Blog

İÇ DENETÇİLER İÇİN YENİ BİR TEKNOLOJİ, ''İŞ SÜREÇLERİ MADENCİLİĞİ''

''İş Süreçleri Madenciliği'' - ''Business Process Mining'' bir süreç yönetim tekniğidir. İş Süreçleri Madenciliği'nde temel fikir kurumun bilgi sistemleri tarafından kaydedilen iş süreçlerine ait log kayıtlarının yapay zeka teknolojileri kullanılarak analiz edilmesi sonucunda gerçekleşen iş süreçlerinin otomatik olarak açığa çıkarılmasıdır. Bu sayede şirketler, iş süreçlerini anlama, sürekli olarak iyileştirme ve kontrol etme becerisi kazanmaktadırlar.

İş Süreçleri Madenciliği, şirket yönetimlerini iş süreçlerini düzeltici adımlar atmaya sevk eden bir teknoloji sunmaktadır. İş Süreçleri Madenciliği'nin yaklaşımı, her şeye başından başlamak yerine, kurumlara şeffaflık kazandırarak, riskleri ve fırsatları belirleyerek ciddi zaman ve maliyet tasarrufları yapabilmelerine olanak tanımaktır. İş Süreçleri Madenciliği teknolojisi farklıdır, çünkü değişimin hızlı olmasını sağlayan, yazılım tabanlı bir süreç iyileştirme metodolojisi sunmaktadır. Benzersizdir, çünkü kurumların risklerini azaltırken aynı zamanda değişime adapte olmalarına ve kontrolü ellerine geçirmelerine yardımcı olur.

İş Süreçleri Madenciliği'ne ilişkin şöyle bir örnek verebiliriz: Bir Bankanın İç Denetim departmanının en önemli görevi sıklıkla bankanın iş süreçlerindeki risk alanlarını araştırmak ve değerlendirmektir. Bunu yapmasındaki sebep, iş süreçlerinin kalitesini ve verimliliğini artıracak yollar aramak ve bulmaktır. Bankanın İç Denetim Departmanı, İş Süreçleri Madenciliği gibi bir teknoloji kullanmadığı durumda, bankanın mevcut iş süreçlerinin gerçekte nasıl olduğunu bulabilmek için, ilgili departmanlarda atölye çalışmaları, workshoplar ve şirket içi görüşmeler yapar. Aşamalar hızlıca takip edildiğinde uzmanlar genelde pek çok şey gözleyebilirler, ancak çoğunlukla resmin geneli bulanıktır. Oysaki, bankanın iş süreçlerine ilişkin gerçekleşmeler, bankanın bilgi sistemleri tarafından gerçekleşen işlem bazında kayıt edilmektedir. İş Süreçleri Madenciliği teknolojisi ile bu kayıtlar İş Süreçleri Madenciliği yazılımı tarafından analiz edilmekte, normalde iç denetim elemanlarının haftalarca bazen aylarca sürecek olan kurum içi workshop ve görüşmeler sonucunda çıkaracağı bankanın iş süreci modelini, otomatik olarak dakikalar içinde açığa çıkarabilmektedir.
 
İş Süreçleri Madenciliği ile süreçler hızlı ve etkili biçimde araştırılabilir. Denetimler doğru ve eksiksiz biçimde yapılır, riskler tespit edilir ve görünür hale getirilir. Böylece, aylar süren emek yoğun bir araştırma sürecini devreden çıkarıp anında yerleşik risk alanlarını tespit edebilen en etkili çözüm sunulmaktadır.
İş Süreçleri Madenciliği teknolojinin en iyi nasıl kullanılacağı hakkında bir örnek vermek gerekirse, banka veya sigorta şirketi gibi kurumsal şirketlerin İç Denetim Departmanları, sık sık iş süreçlerindeki risk alanlarını araştırır ve değerlendirirken, kullanıcılar genelde pek çok şey gözleyebilirler;

  • en karmaşık durumları belirlemek,
  • süreçteki kural dışı durumları bulmak,
  • ilke ihlallerini ve olağan dışı işlemleri belirlemek,
  • saman yığınındaki iğneye benzeyen süreç detaylarını bulmak,
  • süreçlerin tasarlandıkları gibi yürütülüp yürütülmediklerini kontrol etmek
  • yetkilendirme gibi iç denetimlerin doğru yapılıp yapılmadığını kontrol etmek oldukça güçtür.

Ancak, Perceptive Software'in İş Süreçleri Madenciliği Yazılımı olan Perceptive Reflect gelişmiş bir süreç tespit yaklaşımı sunduğu için, denetimin daha kapsamlı ve garantili olması için şirketlere yeni bir şeffaflık seviyesi kazandırır. İş Süreçleri Madenciliği, altta yatan mevcut iş süreçlerini yeniden kurmak için gerekli verileri otomatik olarak bulur. Bu yöntem, durumların yüzde yüzünü denetleyerek kurumlara süreçlerdeki olası riskleri hızla belirleme becerisi kazandırır. Perceptive Software ve InforA işbirliğinden faydalanan kurumlar, İş Süreçleri Madenciliği Teknolojisi sayesinde, gelişmiş analiz ve veri madenciliği çözümlerine yaptıkları yatırımlardan daha hızlı geri dönüş alarak iş süreçlerinin gerçek değerini ortaya çıkarabilecek ve daha hızlı kazanımlar elde edebilecekler.   

İş süreçleri madenciliği ile tasarruf edin 
http://www.yenibiris.com/HurriyetIK/Oku.aspx?ArticleID=7691

Process Mining
http://en.wikipedia.org/wiki/Process_mining

ALİ ALKAN

 
InforA - Advanced Analytical Solutions - Kurucusu ve Genel Müdürü
http://twitter.com/ali.alkan
ali.alkan@infora.com.tr

2006 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsündeki doktora çalışmaları sırasında kurduğu InforA Advanced Analytical Solutions firması ile, Bütünleşik Analitik Teknoloji vizyonunu hayata geçirdi. Analitik teknolojiler alanında dünyanın önde gelen firmaları ile iş ortaklıkları geliştiren InforA, çok sayıda lider kurum ve kuruluşa, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlamaya devam etmektedir.