Suç Parasının Aklanmasının Önlenmesi


KOMTAŞ Bilgi Yönetimi Mali Suçlarla Mücadele Platformu üzerinde inşa edilmiş; Filitreleme (WLM), Gözetim (AML Monitoring) ve Vaka Yönetim modüllerinden oluşan Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Çözümüdür.

KOMTAŞ Bilgi Yönetimi tarafından geliştirilen Mali Suçlarla Mücadele Platformu; filitreleme, gözetim ve link analizi alanında en iyi teknolojileri kullanmaktadır.

BU ALANDAKİ TEMEL TEKNOLOJİLER; 

  • IIR (Informatica Identity Resolution): Akıllı arama, eşleme, sorgulama, filitreleme ve kurumsal kimlik çözümleme teknolojisidir.
  • ACL (Audit Analytics Technologies): Büyük hacimli veriler üzerinde kural-senaryo tabanlı ve interaktif analiz teknolojisidir.
  • IBM i2 Görsel Analiz ve İlişki Analizi: Dünya lideri link analizi yazılımıdır.

KOMTAŞ Bilgi Yönetimi Mali Suçlarla Mücadele Platformu modüler bir yapıdadır. Kurumların değişen ihtiyaçlarına göre, ek modüller veya ek domainler çalışma alanları olarak eklenebilir.

Filitreleme ve Liste Yönetimi

KOMTAŞ Bilgi Yönetimi Filitreleme ve Liste Yönetimi, Mali Suçlarla Mücadele Platformu üzerinde geliştirilmiş, Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme konusundaki Liste Yönetim ve Filitreleme bileşenidir.

KOMTAŞ Bilgi Yönetimi Filitreleme ve Liste Yönetimi, dünyada lider konumda olan IIR (Informatica Identity Resolution) arama eşleme teknolojisine sahiptir. Bu çekirdek teknoloji; şahıs isimleri, organizayon isimleri ve adresler için farklı stratejiler kullanmaktadır. Örneğin; Adres olarak tanımlanarak arama eşleme yapılacak bir alanda bulunan Mahalle, Sokak, Cadde vb. kelimeler için ayrı; Organizasyon olarak tanımlanarak arama eşleme yapılacak bir alanda bulunan Ltd, Şti, A.Ş. vb. kelimeler için ayrı kurallar tanımlanmıştır.

Bu teknoloji ile arama ve eşleştirme algoritmaları, bulanık anahtarları, şahıs isimleri, organizasyon isimleri, kurum, şirket vs. ve adresler için özelleşmiş ve kurum ihtiyacına göre de biçimlendirilebilecek durumdadır.

Fuzzy arama eşleme teknolojisi sayesinde, Kişi İsimleri, Organizasyon İsimleri, Adresler, Telefon Numaraları, TC Kimlik No ya da Vergi No gibi IDler, e-posta adresleri gibi farklı verilerde heceleme, klavyede yazma, fonetik hata, benzer isimler ve takma isimler, isimlerin yabancı dil versiyonları ya da yerli dile çevrilmeleri, kesme ve kısaltmalar, ön-ek ve son-ek varyasyonları, birleşik isimler, hesap adları, kaybolan kelimeler, fazladan kelimeler ve kelime dizilişlerindeki varyasyonlar, baş harf kısaltmaları, kelime adedinde değişiklikler, eksik kelimeler, fazlalık kelimeler ve kelime dizilişi varyasyonları, isim soyad yer değiştirmesi, soyad değişikliği, (Örneğin, evlilik nedeniyle, yazım hataları, ortak hesaplar, Türkçe karakterler ile ilgili problemler, imla hataları, ortak kurum hesapları, ilçe il eşleştirmeleri) gibi her türlü hata ve varyasyonu telafi edecek algoritmaya sahiptir.
 
İşbu algoritma, ihtiyaçlara göre biçimlendirilebilir bir yapıdadır.

Gözetim Sistemi

KOMTAŞ Bilgi Yönetimi Gözetim Sistemi, Mali Suçlarla Mücadele Platformu üzerinde geliştirilmiş Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme konusundaki işlem verileri üzerinde senaryo ve kuraltabanlı analizleri gerçekleştiren tespit teknolojisi bileşenidir. Gözetim Sistemi, ACL Audit Analytics Technologies altyapısını kullanmaktadır. Banka verileri üzerinden önceden belirlenmiş senaryo kütüphanesi içinde oluşturulan senaryoların manuel ve zamanlanmış olarak çalıştırılması, analiz sonuçlarının raporlanmasını sağlamaktadır.

Bu modül altında iki ana bileşen bulunmaktadır: 
  1. Tespit Teknolojisi
  2. Senaryo Kütüphanesi
Tespit Teknolojisi, işlem verilerinin analizi için ortak platformdur. Her bir uygulama alanına özgü Senaryo Kütüphaneleri oluşturulmuştur. Senaryo Kütüphanesi, Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önlemek amacıyla oluşturulan senaryoların çalıştırıldığı modüldür. Düzenleyici ve denetleyici otoriteler tarafından önceden belirlenmiş senaryolardır.

Vaka Yönetimi Sistemi

KOMTAŞ Bilgi Yönetimi Vaka Yönetim Sistemi, Via Mali Suçlarla Mücadele Platformu üzerinde geliştirilmiş, Filitreleme ve Gözetim tarafından oluşturulan alarmların yönetilmesini sağlayan modüldür. Soruşturma ekibinin işbölümü yapabileceği iş akışları çözümün içerisinde yer almaktadır. Bu iş akışları, son kullanıcıların ihtiyaçlarına göre konfigüre edilebilir. Durumların eskalasyonu da bu işakışı konfigürasyonu içinde ele alınmalıdır. Farklı organizasyonel birimler arasında coğrafi ve/veya ticari daha karmaşık entitelerin uyarılar, vakalar vb eklenmesi, iş süreçlerinin, her iş birimi için, kara para aklama ve finansal suçlar ile mücadeledeki çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmek için farklı bir iş sürecinin konfigüre edilmesini gerektirir.