Bizim İçin Ne Dediler?

Dr. Tamer AKSOY - OYAK Teftiş Kurulu Başkanı

Kısaca, modern veri analiz teknolojisiyle ve bunun özel amaçlı olarak denetime uygulanmasıyla ilgili teknolojiyi bize sunduğu için KOMTAŞ Bilgi Yönetimi diyorum.

Bu teknolojinin ilk kez denetime ilişkin olarak, denetçi optiğinden bakarak ve sadece denetçiler için ortaya konulmuş olmasının altını bilhassa çizmek isterim. Bu teknolojiyle çok geniş bir perspektifte çok yönlü veri analizi denetçi için mümkün hale gelmiş, özellikle denetimde bilgi sistemleri bölümüne muhtaç olma durumu ortadan kalkmıştır.

Denetçiye sınırsız ve çok yönlü bir denetim yapma ve üstelik yaratıcılığını da ortaya çıkarma fırsatını sunmuştur. Örneklemeyi ortadan kaldırması ve hazır denetim fonksiyonları da denetimi kolaylaştırıcı diğer unsurlar.

Projelerin uygulanması esnasında ve destek hizmetlerindeki olumlu performans da KOMTAŞ Bilgi Yönetimi’ni seçmemiz için olumlu bir sebep olmuştur. Ayrıca, projelerimizde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük dahil tüm şirket organizasyonuyla her düzeyde sürekli bağlantı halinde olunması, samimi, sıcak ve desteğe dayalı bir sevgi ve saygıyı kapsayan iş bağlantısı da bizi olumlu etkiledi.

Denetim işindeki tüm meslektaşlarımıza, modern denetim ve modern denetim paradigmasının gerisinde kalmamak açısından bu teknolojiyle bir an önce tanışmalarını öneriyor ve en kısa sürede bu teknolojinin ülkedeki tek temsilcisi olan KOMTAŞ Bilgi Yönetimi kanalıyla BDDTA-CAATTs (bilgisayar destekli denetim teknikleri ve araçları) bazlı bir denetim yönünde dönüşüm, değişim ve gelişim göstermelerinin gerekli ve yararlı olacağını düşünüyorum.

Dr. Tamer AKSOY
OYAK Teftiş Kurulu Başkanı
(5 Ağustos 2000)