Veri Kalitesi


Veriye yönelik her türlü proje, veriden elde edilecek her türlü karar destekleyici bilgide en önemli aracınız olan veriye güven esastır. Bu amaçla Informatica veri kalitesi çözümünü platformun içerdiği tüm çözümlerde başarı için esas unsur olarak kabul etmektedir.

Veri Ambarı Projesi: Veri ambarı ve analitik çözümlerde güvenilir veri ile çalışarak başarılı projeler geliştirmenizi sağlar.
Tekil Veri Görüntüsü: Veri kalitesi sorunlarını çözerek en doğru ve kapsamlı müşteri ve ürün verisini görebilmenizi sağlar.
Veri Yönetimi: Veri yönetimine getireceğiniz stratejik yaklaşım ile verinin yaşam döngüsünde tüm veri kalitesi problemlerinin tespitini ve verinin yönetiminde tüm ilgili tarafların etkili olmasını sağlayabilirsiniz.

Veri Kalitesi çözümü ile şirket içerisinde yaygın veri kalitesi politikaları geliştirebilmenize imkan sağlamaktadır. Veri kalitesi süreçleri iş birimlerinden bağımsız düşünülemez. Bu nedenle Informatica veri kalitesi çözümü iş birimlerinin yoğun şekilde veri kalitesi süreçlerine dahil olmasını ve verinin sahipliğini almasını destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Veri kalitesi çözümü ile IT ve iş birimi ortak bir platform üzerinde çalışarak tekrar kullanabilir veri kalitesi kuralları oluşturup, kurum içerisinde yaygınlığını sağlayabilme imkanı elde eder.

Veri kalitesi çözümü üstün profillendirme özelliği sayesinde mevcut verinizdeki kalite sorunlarını kısa zamanda tespit edebilmenize ve bunlara uygun kurallar tanımlayabilmenize imkan sağlar. Çözüm içerdiği bulanık mantık ile sorgulama yeteneği sayesinde yüksek oranda eşleştirme yapabilme yeteneğine sahiptir. Bu şekilde mükkerer kayıtlarınızı tespit edebilir ve bu kayıtlara istediğiniz müdahaleleri gerçekleştirebilirsiniz. Çözümün içerdiği bir diğer ayırt edici özellik ise KOMTAŞ Bilgi Yönetimi tarafından geliştirilen adres doğrulama özelliğidir. Bu özelllik sayesinde mevcut adres bilgilerinizin doğruluğunu sorgulayabilir, eksiliklik, tutarsızlık vs. gibi kalite problemlerine müdahale ederek gerekli standarlaştırma ve zenginleştirme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Informatica Veri Kalitesi çözümü ile kaliteli, güvenilir veri kurumunuza karda artış, maliyetleri azalma ve riskleri yönetebilme başta olmak üzere bir çok fayda sağlayacaktır.