Başarı Hikayelerimiz

T.C. ZiRAAT BANKASI A.Ş. ACL Sayesinde Suistimal Tespitinde Önemli Başarı Elde Etti
“ACL, kurumumuz için çok önemli hale gelmiştir. Güvenli ve hızlı analizler ile yolsuzluk ve zimmeti tespit ederken, denetim etkinliğini ve verimliliğini de artırdık”
Ali ARAS, Denetim Departmanı Başkanı


Şirket Profili

1863 yılında kurulan TC. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye’nin en büyük bankasıdır. T.C Ziraat Bankası, Türkiye’de 1300’ün üzerinde şubesi, 50 özel operasyon merkezi, 25 bürosu ve yurtdışında da 17 ülkede bulunan bürolarıyla bankacılık, finans, sigortacılık ve kredi kartı alanlarında hizmet vermektedir. Merkezi Ankara olan kurumun, 23.000’in üzerinde çalışanı ve 2.4 milyar dolarlık yıllık net karı bulunmaktadır.

Hedefler

Günümüzün iş dünyasında, etkin planlama, kritik şirket verilerine hızlı erişimi gerektirmektedir. Aynı zamanda, iç denetçilerin rolü de bununla birlikte yükselmektedir. Denetçiler / müfettişler, stratejik istihbarat sağlamak için, yeni sorumluluklara ve otomatize tekniklere de ayak uydurmalıdır. Denetim analitikleri de, ilgili ekiplerin etkinlik ve verimliliğini artırmada en etkili çözümlerden birini oluşturmaktadır.

4 müfettiş ve 4 müfettiş yardımcısının yanısıra, Teftiş Kurulu Başkanlığındaki diğer 239 müfettiş ile Ziraat Bankası Merkezden Denetim Birimi (CAD), 2005 yılından beri iç suistimal ve potansiyel kontrol risklerinin açığa çıkarılmasında ACL çözümlerini kullanmaktadır.

Denetim yöneticileri ve Merkezden Denetim Birimi, yüksek maliyetli ve uzun zaman alan yerinde denetimler yerine, ACL teknolojisini kullanarak suistimalleri tespit etmektedirler. Yine bu teknoloji, ilgili denetçileri banka ve şube bilançolarının analizi ve risk belirlemede kullanılırken, aynı zamanda denetim analitikleri, kredi plasmanının belirlenmesi, hesap hareketlerinin takibi, mevduat hesaplarındaki yapısal değişiklikler ve diğer müşteri aktivitelerinde, büyük veri kümeleri ile çalışmaya imkan tanımaktadır.

Proje Uygulama Süreci

Ziraat Bankası, denetim birimi ve diğer çalışanlar için ACL teknolojisinin uygulanması, danışmanlık ve eğitim faaliyetleri ile destek hizmetleri konularında, yerel bir Channel Partner olan KOMTAŞ Bilgi Yönetimi ile yakınen çalışmıştır.

Ziraat Bankası’nda yakın zamanda uygulanan ACL çözümü, başlı başına bir iş güvencesi sunmaktadır. Merkezden Denetim Birimi, günlük 2,5 milyonun üzerindeki işlem hacmi ile iş risklerinin ve suistimallerin tespitinde güçlü bir teknolojiye ihtiyaç duymaktadır. Böylesine büyük veri kümeleri üzerinden geleneksel manuel denetim teknikleri kullanmak, özetle mümkün değildir.

Bankanın Şube Risk Projesi ise bu çerçevede, alacak, borç, işlem toplamları, çalışan profilleri, denetim geçmişi ve diğer kritik dosyalarda dair tüm verilerin analiz edilmesinde karmaşık denetim teknolojileri kullanmaktadır. Merkezden Denetim Birimi gerektiğinde ilgili alanlar üzerinde oluşan yeni risklere göre yeni analitikler uyarlayabilmektedir. Teknoloji aynı zamanda en iyi uygulama yöntemlerinin de günlük denetim aktiviteleri dahilinde olduğunu garanti altına almaktadır. Merkezi bir verihavuzu’nda bulunan analitikler ile, kilit ekip üyelerinin yokluğunda bile ekibin geri kalanı teknik bilgi eksikliğine maruz kalmamakta, işlemlerin devamını sağlayabilmektedir.

Sonuçlar

Ziraat Bankası, ACL teknolojisini
- Suistimal, Zimmet ve Şüpheli İşlem Tespiti
- Günlük milyonlarca işlem verisinin analizi için kullanmaktadır.
- Stratejik ACL teknolojisi ile birlikte CAD, bankaların en önemli suistimal tespit kaynağıdır.

Merkezden Denetim Birimi ACL’i, tüm işlemler arasından yakalanmak istenen istisnai durumları, belirlenen sürelerde çok – boyutlu testlere tabi tutmak amacıyla kullanmaktadır. Esnek analitikler ile denetçilere kapsamlı bir bakış açısı kazandırılırken, aynı zamanda ileri soruşturmalar için de bireysel dosyalara kadar de inebilmektedir. Çözüm sayesinde operasyonel maliyetler, manuel tekniklere oranla fark edilir derece azalmış, birkaç günde yapılabilen analizler, dakikalar içerisinde tamamlanabilir hale gelmiştir.

Bu çerçevede çözüm, Merkezden Denetim Birimi ve diğer denetçileri, geniş kapsamlı risk analizinde iş güvencesi sağlama açısından esnek ve etkin bir donanım sağlamıştır. Veri testleri, sonuçlar ve şablonlar, rol - tabanlı kullanıcı erişimleri ile güvenli bir verihavuzunda tutulmaktadır. Bu sayede merkezi verihavuzu sayesinde de sürdürülebilir ve tekrarlanabilir denetimler ve yüksek kaliteli suistimal incelemeleri yapılabilmektedir.

Bir sonraki aşama

Ziraat Bankası, veri analizini ilerleyen zamanlarda gerçek zamanlı veri analizine dönüştirme yolunda ilerlemektedir. Merkezden Denetim Birimi, katma değeri, verimliliği ve gerçek etkinliği ile kurum bütününde suistimal ve risk tespitinde hayati önem taşımaya devam etmektedir.

Ziraat Bankası Başarı Hikayesi (pdf)