmını akademik araştırmalara, açık kaynak kod projelerine destek olmaya, bir kısmını da çeşitli toplantı ve konferanslarda makale ve bildiriler yayınlayıp aktif katılım sağlamaya ayırmaktadırlar. Böylece, hem müşterilerimizin hem de yazılım endüstrisinin fayda görebileceği katkıları en üst düzeye çıkarmayı hedeflerler.

Araştırma Konularımız
Temel araştırma konularımız, heterojen ve dağınık veri kaynaklarının entegrasyonu ve elde edilen verileri bilgiye dönüştürmekte kullanılacak analiz yöntemlerinin sistemlerimizde etkili bir şekilde kullanılmasıdır. En son yazılım ve donanım teknolojilerinden faydalanan Ar-Ge departmanımız, yarattığı çözümlerde, hem açık kod topluluklarından faydalanmakta hem de özel anlaşmalı olduğu teknoloji sağlayıcılarının ürünlerini kullanmaktadır.