Başarı Hikayelerimiz

Telekomünikasyon Verisini Saniyeler İçerisinde Müşteri Öngörüsüne Çevirmek

Pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri ekiplerimizin ulaşmak için en çok zaman harcadıkları güncel ve güvenilir veri artık anlık olarak hazır.
Vedat Güneş, Veri Yönetimi Müdürü, Türk Telekom

Türkiye'nin Lider İletişim Sağlayıcısı

Türk Telekom Grubu, Türkiye'nin öncü iletişim ve iletişim teknolojileri grubudur. Kurum, tüm ülke çapında bireysel ve kurumsal bütün müşterilerine sabit hat, mobil ve geniş bant hizmetleri de dahil olmak üzere, entegre telekomünikasyon hizmetleri sunmaktadır. En son rakamlara göre, Türk Telekom, 13,7 milyon sabit hat müşterisine, 7,3 genişbant bağlantısına ve 14,5 milyon cep telefonu abonesine hizmet vermektedir.

Türkiye'de telekomünikasyon pazarı, düşük yaygınlık, mobil ve geniş bant pazarlarındaki yüksek büyüme oranlarıyla, önemli bir potansiyele sahiptir. Nitekim, Türkiye'deki mobil veri hizmetleri ihtiyacı, diğer Avrupa ülkelerine göre daha hızlı artmaktadır. Diğer mobil sanal şebeke operatörleri de, zaten düşük yaygınlık oranları ve kullanıcı başına yüksek gelir ortalaması (ARPU) vaadi ile Türkiye pazarına doğru hareket etmektedir.

Türk Telekom'un hedefi, hangi yeni hizmet alanlarında yatırım yapılacağı, hangi müşteri gruplarının hedefleneceği konusunda, rakipleri takip ederek hızlı ve bilinçli karar almak; mevcut hedef kitle arasında yaygınlık ve geliri yükseltmektir.

Verinin potansiyelini işe yansıtmak

Rekabetçi kalmak ve hızlı değişen pazarda büyüme fırsatlarından yararlanmak için, Türk Telekom'un sahip olduğu verinin potansiyelinden faydalanması gerekiyordu. Kurum, çoklu operasyonel sistemlerdeki ve iş sistemlerindeki veriyi hızlı ve verimli şekilde entegre etmek zorundaydı. Bu CDR olarak anılan arama detay raporlarını, konum bazlı servisleri, mali fatura bilgilerini ve diğer yapılandırılmamış verileri de kapsıyordu.

Hızlı internet iletişiminin gelişimi ve tüm diğer eğilimler verinin hacminde bir patlama etkisi yaratıyordu. Her bir CDR ya da fatura kaydı, müşterinin tanımlanması varolan müşteriye daha fazla satış yapılması veya yeni bir hizmet fırsatı oluşturmak için anahtar olabilirdi.

Karar vermek için kullanılan verilerin de daha hızlı bir şekilde hazır olması gerekiyordu. Örneğin CDR bilgilerinin hazırlanması ile karar mekanizmasına ulaşması arasında 24 saatlik bir gecikme oluşuyordu. Günün ihtiyaçlarına cevap verebilmek için bu sürelerin minimize edilmesine ihtiyaç vardı.

Türk Telekom, bu verilerin potansiyelini açığa çıkarmak için yeni nesil iş zekası ve veri ambarı stratejisi yaratmıştır. Önceden varolan 3 ayrı veri ambarı, tek bir Teradata veri ambarına taşınmış ve konsolide edilerek birleştirilmiştir. Türk Telekom, CRM, CDR, faturalama, dolandırıcılıkla mücadele ve diğer veri kaynaklarını varolan sistemlerle entegre ederek, müşteri verilerini bir müşteri öngörüsüne dönüştürmektedir.

Şirket daha sonra satış, pazarlama, gelir yönetimi ve diğer iş kollarında zamanında, entegre, zenginleştirilmiş bilgiler sağlayarak bu verileri gelire dönüştürmektedir. Tüm bunlar veri kalitesi ve kontrolden ödün vermeden elde edilmektedir.

Pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri ekiplerimizin ulaşmak için en çok zaman harcadıkları güncel ve güvenilir veri artık yakın gerçek zaman diye tanımladığımız kısalıkta hazır diyen, Türk Telekom Veri Yönetimi Müdürü Vedat Güneş, Bu durumun, Türk Telekom'a, daha çevik ve kişiselleştirilmiş pazarlama promosyonları sunmak, çapraz satış ve paket yükseltme teklifleri oluşturabilmek, müşteri temsilcilerinin konuları daha etkili biçimde yönetebilmelerine imkan sağlamak gibi avantajlar kazandırdığını, bu sonuçların da müşteri sadakati başta olmak üzere, ARPU ve brüt marjları da artırmada etkili olduğunu açıklamıştır.

Sonuçlar

Türk Telekom, bu birleşik veri ambarı ortamını kullanarak iş çevikliği kazanmıştır. İşlenmesi 20 saatten fazla süren CDR kayıtları, 1 saatten daha kısa bir sürede raporlamaya hazır hale gelmektedir. Bu satış, pazarlama ve diğer ekipler arasında karar verme sürecini hızlandırmakta ve rekabet gücünü artırmaktadır. Aynı şekilde bir pazarlama kampanyası yapmak için müşteri grubunu belirlemek 24 saat gerektirirken, şu anda 40 dakikada süreç tamamlanmaktadır.

Maliyetler çok azalmıştır. Türk Telekom, 3 veri ambarından tek bir veri ambarına geçiş yaparak, yönetim altındaki verinin hacmini, 200 TB’dan sıkıştırılmış 40 TB seviyelerine indirgemiştir.

Veri Ambarı ve İş Zekası Grup Müdürü Mete Kısacık, Informatica Türk Telekom'un iş zekası dönüşümüne önemli katkı sağlıyor. Performanstaki 40 kat artış ile artık çok daha hızlı veri analiz edebiliyoruz. Bu artan çeviklik, organizasyonun tamamına avantajlar sunacak diyerek teknolojiden duydukları memnuniyetin altını çizmektedir.

Informaticanın Rolü

Türk Telekom bir kaç nedenden dolayı, gelecek nesil veri ambarı projesi için Informatica'yı seçmiştir.

Birincisi, Informatica'nın yaygın olarak veri entegrasyonu alanında altın standart olarak kabul edilmesi ve dünyanın lider telekomünikasyon şirketlerinde veri potansiyelini açığa çıkarmalarında yardımcı olduklarının kanıtlanmış olmasıdır. İkincisi, Informatica ve Teradata Birleştirilmiş Veri Mimarisi (UDA) kombinasyonu, Türk Telekom'un Informatica ürünlerini kullanmasını ve veri entegrasyon sürecini etkin ve profesyonel yaklaşımla geliştirilmesini sağlamıştır. Bu süreçler daha sonra tek bir veri mimari altyapısında, Teradata sunucular içerisindeki iş yükü tabanlı platformlarda koşması sağlanarak çeşitli analitik süreçlerin yönetilmesine imkan sağlamıştır.

Türk Telekom'un veri ambarı ekibi, hali hazırda müşteri verilerini eşleştirmek, doğru ve güvenilir veri madenciliği için tanımlanmış uygun müşteri segmentasyonu süreçlerinin veri hazırlığını yapmak, kampanya yönetimi ve çapraz satış uygulamalarının veri hazırlığını yapmak için Informatica'nın Kimlik Çözümleme ürününü kullanmaktaydı.

Informatica, bunun yanında Türk Telekom'a veri entegrasyonu için tek, birleşik bir platform ile metadata yönetimi ve dönüştürme mantığının hedef veri tabanında yürütülmesini sağlayan pushdown optimizasyonu özelliği gibi bir çok özelliği, tek bir çözüm içinde sağlamıştır.

Türk Telekom, bu projede Informatica'nın Türkiye'deki lokal partneri KOMTAŞ Bilgi Yönetimi ile çok yakın çalıştı. Transformasyon projesi, başlangıçtaki bütçenin içinde kalarak, 6 aylık kısa bir zaman dilimi içerisinde tamamlandı. Türk Telekom Veri Yönetimi Müdürü Vedat Güneş, Informatica tarafından tek bir paket içinde gereken herşeyin sunulduğu kurumsal veri entegrasyonundan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Informatica teknolojileriyle çalışmanın kolaylığından ve teknolojinin Teradata ile sorunsuz bir şekilde bütünleşmesi ve ölçeklenmesinden duydukları memnuniyeti de ifade etti.

Türk Telekom Veri Ambarı Özellikleri

Veri ambarı dönüşüm projesinin ilk aşaması, varolan MSSQL Sunucu, Oracle ve SybaseIQ veri ambarlarının Teradata veri ambarına taşınmasını içeriyordu. Şu anda süreci devam eden ikinci fazda hedef, tamamı Informatica PowerCenter'da temellendirilmiş olan geliştirilmiş veri entegrasyonu iş akışlarının yaratılması ve Türk Telekom Kurumsal Veri Modeli'nin Informatica ile beslenmesi şeklindedir.

Informatica PowerCenter, pazarlama, faturalandırma, CDR, CRM gibi çoklu ve birbiriyle bağlantısız yasal veri kaynaklarındaki veriyi entegre eder. Çözüm, işlenmemiş veriyi, kritik görevli veri süreçlerini entegre ederek, günlük iş aktivitelerinde aksiyon alınabilen bir bilgiye dönüştürür. Entegre veri, Pazarlama, Müşteri Hizmetleri, Gelir Yönetimi, Kampanya Yönetimi gibi Türk Telekom'un çeşitli iş birimleri tarafından kullanılmaktadır. Türk Telekom'da iş birimlerindeki son kullanıcıların veri ambarındaki mevcut veriden yararlanmalarını daha etkin hale getirmek için BusinessObjects ve diğer raporlama sistemleri kullanılmaktadır.

Türk Telekom, BusinessObjects raporları, Teradata veri ambarı ve Oracle kaynak sistemleri arasındaki veri akışı data lineage'nı keşfetmek için Informatica PowerCenter Gelişmiş Sürümü'nün bir fonksiyonu olan Metadata Yöneticisini kullanmaktadır. Metadata Yöneticisi, şirketin verilerdeki değişikliklere daha hızlı tepki verebilmesini, yapılan değişikliklerin etkisini artan veya azalan akım şeklinde görebilmesini ve mimarisinin baştan başa veri akışını takip edebilmesini sağlamaktadır.

Türk Telekom, aynı zamanda veritabanı varlıklarını en iyi şekilde kullanmak için, veri dönüşüm sürecini herhangi bir ilişkisel veritabanına PowerCenter içindeki Pushdown Optimizasyonu opsiyonunu kullanarak aktarabiliyor. Bu, Türk Telekom'un veri ambarı performansını, iş yürütmede değişim isteğine cevap vermek, yoğun işlem zamanlarındaki ihtiyaçları karşılamak veya üretim ortamlarının diğer dinamik kısımları için optimize etmektedir.

Kesin eşleşme ve adres temizleme de tanıtılmaya başlanmıştır. Informatica Veri Kalitesi, bütün Türk Telekom paydaşları ve veri alanları için bütün projeler ve iş uygulamalarında yetkin ve güvenilir veri temin edilmesini sağlamak için kullanılacaktır.

İş Hedefi

Karar vericilere daha hızlı veri servis edilmesi
Gelişmiş müşteri hedefleme ve daha duyarlı müşteri hizmetleri ile gelirleri artırmak
Veri yönetimi maliyetlerinin düşürülmesi

Teknoloji Stratejisi


CRM, CDR, faturalama, pazarlama ve diğer verilerin entegrasyonu
Bilginin nasıl toplandığı, yönetildiği ve kullanıldığının izlenmesi
Veri teslimat performansının artırılması

Ürünler

Informatica PowerCenter® Advanced Edition
Informatica Data Quality

Informatica Türkiye İş Ortağı

KOMTAŞ Bilgi Yönetimi

TürkTelekom Case Study (pdf)