Application ILM


Application Information Lifecycle Management

Geliştirmeden test etmeye, arşivlemeden kaldırmaya kadar bilgi yaşam döngüsünün her aşamasında yapılandırılmış verileri güvenle ve düşük maliyetlerle yönetin.

Application Information Lifecycle Management'a ilişkin Informatica çözümleri, veritabanı arşivleme, test verilerinin yönetimi, veri gizliliği ve veri gizleme ile uygulamaların kaldırılması işlemleri sırasında BT kuruluşlarının veri gelişimini düşük maliyetlerle yönetmesini sağlamaktadır. Esnek veri yönetim ilkelerine dayalı bu bilgi yaşam döngüsü yönetim çözümleri büyük verilerin küçültülmesini, böylece işletme uygulaması bulundurma masrafının azalmasını ve yatırım getirilerinin artmasını sağlamaktadır.Veritabanı Arşivleme

Veri gelişimini düşük maliyetlerle kontrol etmek, uygulama performansını artırmak ve veri saklama düzenlemelerine uyum sağlamak için üretim veritabanlarındaki verileri arşivleyin.


Genel Özellikler

Veritabanı Arşivlemede Maliyetleri Düşürür ve Performansı Artırır

Veritabanı arşivlemeye ilişkin Informatica çözümleri, BT kuruluşunuzun kullanılmayan verileri üretim veritabanınızdan çıkarmasını sağlar. Daha büyük bir veri kontrol programının bir parçası olarak veritabanı gelişim yönetimi uygulamak için ideal yöntemdir.

Veritabanı Arşivlemesi ile Veri Gelişim Maliyetlerini ve Risklerini Kontrol Altında Tutun

Informatica veritabanı arşivleme çözümleri ile daha az kullandığınız verileri üretim veritabanınızdan çıkarın ve uygulamanın yanıt verme süresini iyileştirin. Bu yöntem, kullanılmayan verileri orijinal uygulama arayüzü üzerinden son kullanıcıya erişim sağlayan bir başka online veritabanına taşır. Alternatif olarak Informatica veritabanı arşivleme çözümleri ile kullanılmayan verilerinizi sıkıştırılmış, güvenli, sabit ve kolaylıkla erişilebilir bir dosya formatında arşivleyebilir, böylece daha az depolama ve yönetim kaynağına ihtiyaç duyarsınız. Informatica veritabanı arşivleme çözümleri BT kuruluşunuza şu imkanları sağlayacaktır:


 • Kapalı işlem verilerini üretim uygulamalarınızdan kaldırarak uygulama performansını artırır.
 • Arşivleme sayesinde üretim veri boyutunu azaltarak bakım maliyetlerini azaltır.
 • Bakım aralıklarını küçültmek ve sistem aksama sürelerini azaltmak suretiyle hizmet kesintilerini asgariye indirir.
 • Daha az yönetim ve depolama gerektiren daha küçük üretim uygulamaları ve veri tabanları sayesinde veritabanı arşivleme maliyetlerini azaltır.
 • Tesis içi veritabanı arşivleme depolama platformları ve düşük maliyetli, paylaşımlı özel veya kamuya açık bulut tabanlı veritabanı arşiv depolama seçeneklerini dengeli şekilde kullanarak masrafları azaltır.
 • Verileri işletme kullanıcıları veya yasal yetkililerce arama, keşif ve raporlandırma için erişilebilir tutan aktif bir arşivde ve düşük maliyetlerle muhafaza eden veritabanı arşivleme yöntemi ile düzenlemelere uygunluk temin eder.

Veritabanı Arşivlemesi ile Firma Veri Kontrol Program Temeli Oluşturun

Veritabanı arşivlemesi, başarılı bir veri kontrol programının temel bileşenlerinden biridir ve Informatica veritabanı arşivleme çözümleri, şirketlere kullanılmayan verilerden kurtulmanın finansal ve işletimsel faydalarını sunmaktadır. Veritabanı arşivleme çözümü her türlü veritabanı, veri deposu veya herhangi bir RDBMS (İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi) ya da ana bilgisayar teknolojisi üzerindeki işletme uygulamalarında kullanılabilir. Veritabanı arşivleme çözümleri, Oracle E-Business Suite, PeopleSoft, Siebel, ve SAP dahil 100’ün üzerinde ortak uygulama modülü için üstverileri ve işletme kurallarını arşivleyen önceden oluşturulmuş veritabanları içeren uygulama hızlandırıcılar barındırır.

Informatica veritabanı arşivleme çözümleri, yöneticilerin veritabanı arşivleme işletme kurallarını ve işletmeye ait olgu tanımlarını kolaylıkla görüntülemesini, değiştirmesini ve özelleştirmesini mümkün hale getirir. Yöneticiler veritabanı arşivleme ve veri silme bellek sürelerini ayarlayabilir, verileri bir başka online veritabanına veya sıkıştırılmış, güvenli, sabit dosya tabanlı arşive taşıyabilir ve bu verilere ana uygulama, Informatica veritabanı arşivleme veri keşif portalı veya herhangi bir raporlandırma veya iş zekası aracı üzerinden erişim elde edebilir. İster tesis içinde ister bulut içerisinde arşivlenmiş olsun, veritabanı arşivleme süreçleri tüm veriler için merkezi olarak yürütülür.
 

Teknolojiler

Veri Arşivleme için tıklayınız...
Artan veri hacimleri maliyetlerini etkin yönetmek için güvenli arşiv uygulamaları


 Test Veri Yönetimi

Maliyet, risk ve geliştirme sürelerini en aza indirmek için veritabanı uygulamalarınızı, işlevsel olarak sağlam, güvenli test veri alt kümeleri ile oluşturun.


Genel Özellikler

Test Veri Yönetimi ile uygulama geliştirme ve test maliyetlerinizi en aza indirin

Informatica Test Veri Yönetimi çözümü, BT organizasyonunuza, veritabanı uygulamalarında işlevsel olarak sağlam, güvenli test verileri için alt kümeler oluşturma imkanı sağlar. Veritabanı uygulamalarını destekleyen BT organizasyonları; sık sık, geliştirme, test ve eğitimler için üretim ortamlarında, verinin birden çok kopyasını oluşturmak durumundadırlar.

Ancak, üretilen bu veri tabanları büyüdükçe, pahalı depolama alanlarını ve sistem kaynaklarını tüketirler ve veri ihlallerine bağlı oluşan mali cezalarla, şirketler risklerle karşı karşıya kalabilir.

Informatica Test Veri Yönetimi çözümü ile aşağıdaki sorunların önüne geçebilirsiniz:

• Yüksek veri maliyetleri
• Gizlilik düzenlemeleriyle, etkisiz uyumsuzluklar
• Veri ihlalleri nedeniyle oluşabilecek, gelir, müşteri ve itibar kayıpları

Test Veri Yönetimi ile Maliyeti ve Riski Azaltın

Üretileceğiniz büyük ölçekli tüm veri setleri yerine, Informatica Test Veri Yönetimi çözümü ile şirketinize sağlayacaklarınız;

• Küçük test veri setleri ile çalışarak, test veri yönetimi ile geliştirme sürelerini kısaltabilirsiniz.
• Test veri yönetimi uygulayarak, daha az depolama alanı ve daha az sistem kaynaklarına ihtiyaç duyacak, daha küçük veri setleri ile BT maliyetlerinizi düşüreceksiniz.
• Verinin gizliliğini sağlarken, başarılı test veri yönetimi için gerekli kalite düzeyini karşılayan maskelenmiş veri ile uygunlukları destekleyeceksiniz. • Bilginin tutarlılığını korurken, hızlı ve güvenli veri alt kümeleri oluşturarak, önceden hazırlanmış ve özelleştirilmiş alt küme ve maskeleme politikalarıyla, test veri yönetimiyle hızlı yayılım gerçekleştirebileceksiniz.

Test Veri Yönetimi ile Kaliteyi ve Güvenliği Artırın

Informatica Test Veri Yönetimi çözümü, maliyet, risk ve geliştirme sürelerini en aza indirerek güvenli bir test veri yönetimi alt kümeleri oluşturur. Test veri yönetim alt kümesi ve maskeleme işlemlerini otomatize eden çözüm, BT ekibinizin, diğer geliştirme faaliyetleri üzerinde odaklanmasını sağlar. Informatica Test Veri Yönetimi, test ve geliştirme ortamlarının boyutunu küçültür, böylece, kalan depolama alanını, diğer kullanımlar için kullanmak üzere tahsis etmenize imkan sağlar.

Verimliliğinizi ve Esnekliğinizi Test Veri Yönetimi ile Geliştirin

Informatica Test Veri Yönetimi çözümü, üretilen veriden sürekli kopya alarak güvenli ve güncel test verisi ortamları oluşturur. Test veri yönetiminin alt küme özellikleri farklı kurallar kombinasyonunu içerebilir – örneğin verinin yaşı, departman, ülke, veri aralığı veya değer gibi... Öte yandan Oracle veya SAP gibi çözümlere yönelik test amaçlı hazır paketlenmiş test veri yönetim politikaları da kullanılabilir. 


Teknolojiler 

Veri Alt Kümesi için tıklayınız...
Büyük verileri daha iyi yönetmek için, büyük karmaşık veritabanlarında veritabanı alt kümeleri oluşturur.

Veri Maskeleme için tıklayınız...
Üretim ve üretim dışı ortamlardaki hassas ve gizli bilginin güvenliğinin sağlanması Veri Güvenliği

Uygunluk gerekliliklerini karşılayın, kişisel ve hassas bilgileri koruyun ve verilere izinsiz erişim riskini asgariye indirin


Genel Özellikler

Veri Güvenliği ile Hassas Verileri Koruyun ve Düzenlemelere Uygunluğu Artırın

Veri güvenliğine ilişkin Informatica çözümleri üretim ve üretim dışı veritabanlarındaki özel ve gizli bilgileri, gizleme, denetleme veya hassas verilere erişimi engelleme yoluyla izinsiz erişimden korur. Hassas kişisel, finansal ve tıbbi bilgiye ilişkin endüstride ve devlet düzeyinde bir dizi veri gizlilik düzenlemeleri mevcuttur.

Kuruluşlar veri güvenliği temin etmeyi başaramaz ise yalnızca ağır parasal ve hukuki cezalarla karşılaşmakla kalmazlar, aynı zamanda tüketici ve piyasa güvenini tamamen kaybederler. Üretim veritabanları, yüzlerce uygulamayı ve veritabanını işletme kullanıcılarından, üretim destek ekiplerinden DBA’lardan (Veritabanı Yöneticileri), geliştiricilerden ve harici ve dış kaynaklı ekiplerden korurken aynı zamanda bunların işlerini yapabilmesini mümkün kılmak gibi özel bir zorluk teşkil etmektedir.

Ayrıca, kuruluşlar genellikle kritik işletme uygulamalarının işlevselliğini doğrulamak için hassas üretim verilerini geliştirme ve test ortamlarında kullanırlar. Bunun sonucunda kuruluş şu risklere maruz kalmaktadır:


 • Hassas verileri yetkisiz kullanıcıların eline geçmesi, veri gizliliğinin tehlikeye düşmesi
 • Düzenlemelere uygunluğun sağlanamamasından ötürü firma isminin kötüye çıkması ve ağır cezalar gibi felaket niteliğinde sonuçlarla karşı karşıya kalmak
 • Veri güvenliği politikası konusunda müşteri itimadının sağlanamaması nedeniyle müşteri kaybı

Veri Güvenliği ile Düzenlemelere Uygunluğu Artırın

Informatica veri güvenliği çözümleri BT kuruluşlarının üretim ve üretim öncesi veritabanlarındaki hassas verileri denetlemek, bunlara erişimi engellemek veya dinamik şekilde gizlemek yoluyla izinsiz erişimleri engellemesini sağlamaktadır. Bu yöntem sayesinde veri güvenliği şartları yerine getirilir, uyuşmazlık riski azaltılır, hem de uygulama veritabanında veya uygulama kaynak kodunda değişiklik yapmaya gerek kalmaz.


 • LDAP, ActiveDirectory ve kimlik erişim yönetim (IAM) yazılımları ile kesintisiz entegrasyon kullanarak hassas üretim verilerine erişimi denetleyin ve izinsiz girişleri engelleyin
 • Üretim ve üretim öncesi veritabanlarına izinsiz erişime engel olmak için hassas ve kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri (PII) dinamik şekilde maskeleyin
 • Gramm-Leach-Billey Yasası (GLBA), HIPAA, PCI Veri Güvenliği Standardı ve Avrupa Birliği’nin Kişisel Veri Koruma Yönetmeliği gibi düzenlemelere uygunluğu sağlayın
 • Hızlı kurulum ve uygulama ile yatırımlarınızın getirilerini paraya dönüştürün
Üretim Dışı Uygulamalarda Veri Güvenliği Sağlayın ve Veri Güvenliği ile Performansı Koruyun

Informatica veri güvenliği çözümleri sayesinde, BT kuruluşunuz gerçek üretim verilerini açığa çıkarmadan uygulama süreçlerini yürütebilir ve uygulama ekranlarını görüntüleyebilir. Veri güvenliği çözümleri sayesinde BT ekibiniz hassas bilgileri gizleyebilir ve gelişim, test ve eğitim kopyalarında veri güvenliğini koruyabilir, aynı zamanda realistik veri setleri ile çalışmaya devam edebilir. Bu yöntem ile ekibiniz veri gizliliği düzenlemelerine uyan, fakat aynı zamanda veri tutarlılığını koruyan ve içerik açısında doğru veriler elde eder. Informatica veri güvenliği çözümleri ile:
 
 • Süreçleri optimal düzeyde tutarken veri güvenliğinin yitirilmesi riskini asgariye indiren maskelenmiş geliştirme, test ve eğitim kopyaları oluşturarak hassas verileri koruyun ve veri gizliliği sağlayın
 • Hassasiyet sınıflandırmasına göre veri gizliliğini koruyarak yerel, ulusal ve endüstriyel düzenlemelere uygunluğu sağlayın
 • Paketli uygulamalar için güvenli veri setlerini hızlıca oluşturan önceden paketlenmiş veri güvenliği ve gizlilik politikaları ile dağıtım süreçlerini hızlandırın

Teknolojiler 

Veri Maskeleme için tıklayınız
Üretim ve üretim dışı ortamlardaki hassas ve gizli bilginin güvenliğinin sağlanması Emekliye Ayırma

Eski uygulamaları güvenle ve etkili şekilde kaldırırken arşivlenmiş verilere basit, güvenli ve tamamen uyumlu erişim sağlayın.


Genel Özellikler

Emekliye Ayırma ile Maliyetleri Ortadan Kaldırın ve Verilere Erişimi Koruyun

Informatica uygulama kaldırma çözümleri eski uygulamaları güvenli şekilde arşivlerken kaldırılan verilere erişim sağlar ve bellek politikalarını güçlendirir. Mevcut sistemler, halihazırdaki işletme süreçlerini desteklemez hale geldiğinde işletimde kaldıkları her yıl daha büyük bir yükümlülük haline gelirler. Emekliye ayrıma programı olmaksızın eski, lüzumsuz sistemler değerli kaynakları kullanmaya devam eder, yönetim uzmanlığı gerektirir ve raporlandırma ve uygunluk bakımından verilere erişimi zorlaştırabilir. Kapsamlı bir emekliye ayırma programı ile şirketiniz şunlardan kaçınabilir:


 • Aşırı veri yönetim masrafları
 • Gereksiz donanım ve yazılım bakım ücretleri
 • Düzenlemelere uygunluğu sağlamak için faydasız, verimsiz bellek tasarruf süreçleri
 • Yüksek donanım, enerji ve veri merkezi masrafları
 • Veri kaynaklarında gereğinden uzun süren elektronik keşif

Mevcut Emekliye Ayırma ile Maliyetleri ve Riskleri Güvenli ve Etkili Şekilde Azaltın

Informatica Emekliye Ayırma çözümleri ile şirketiniz kapsamlı bir uygulama kaldırma programı uygulayabilecektir. Bu çözüm arşiv içerikleri ve uzun süreli bellek için ortak, merkezi bir depo sağlar. Şirketiniz için eskimiş ve uyumsuz uygulama masraflarını ve risklerini asgariye indirir. Informatica emekliye ayırma çözümleri şirketinize şu olanakları sağlar:


 • Eski, gereksiz uygulamalara ilişkin donanım, yazılım ve bakım işlemlerini ortadan kaldıran emekliye ayırma yöntemi ile maliyetleri düşürür
 • Özel BT becerileri gerektirmeyen ve standart raporlandırma araçları kullanarak arşivlenmiş verileri erişilebilir hale getiren emekliye ayırma yöntemi ile elektronik keşifleri kolaylaştırır
 • Kaldırılan verilerde bellek ve tasarruf politikalarını güçlendiren bir emekliye ayırma yöntemi ile düzenlemelere uygunluk temin eder

Emekliye Ayırma ile Uygunluk ve Elektronik Keşif Masraflarını Azaltın

Informatica emekliye ayırma çözümleri eski verileri sıkıştırılmış formatta depolar ve merkezi bir depoda arşivler. Bu yöntemle emekliye ayırma programınıza dahil olan yüzlerce eski uygulamadan ve her türlü ilişkisel veritabanından veri çıkartılabilir, her türlü depolama sisteminde veya bellekte arşivlenebilir. Informatica emekliye ayırma yöntemi arşivlenen veri ile orijinal uygulama içeriğini korur ve daha etkili depolama için yüzde 98 oranında sıkıştırır.

Informatica emekliye ayırma yöntemi, emekliye ayırdığınız verilerin ilgili veri bellek ve tasarruf politikalarına göre mevcut, açık teknolojiler ile yönetilmesi sağlar. Kullanıcılar, Informatica Veri Arşivi veri keşif portalından veya standart SQL/ODBC/JDBC bağlantılarını destekleyen her türlü işletme raporlandırma veya iş zekası aracı ile arşivlenen verilere istedikleri zaman erişebilir. E-postanızı dosya arşivleme, işletme içerik yönetimi veya ilk durum değerlendirme çözümü ile bütünleştirerek, Informatica emekliye ayırma yöntemi kuruluşunuzun her türlü veriyi daha etkili şekilde yönetebilmesine imkan sağlar, buna veri tabanlarındaki yapılandırılmış veriler dahildir. Bu çözüm, genel bir veri yönetim ve kontrol programının vazgeçilmez bir parçasıdır.

 
Teknolojiler

Veri Arşivleme için tıklayınız...
Artan veri hacimleri maliyetlerini etkin yönetmek için güvenli arşiv uygulamaları

Veri Maskeleme için tıklayınız...
Üretim ve üretim dışı ortamlardaki hassas ve gizli bilginin güvenliğinin sağlanması