IBM İ2

IBM İ2
IBM i2 kamu güvenlik birimleri, resmi daireler ve ticari kuruluşlar için görsel teftiş ve inceleme analiz yazılımı sağlayan dünya çapında lider bir firmadır. IBM i2 entegre ürün serisi, soruşturmacıların ve analistlerin karmaşık senaryoları ve görünüşte ilişkisiz veri birimlerini kolayca anlamasını, analizi gerçekleştirmelerini ve sonuçları bağlamayı mümkün kılmaktadır. IBM i2, özellikle karmaşık incelemeler ve senaryolara açıklık getirmek adına tasarlanmış entegre ürünler serisi sunmaktadır. IBM i2 ürünleri, analistler ve soruşturmacılar için, veri birimi içinde gizli bağlantıları, taslakları ve ilişkileri açığa çıkarmayı mümkün kılmaktadır. En basitten en karmaşık uygulamalara kadar IBM i2 ürünleri, planlı, esnek, ölçeklendirilebilir, güvenli ve kolaydır. Bu analitik araçlar size güçlü canlandırma ve analiz etme kabiliyeti, ileri derecede veriye ulaşma işlevselliği ve zaman tasarrufu sağlar. IBM i2 ürünleri içinde yer alan power2 adlı teknoloji, soruşturmada en uygun veriyi kolay tanımayı, veriyi elde etmeyi ve veriyi karşılaştırmayı sağlamaktadır. Böylece, veriyi yönetmek ve işlemek için daha az zaman harcayıp, 'veri analizi'ne daha çok zaman ayırabilirsiniz. İster farklı verileri analiz etmeye, sonuçları paylaşmaya, bilgiyi düzenlemeye; isterse de var olan veri tabanlarına erişmeye ihtiyacınız olsun, IBM i2 sizin için en uygun çözümleri üretmektedir.