Veri Entegrasyonu


Günümüzün ağır rekabet ortamında gerekli olan kurumsal çevikliğe erişebilmeniz ve iş süreçlerinizi destekleyebilmeniz için kurumsal verinize kaynak sistemlerden ve veri yapısından bağımsız olarak, istediğiniz zamanda, istediğiniz formatta kolayca ulaşabilmelisiniz. Bununla birlikte zamanında ve doğru iş kararları verebilmek için verilerinizin kaliteli, tutarlı ve eksiksiz olduğundan emin olabilmelisiniz.

Bu amaç doğrultusunda, kaynak sistemlerinizde yer alan verinizi çok iyi analiz edebilmeniz, sahip olduğunuz veriyi çoklu sistemlerden, daha verimli kullanabileceğiniz yeni uygulamalara entegre edebilmeniz, ve çok farklı uygulamalarda yer alan verinizin kalitesini denetleyebilmeniz gerekmektedir.

KOMTAŞ Bilgi Yönetimi olarak bir veri entegrasyon ve veri yönetimi platformunun kurumunuza gerçekten katma değer yaratabilmesi için dört özelliğinin olmasının gerektiğine inanıyoruz: 

Kapsamlı olmalıdır; böylece kurumsal verinize hangi kaynak sistemlerinde, ne yapıda olursa olsun erişebilmeli; söz konusu veriyi istediğiniz zaman, istediğiniz formatta kritik iş uygulamalarınıza performanslı bir şekilde aktarabilmelidir. Ayrıca veri yönetimi kapsamında bir çok iş ihtiyacınızı (data warehouse, data migration, data synchronization, metadata management vb.) tek bir platform olarak karşılıyabilmelidir. 

Açık olmalıdır; böylece şu an elinizde bulunan veya gelecekte edineceğiniz herhangi bir bilişim teknolojisi ile uyum içinde çalışabilmelidir. 

Bütünleşik olmalıdır; böylece entegre bir kullanıcı deneyimi sunarak farklı birimleriniz arasında iş birliği sağlayabilmeli, tekrar kullanıma imkan veren veri entegrasyonu ve veri yönetimi altyapısı sunabilmelidir; ancak bu şekilde tekil bir platfrom ile birden fazla iş ve IT ihtiyaçlarınızı yönetebilirsiniz. 

Ekonomik olmalıdır; böylece ileride oluşacak birden fazla iş ihtiyacınızı tekil bir platform üzerinden karşılayarak -ek bir eğitim ya da operasyonel maliyeti (bakım vb.) yaratmadan- toplam sahip olma maliyetinizi zamanla düşürebilmelidir, ancak bu sayede toplamda daha az ödeyerek daha fazla proje gerçekleştirebilirsiniz.

Sonuç olarak; Informatica Platformu ile, birden fazla projenizi (veri göçü, veri ambarı, veri konsolidasyonu, temel veri yönetimi (MDM), veri senkronizasyonu, veri kalitesi, mainframe veri entegrasyonu gibi) destekleyen; projeleriniz arasında tekrar kullanımı teşvik eden; mevcut sistemler, uygulamalar ve teknoloji standartları ile beraber çalışan; ve ileride IT ortamınızda oluşabilecek değişikliklere uyum sağlayabilme esnekliğini sunan bir veri entegrasyon altyapısı kurduğunuza emin olabilirsiniz.