Blog

VERİ BİLİMCİLER; Şimdi sahne Onlar'ın!
Bilgi çağında organizasyonların sorumluluğu net, "şirketler, yönetmek zorunda oldukları verilere hazırlıklı olmalı"

Bilgi çağının en değerli madeni olan veri, her an her yerde. Yığınla. Bu veri madenini işlemek için ise, onlara ihtiyacımız var: Veri bilimcilere, yani yeni kilit oyunculara...

Günümüzde, yeni veri zenginliği, organizasyonlar için görülmemiş iş fırsatları sunmakta. Bununla beraber, organizasyonlar için artan veri hacmini, çeşitliliğini ve hızını yönetmeyi ihmal etmek, öngörülemeyen maliyet, karmaşıklık ve riski de davet etmek demek. Bugün bir kaç kurum var ki, büyük veriyi bir iş değerine dönüştürmek üzere donatılmış. Google, Amazon, Yahoo, Walmart, e-bay, Facebook, Linkedin, Twitter...

Henüz, büyüyen verinin değerinden faydalanabilmek için gerekli olan ölçümlenebilir, esnek ve yönetilebilir alt yapı, pek çok kurumda mevcut değilken, doğru süreç ve sistemleri yapılarına dahil etmiş öncü kurumlar, bu fırsatı görmezden gelen kurumlara nazaran ciddi bir rekabet gücü kazandılar. Bu başarının sırrı, bu şirketlerin büyük veriyi yönetmek için geliştirilen teknolojileri kullanabilecek beceri ve zekaya sahip insanların da en az teknoloji kadar önemli olduğuna inanmaları...

Şirketler daha önce karşılaşmadıkları çeşitlilik ve yoğunluktaki bilgiyle boğuşuyor

Teknolojinin yardımıyla bağlantılı olduğumuz dünyada, verinin hareket hızı inanılmaz düzeyde. Çok hızlı veri aktarımı, şirketlerin, durumları anında algılayarak hızlı tepki verebilmelerine imkan vermekte. İnternet döneminin başlamasıyla birlikte artık sadece kurum içinde değil, kurum dışı ile de yoğun bir veri alışverişi var.

Veri, artık sadece işlem uygulamaları tarafından oluşturulan düzenli satır ve sütunlardan ibaret değil. Öngörülemeyen bir dağınık yığılma ve büyük çeşitli kaynaklardan gelen yapılandırılmamış veriler söz konusu. Büyük ölçüde çoklu çoğalan veri türleri ve bunun etkisiyle, mobil bilgisayar ve cihaz-cihaza etkileşimlerin artışı da gözler önünde.

2000'li yılların başından bu yana etkili olan veri analizi teknolojileri, bu yönde insan kaynaklarının gelişimini cesaretlendirmişti. Değişime ayak uydurabilen organizasyonlar, veri analizi teknolojileriyle bir adım öne geçme konusunda iş analitiğinin önemini kavrayarak tüm süreçlerini ve alt yapılarını bu teknolojilerin uygulanmasına elverişli hale getirmeye başladılar.
 
"Descriptive Analysis - Tanımlayıcı Analiz" yapan veri analizcilerin, organizasyon içindeki rolleri; varolanı raporlama, durumu izah etmekle görevli kişi olarak tanımlandı.Tek bir bakış açısıyla, elindeki verilerle yola çıkan ve her zaman aynı sonuca ulaşabilen veri analizcilerin rolü, şirketin karar destek süreçlerine girdi üretmekle sınırlıydı.

Şirketler, hızla çoğalan veri çeşitliliğini ve hacmini kucaklamaya donanımlı olmalı

Büyük verinin yarattığı dünyanın içinde, keşifler yapmaya meraklı, satırlarla ve sütunlarla oynayabilen dijital dünyanın çocukları karmaşık ve yapısal olmayan birçok veriye bir düzen getirerek; veriyi bilgiye dönüştürme konusunda odalarını ya da masalarını düzenlemekten çok daha rahatlar.

Büyüyen veri fenomenin sadece bir yönü olan veri hacmi; çeşitliliği ve hızı da yanına alarak çağımızın veri madenini daha da zorlu bir çalışma alanı haline getirmekte. Zorlu olduğunu düşündüğümüz bu alanda, hazine arayan veri bilimciler için ise, oyunun kurallarını yorumlamak kolay. Çünkü, bu Onlar'ın dünyasında kendilerini ifade edebilme biçimleri. Doğal bir içgüdüyle, en güçlü özelliklerinden biri olan merak duygusuyla donatılmış beyinlerinde, çağrışımsal düşünme yeteneğiyle çözümler üretmek, teknoloji araçlarını bir enstrüman edasıyla kullanmak, Onlar'ın yeteneklerinden sadece bir kaçı.

Önümüzdeki 5 yıllık dönemde sık karşılacağımız kartvizitlerden olacak veri bilimciler, akıllı analizlerle her zaman daha iyisini hedefleyen, veri analizi çabalarında mantıksal analizler ve ilişkisel önermelerle veriyi anlamlandıran, en şaşırtıcı ve zorlayıcı sorunlar üzerine çözümler arayan, karmaşık veri akışlarını sadeleştirme yeteneğiyle tanınmak isteyen özel yetenekli profesyoneller.

Veri analizinde başarılı olan bir iş analisti, yapılandırılmamış veriler topluluğunu anlama konusunda iyi olmayabilir, bir veri yönetimi uzmanı yapılandırılmamış veriyi yapılandırmada iyiyken, veri analizi konusunda başarılı olamayabilir. Veri bilimcilerden beklenti, tüm bu alanlar yanısıra sosyal kabiliyetlerinin de güçlü olmasıdır.

"Predictive Analysis - Çıkarımsal Analiz" yapan veri bilimcilerin organizasyon içindeki rolleri henüz tanımlı değil. Farklı veri kaynaklarından beslenen büyük veri yönetimi (çeşitlilik - big data) için, bir bilim adamı gibi hipotezlerle yola çıkan veri bilimciler; ''eğer şöyle olursa ne olur'' gibi sorularla hipotezler üretip, bu hipotezlerinin doğruluğunu ya da yanlışlığını ispatlamak üzere araştırmalar yaparlar. Farklı kaynaklardan toplanan veri, hiç bir zaman tek ve kesin bir sonuç vermez. Hatta varolan sonuçları yani bilgiyi bile sorgulama şansı verir. İşin en can alıcı noktası da burasıdır. Farklı sonuçlar üretebilmek.

Şirketler, satışlarını artırmak ister ve farklı bakış açılarına ihtiyaç duyarlar. Varolan satış bilgileri ve stok raporları amacına ulaşmalarında asla yeterli olmayacaktır. Şirketlerin hızlı değişimleri ve beklentileri anlamak, yorumlamak ve çözüm üretmek için durumları anında algılayarak hızlı tepki verebilmelerine yardımcı olan veri bilimcilerin en büyük zorlukları, dinamik olan değişken veriler ile çalışmaları gerekliliğidir.

Veri bilimcilerinin yarattığı katma değer, veriyi görsel olarak sunabilmek, verileri ayrıştırabilmek ve organize etmek. Aynı zamanda, bu verileri yorumlayabilmek için gelişmiş algoritmalar hazırlamak ve bu şekilde işlenen veriler ile iş kararları verilmesini sağlamaktır.

21. yüzyılın en cazip mesleklerinden biri olan veri bilimciliği için nasıl bir eğitim ve alt yapı gerekiyor. İşte, tam bu noktada, nadir yeteneklere sahip bu profesyonellerin nadir olduğu gerçeği ile karşı karşıya kalıyoruz. Henüz veri bilimci yetiştiren bir akademik platform yok. Ağırlıklı olarak bilgisayar, matematik ve fizik mühendisliği eğitimine sahip olan bu kişiler, istatistik ve ekonomi alanında da eğitim görmüş olabiliyor.

Yeni ünvanlı bu sofistike yetenekler, kendilerinden çok şey beklendiğinde motive olurlar. Zaman zaman sadece analiz sonuçlarını bir başkasına aktarmanın sıkıcılığını yaşayabilir. Basit raporların yeterli olmadığını söyleyen yöneticilere yanıt olarak, gelişmiş analizler ortaya koymak için tüm enerjilerini bu veri analizi çabalarına adayabilirler.

Hızın tek ilah olduğu günümüz iş dünyasında beceriksizliğe yer bırakmayan rekabetin keskin yüzeyi, veri bilimcilerin ne kadar değerli bir insan kaynağı olduğunda mutabık. Sınırlarını henüz tam olarak kimsenin öngöremediği bu zeka öyküsü, daha uzun süre şaşırtmaya devam edecek.

ÖMÜR YAPICI

 
KOMTAŞ Bilgi Yönetimi - Pazarlama Yöneticisi
 
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu.
Çeşitli şirketlerde kurumsal iletişim ve pazarlama odaklı halkla ilişkiler konularında çalıştı.
2010 yılında KOMTAŞ Bilgi Yönetimi'nde göreve başladı.