Kriminal Suç Analizi


KOMTAŞ Bilgi Yönetimi, i2 ürünü ile Dünya ve Türk güvenlik birimlerinin kriminal olayların analizi için analistin ihtiyaç duyduğu araçları sağlamaktadır.

Analizdeki temel adımlar;

Toplanan Verilerin Analizi
 
i2 ürünleri ile farklı analiz teknikleri uygulayarak (Veri Ambarı, İstatistiki Analiz, Şebeke Analizi, Zaman Analizi, Profil Oluşturma gibi...) verilerin içerdiği anlamlara en hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Geçmiş Olaylar ile İlişkilerinin Ortaya Çıkarılması Desen Analizi

Olayların zaman içinde kişi, yer, olay tipi, gibi farklı kriterler çerçevesinde benzerliklerinin tespit edilmesi veya telefon konuşmalarında, hesap hareketlerinde oluşan desenlerin tespit edilmesi gibi işlemler i2 ürünlerini kullanarak analistin kolayca yapabileceği çalışmalar haline gelmiştir.

Operasyondaki Ekiplerin Desteklenmesi için Gerekli Sonuçların Çıkarımı

Olaylar arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması ile operasyon ekiplerine istenilen bilgiler rapor, grafik, harita gibi çıktılar ile aktarılabilir. Ya da yapılan analiz çalışması sonucuna göre yeni verilere ihtiyaç duyulabilir ve operasyon istenilen şekilde yönlendirilebilir.