Data Warehousing


Veri Ambarları için Kurumsal Veri Yönetimi

Genel Özellikler


Informatica Kurumsal Veri Yönetim platformu ile Veri Ambarı projeleri zamanında, doğru, kaliteli, tutarlı veri ile hayata geçmektedir.

Birçok veri ambarı, raporlama ve iş zekası projesi; kurumsal veri entegrasyonu, kurumsal veri kalitesi, tutarlı ve tekil veri görüntüsü için, doğru yaklaşım ve teknoloji seçimi ile başlamadığından; bitmeyen veri aktarım süreçleri; iş kullanıcılarının istedikleri zamanda ve güncellikte alamadığı raporlar, bir türlü giderilmeyen veri kalitesi ve veri tutarsızlığı sorunları, yeni iş ihtiyaçlarının hayata geçirilmesinde ve olası hataların giderilmesinde uzun bekleyişler gibi birçok sorunu da beraberinde getirmektedir.

Kurumsal Veri Yönetimi alanında lider teknoloji ve çözüm üreten Informatica, kapsamlı, açık, bütünleşik ve ekonomik Veri Yönetimi Platformu ile kurumsal değeriniz olan verilerinizi, en iyi şekilde yönetmeniz, operasyonel ve stratejik karar destek süreçlerinizden maksimum fayda sağlamanız için çalışır.

Veri Ambarları için Kurumsal Veri Yönetimi Çözümümüz 3 temel bileşenden oluşmaktadır:

Informatica Platformu,
Veri erişimi, analizi, temizliği ve entegrasyonu sağlanan Platform, aynı zamanda güvenilir, kapsamlı, bütünleşik ve ekonomiktir.

Informatica Velocity temel alan PIM Metodolojisi,
BT ekibi ve ilgili iş biriminin birlikte çalışarak veri ambarının yapılandırılması ve işletilmesi projelerinin; tutarlı, hızlı ve maliyet-etkin bir şekilde uygulanabilmesine imkan tanıyan, başarısı kanıtlanmış bir metodolojidir.

KOMTAŞ Bilgi Yönetimi Profesyonel Hizmetler,
BT organizasyonunuzun maksimum esnekliği için veri ambarının yapılandırılması ve işletilmesine yardımcı olur.

Veri ambarları için kurumsal veri yönetimi çözümünün temel özellikleri

Veri Ambarı, Kurumsal Raporlama ve İş Zekası, Uygulama Modernizasyonu (Data Migration) gibi tüm veri entegrasyon süreçlerinizi ölçeklenebilir ve performanslı tekil bir platform üzerinden yönetebilirsiniz.

Ad-hoc olarak gerçekleştirilebileceğiniz gibi, veri kalitesini veri entegrasyon süreçlerinize entegre edebilir, veri kalitesini kurumsal olarak yaygınlaştırabilir, doğru ve tutarlı veriler ile süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

Kullanılmayan ve inaktif verilerinizi arşivleyerek operasyonel maliyetlerinizi düşürebilir ve uygulamalarınızın performansını artırabilirsiniz.

Kurumsal değeriniz olan verilerinizin güvenliğini sağlayabilir; hassas ve gizli bilgilerin açığa çıkmasını engelleyebilirsiniz.

Müşteri, Ürün, Satıcı, Tedarikçi vb. ''Temel ve Kritik Kurumsal Verilerinizdeki'' tutarsızlık ve mükerrerlik gibi sorunları tespit edebilir, tüm ilişkileri ile beraber tekil bir görüntü sağlayarak temel verilerinizi tek bir merkezden yönetebilirsiniz. Böylelikle stratejik hedeflerinize kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Verileriniz hangi kaynaklarda (Kurum içi, Kurum Dışı, Bulut vb.) olursa olsun; farklı tür, format ve yapıdaki verilerinizi iş süreçlerine kolaylıkla entegre edebilir, verilerinizden maksimum fayda sağlayabilirsiniz.

Kritik iş süreçlerinizi ''Gerçek Zamanlı'' anlık ve güncel veriler ile yöneterek rekabet avantajı yakalayabilirsiniz.


Tekil bir Veri Yönetimi Platformu sayesinde, veri üzerinde kurumsal işbirliği (IT-Business Collabration) sağlayabilirsiniz.

''Metadata Yönetimi'' ile uçtan uca denetim ve takip yapabilir, yeni iş ihtiyaçlarının hayata geçirilmesinde ve hata yönetiminde çok hızlı aksiyon alabilirsiniz.
Teknolojiler

PowerCenter

Kodlama yazmadan, her türlü veriye hızlı ve düşük maliyetle erişim, entegre etmek ve teslim etmek için
Detaylı bilgi için

PowerExchange

Kurum içerisinde her ihtiyaç duyulduğunda ve zamanlamada kritik verilere ulaşım ve teslimat için
Detaylı bilgi için

Veri Kalitesi

Tek ve bütünleşik bir platform ile tüm paydaşlarda, projelerde ve uygulamalarda yaygın veri kalitesini başarmak için
Detaylı bilgi için

Veri Keşfi

Gizli riskleri bulmak, yapısal sorunları saptamak ve veri dağıtımında yaşanan kalite sorularını durdurmak için
Detaylı bilgi için

Veri Arşivleme

Uygulama verilerini güvenle arşivleyerek, maliyet efektif şekilde veri artışını yönetmek için
Detaylı bilgi için

Veri Altkümeleme

Büyük ve karmaşık veri tabanlarının alt kümelerini yaratarak ''production'' dışındaki sistemleri yönetmek için
Detaylı bilgi için

Veri Maskeleme

Duyarlı ve gizli production ve production olmayan verilerin güvenliğini sağlamak için
Detaylı bilgi için

B2B

Ticari ortaklar ve müşteriler ile etkin ve düşük maliyetli işbirliği için
Detaylı bilgi için