PIM

PIM - Profesyonel Uygulama Metodolojisi
(Professional Implementation Methodology)

KOMTAŞ Bilgi Yönetimi uygulamalarında kendi geliştirdiği ve etkinliğini kanıtlamış PIM metodolojisini kullanmaktadır. PIM, proje başlangıcında müşteri ile mutabık kalınarak tasarlanır ve belgelenir. Bu sayede, her bir proje özelinde müşterilerin farklı ihtiyaç ve taleplerini birebir karşılayacak bir uygulama geliştirilmiş olur.

KOMTAŞ, iyi yapılandırılmış bir yaklaşımla müşterilerine hizmet vermenin faydalarının bilincindedir. Müşterilerine katma değer sağlamak amacıyla etkinliğini kanıtlamış ve genişletilebilir bir altyapı kurmuştur. Böylelikle, ister tek bir araç seti kullanılsın ister derinlemesine analiz ve karmaşık iş süreçlerinin geliştirilmesini gerektirsin, her türlü projeyi destekleyebilmektedir.

Metodoloji

KOMTAŞ, Profesyonel Uygulama Metodolojisi (PIM) adı altında evrensel olarak uygulanabilen, kapsamlı bir profesyonel hizmet ve metodoloji seti geliştirmiştir. KOMTAŞ, PIM metodolojisinden müşterilerine sunduğu tüm proje hizmetlerinde istifade etmektedir. Her bir proje müşteriye özel ihtiyaç ve talepler doğrultusunda mutabık kalınarak tasarlanır ve belgelenir.

PIM


Proje Yönetimi
KOMTAŞ Bilgi Yönetimi proje yönetimi felsefesini ve metodolojisini benimsemiş olup, tüm proje yönetimi faaliyetlerini PMI (Proje Yönetimi Enstitüsü) standartlarına bağlı kalarak yürütmektedir. Tüm personelimiz bu standartlar çerçevesinde eğitim görmüş ve deneyim kazanmıştır. Danışmanlarımız hem IT ile ilişkili hem IT dışında projeler konusunda tecrübelidir.

Satış Hizmetleri için PIM metodolojisi
PIM ile hedeflenen, satış faaliyetlerinde PIM metodolojisinden faydalanarak müşterilerimiz için en yüksek katma değeri yaratmaktır. Bu metodolojinin özünde Değer Teklifi Çalışması (Value Proposition Study/VPS) yatar.

VPS kapsamında, KOMTAŞ güçlü deneyimi ve müşterinin ihtiyacına uygun bir bilgi yönetimi çözümü ile müşterilerine farklı veri yönetimi ve analizi ihtiyaçlarında destek olmaktadır. VPS temel olarak projenin tüm evrelerinin incelenmesini; bu sayede projeden sağlanacak değerin ve gerçekleşecek faydanın alınacak herhangi bir karar öncesinde belirlenmesini hedef alan bir hizmettir.

VPS’in amacı müşterinin iş ihtiyaçlarını, projede karşılaşılacak zorlukları ve iş hedeflerini IT bakış açısıyla keşfetmek, belgelemek; ve bu hedeflere yönelik doğru çözümü belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda, yazılımın hedef aldığı iş ve IT gereksinimlerinin açıkça tespit edilmesini sağlayacak bilgiye ulaşmak gerekmektedir.

Bu çalışma, ihtiyaç tesbiti kapsamında ilgili proje yöneticileriyle bir dizi röportaj ve atölye çalışmalarını içermektedir. Bunu takiben, proje faaliyet alanı belirlenmekte, başarılı bir uygulama için gerekli olan yol haritası çizilmekte, üst düzey yönetimin rapor üzerinde değerlendirme yapması sağlanarak projeyi başlatma ya da başlatmama kararının verilmesi tarafımızca kolaylaştırılmaktadır. Sözkonusu röportajlar ve atölye çalışmaları proje ile ilgili her bir birim ve uygulama alanı için yürütülmektedir. Bu hazırlık faaliyetleri, hangi iş önceliklerinin ve entegrasyon ihtiyaçlarının daha önemli ve öncelikli olduğuna bağlı olarak tasarlanmaktadır.

Eğitim Hizmetleri için PIM Metodolojisi
Müşterilerimizin satın aldıkları ürünlerden en yüksek düzeyde fayda sağlamaları ve hedefledikleri katma değere ulaşmaları için, KOMTAŞ Bilgi Yönetimi satış işleminin hemen akabinde, hem firmaya özel hem de standart, farklı seviyelerde ACL, i2, Informatica ve INFOR Systems eğitimleri sunmaktadır. Söz konusu eğitimler tercihe göre KOMTAŞ Bilgi Yönetimi’nin belirlediği eğitim merkezlerinde ya da müşterilerimizin kendi ofislerinde gerçekleştirilebilmektedir.

Uygulama Hizmetleri için PIM Metodolojisi
KOMTAŞ, kendi geliştirdiği ve etkinliğini kanıtlamış PIM metodolojisinden müşterilerine sunduğu her türlü uygulamada faydalanmaktadır. PIM’in en önemli özelliği müşterinin birebir ihtiyaçları doğrultusunda her projenin başında müşteri ile mutabık kalınarak tasarlanması ve belgelenmesidir.
Bu Müşteriye özel yaklaşım, uygulama sürecinin her aşamasının proje planlamasına dahil edilmesini ve projenin başında gerçekçi hedefler konulmasını garanti eder. Projenin faaliyet alanı, hedefler, faaliyet ve kaynak ihtiyaçlarının açıkça belirlenmesi ve tüm taraflarca anlaşılmasını takiben KOMTAŞ ve müşteriye ait görev ve sorumluluklar bu bilgiler ışığında kolayca tayin edilir. Bu doğru yapılandırılmış ve başarısı ispatlanmış yaklaşım ile müşteri proje sürecini etkin bir şekilde kontrol edebilmekte; aynı zamanda projenin gidişatını ve herhangi bir aşamada doğabilecek yeni ihtiyaçları takip edebilmektedir.

KOMTAŞ’ın uygulama yaklaşımı müşterinin mevcut kaynaklarını en verimli, en etkin ve ekonomik şekilde kullanmasını sağlamaktadır. Bu da müşteri için mümkün olan en düşük sürede, en az maliyetle projesini gerçekleştirmek anlamına gelmektedir.

Standart bir uygulama projesi aşağıdaki adımları içermektedir:

• Projenin başlatılması
• Kurulum hizmetleri
• İhtiyaç tanımlamaları
• Sistemin tasarlanması
• Sistemin inşa edilmesi
• Canlı ortama geçiş

KOMTAŞ proje yönetimi aşamasında da PIM metodolojisinden faydalanmaktadır. PIM’in amacı tüm uygulama projelerinin tutarlı ve en etkin şekilde planlanması, hesaplanması, kontrol edilmesi ve tamamlanmasıdır.

Tüm bu adımları beraber ve uyum içinde uygulamak, iş ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çok farkli yöntem, araç ve çözümlerin birarada kullanıldığı durumlarda bile kontrollü ve planlı bir yaklaşımın benimsenmesini ve hedefe hızlıca ulaşılmasını sağlar.