ACL

ACL
ACL veri ulaşım, analiz ve raporlama konusunda faaliyetlerini sürdüren Vancouver Kanada kökenli bir yazılım şirketidir. ACL 1987'den beri pazar lideri olmuş bir kuruluştur. İhtisas konusu ise veri erişimi, analizi ve raporlaması ile ilgili yazılım geliştirerek mali denetimcilerin ve şirketlerin denetim yapma işini kolaylaştırmaktır. Dünya'da 100'den fazla ülkede 150.000'in üzerinde kullanıcısı vardır. ACL'in pazar payına baktığımızda, Fortune -100 anketindeki şirketlerin % 75'i, Global -100 listesinin % 57'si, Global - 500'ün % 46'sı, Avrupa FT-SE 300'ün % 25'i, Big 5 olarak adlandırılan Muhasebe / Denetim şirketlerinin hepsi (ki bunlardan 4'ünün ACL ile uluslararası anlaşması vardır) ve her türde hükümet organizasyonlarının kullanıcıları arasındadır. Bunun yanısıra ACL, mali yolsuzlukların tespit edilmesinde, her firma için özel olarak geliştirdiği tekniklerle ve workshoplarla da ileri düzeyde mali denetim yapılmasını sağlar ve CAATTs öncesi sistemlerdeki örnekleme risklerini azaltır.

CAATTs (Computer Assisted Audit Techniques Tools) ile beraber veri analiz teknolojilerindeki değişim ile denetim dünyasında önemli gelişmeler gerçekleşmiştir. CAATTs'tan sonra denetimciler ve iş dünyasının profesyonelleri elektronik ortamdaki ham veriyi, değerli bilgiye dönüştürmeyi CAATTs ile başarmışlardır.

ACL global olarak mali denetim profesyonellerine entegre çözümler sunan tek pakettir ve global denetim camiasını desteklemek için bazı taahhütleri yerine getirmeyi görev edinmiştir.

• Denetçilerin değişen isteklerine göre yeni araçlar ve değer katıcı servisleri geliştirmek
• Müşteri memnuniyetine verilen önem çerçevesinde uzmanlar, distribütörler, eğitmenler ve sistem destekçilerinin yer aldığı global bir ACL ağı oluşturmak
• Bilgisayar destekli veri analizi konusunda sürekli bir araştırma ve müşteri geri beslemesi ile yeni standartlar belirlemek
• Denetim camiası ile bir sinerji oluşturarak eğitici materyal basmak ve endüstri liderleri ile ortaklık kurmak

ACL'in misyonu, entegre bir denetim paketi sunmaktır. Bu paket, eğitim, danışmanlık, destek ve yayınları kapsar. Denetim alanındaki kesin tavrı ACL'i veri analizi konusunda pazar lideri durumuna getirmiştir. Veri analizini interaktif bir şekilde gerçekleştirir, her analizde müstesna durumları araştırır. Denetimleri bütün verilere uygulayıp, sonuçlara olan güveni artırır. Kısa zamanda kesin sonuçlu denetimler gerçekleştirerek üretkenliği artırır. Denetim bulgularına dayanarak, daha iyi ve faydalı yöntem geliştirme tavsiyelerinde bulunur.