Blog

NEDEN VERİ KALİTESİ
Günümüzde hızla gelişen bilgi teknolojileri ve buna bağlı yeni ihtiyaçlar doğrultusunda kurumların sahip olduğu ‘Veri’ stratejik öneme sahip en değerli varlıklardandır. Bir kurumun sahip olduğu finansal varlıklar, insan kaynağı varlıkları gibi kıymetli varlıklarının yanı sıra kurumun sahip olduğu ‘Veri’ ve bu Veri’den üretilecek bilgi günümüz kurumlarının en değerli varlıkları arasında yer almaktadır. devamı »
İŞ DÜNYASININ KÜRESEL TEHLİKESİ: ÇALIŞANLARIN YAPTIKLARI SUİSTİMALLER
ASSOCIATION OF CERTIFIED FRAUD EXAMINERS (ACFE) ÇALIŞANLARIN YAPTIKLARI SUİSTİMALLERE İLİŞKİN 2014 RAPORUNU YAYINLADI... devamı »
Kurumsal Yönetim Perspektifinden Veri Yönetiminin Önemi
Bu kadar önemli ve kuruma bu kadar kritik faydalar sağlayan veri yönetimi, kurumsal yönetimle nasıl ve ne şekilde bağdaşmaktadır? devamı »
VERİ AMBARINDA KURUMSAL VERİ MODELİNİN OLUŞUMU
Veri Ambarın da kurumsal veri modelinin oluşturulması, farklı ve birbirinden bağımsız sistemlerden gelen verileri yapısına alarak bütünleşik olarak sunması sayesinde çok önem taşır iken, aşağıda belirtilen kazanımları da sağlar. devamı »
VERİ BİLİMCİLER; Şimdi sahne Onlar'ın!
Bilgi çağında organizasyonların sorumluluğu net, ''Şirketler, yönetmek zorunda oldukları verilere hazırlanmalı''. Bilgi çağının en değerli madeni olan veri, her an her yerde. Yığınla. Bu veri madenini işlemek için ise, onlara ihtiyacımız var. Veri bilimcilere, yani yeni kilit oyunculara... devamı »
2. Kurumsal Veri Yönetimi Zirvesi 2012'den Notlarım
Veri, bir organizasyonun sahip olduğu en değerli varlıktır! devamı »
İÇ DENETÇİLER İÇİN YENİ BİR TEKNOLOJİ, ''İŞ SÜREÇLERİ MADENCİLİĞİ''
İç denetim elemanlarının haftalarca, aylarca sürecek çalışmasıyla ortaya çıkacak iş süreci modeli, ''İş Süreçleri Madenciliği'' ile dakikalar içinde belirleniyor. devamı »
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NUN FİNANSAL RAPORLAMA VE DENETİM UYGULAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Kurumsal Yönetim İlkeleri, Türk iş dünyasının içinde yaşayacağı geleceğin hukuk ve ticaret altyapısını oluşturan Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun (Yeni TTK) kabulü ile Türk hukuk ve ticaret sistemine entegre edildi. devamı »

1 - 2