Yönetişim, Risk ve UyumSon dönemlerde yaşanan ekonomik krizler önemli gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Bir yandan kar etmek şirketlerin hala temel amacı iken, diğer yandan, değişimin inanılmaz hız kazandığı, çalkantılı ekonomik ortamda sürüdürebilirlik temel belirliyici olmuştur. Sürdürebilirlik, şeffaf-hesap verebilir-adil bir yönetim, etkin risk ve uyum faaliyetlerini zorunlu kılmıştır. Bu durum beraberinde birçok yeni yasa, norm ve standart getirmiştir.

KOMTAŞ Bilgi Yönetimi olarak, Veri Yönetimi ve Analitik Uygulamalar alanındaki çalışmalarımızı dünyada ve ülkemizde kabul görmüş Ulusal/Uluslararası Yasalar, Normlar ve Standartlar çerçevesinde şekillendirmekteyiz.

Çözüm sunduğumuz her alanda, sözkonusu ulusal/uluslararası yasalar, normlar ve standartları yakından izliyor; teknolojinin sunduğu olanak ve metodolojilerle işliyor; krtik iş süreçlerinin parçası haline getiriyoruz.