Ürün Bilgi Yönetimi (PIM)


Merkezileştirilmiş Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) ile Çok Kanallı Ticaretin Kontrolü

Çok kanallı ticarette kötü veri kalitesi, verimsiz iş süreçlerine ve başarısız analiz sonuçlarına yol açar. Ancak, özellikle, perakende, dağıtım şirketleri, üretim şirketleri gibi sektörlerde, sadece ürün verisinin temizlenmesi yanıt vermez, bu sektörler için çok daha fazlası, daha kapsamlı çözümler gerekmektedir.

Informatica, veri entegrasyonu ve veri yönetimindeki güçlü yetenekleri ile ürün bilgi yönetimi kapasitesini birleştirerek bu ihtiyacı, Informatica Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) ile karşılamaktadır. Tüm satış kanallarında, dağıtım için bütün ürün verisinin tek bir depoda yer almasını sağlayarak, çok kanallı ticaret için uyumlu ve merkezileştirilmiş tek bir platform sunar.

Böylece Informatica Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) ile; dağıtım kanalları üzerinden pazara hızlı ürün sunma zamanını hızlandırır, gelişmiş çok kanallı yönetim ile verimliliği sağlar, kar marjlarını ve e-ticaretteki dönüşüm oranlarını artırır.

Informatica PIM Temel Özellikleri
  1. Kusursuz veri entegrasyonu ve hızlı tedarikçi adaptasyonu sağlar.
  2. Üreticiler, tedarikçiler, ajanslar, perakendeciler, hizmet sağlayıcılar ve müşterilerden gelen farklı ürün verilerinin sağlıklı entegrasyonunu temin eder.
  3. Sertifikalı arayüzler ve SAP gibi ERP'lerle stratejik ortaklıklar aracılığıyla, mevcut sistemlere kesintisiz bağlantı sağlar.

Merkezileştirilmiş Ürün Yönetim Sistemi ile Veri Yönetişimi


  1. Veri doğrulamaları, ürün oluşumu, uçtan uca süreçler, iş akışları da dahil olmak üzere merkezi bir konumdan gelen ürün bilgi yönetimi ve dijital varlık yönetimine imkan sağlar.
  2. Tek bir format üzerinde ürün verisinin bakımı, belirli bir yayın kanalı için kolay ulaşım ve otomatik biçimlendirme sağlar.

Modernize edilmiş Çok Kanallı Ticaret ile Ürün Bilgi Yönetimi (PIM)


  1. Şimdiki satış ve pazarlama kanalları için ürün bilgi yönetiminin tek bir platformda olması, gelecekteki iş yapış biçimine kolay adaptasyona imkan sağlayacaktır.
  2. E-ticaret sistemleri, e-tedarik sistemleri, kataloglar, mobil cihazlar, satış noktaları gibi tüm anahtar satış kanallarına tam entegrasyon veya veri senkranizasyonu imkanı sunar.
  3. Önceden hazırlanmış şablonlarla ve IBM WebSphere Commerce, Oracle ATG WebCommerce, Intershop, Demandware ve Oxid eSales gibi e-ticaretin lider çözümleriyle entegrasyon sağlar.