Temel Veri Yönetimi (MDM)


Temel Veri Yönetimi (MDM) çözümümüz stratejik önem taşıyan temel verilerinizdeki tutarsızlıkları ve mükerrerlikleri tespit eder, ortadan kaldırır ve verilerinizin farklı uygulama ve sistemlerle senkronize bir şekilde paylaşılmasını sağlar. 

Temel Veri Yönetimi Çözümü Neden Gerekli?

Aşağıdaki soruların cevaplarını kurumunuz açısından düşündüğünüzde, temel veri yönetimi çözümünün neden vazgeçilmez olduğu daha da netleşecektir:

• Müşterilerinize, ürünlerinize ve tedarikçilerinize ait temel verileri nerelerde ve kaç farklı yerde saklamaktasınız?
• Bu verilere erişim sizin için ne kadar zor? Verileriniz ne kadar iyi belgelenmiş?
• Sisteminize dağıtılan temel verinin kalitesi nedir? Bütün eksiklikleri biliyor musunuz? Verinizin kalitesini ölçebiliyor musunuz?
• Şirketiniz temel veriyi ne kadar sıklıkla iş sistemleriniz ve uygulamalar arasında manuel olarak bağdaştırıyor?
• Temel veriyi bütün üretim sistemleri içerisinde senkronize edebiliyor musunuz, temel verilerinizin tekil görüntüsünü oluşturabiliyor musunuz?
• Hatalı veriyi temel veri uygulamasından nasıl ayrı tutabilirsiniz? Temel veri kalitesini sürekli olarak nasıl yönetir ve görüntülersiniz?

Sonuç olarak, çok çeşitli sistemlerde yer alan verilerinizi entegre etmenin zorluğu ve düşük veri kalitesi kurumunuzun karar süreçlerini belirgin bir şekilde geciktirir, hatta iş sürecinizi bozar. Informatica Temel Veri Yönetimi Çözümü, temel veri yönetimi uygulamanızın mevcut iş sistemleriniz ile entegre olmasına imkan veren ve temel veri kalitenizi artıran temel bir teknoloji sağlar. Diğer bir deyişle, Informatica platformu temel veri yönetimi uygulamanızın değerini artırır.