ACL AuditExchange

ACL AuditExchange
Bilgisayar Destekli Denetim, planlama, raporlama ve izleme aşamalarının tamamını ele alıp, denetim sürecinin oluşturulması, yönetilmesi, güvenliğinin sağlanması ve analizlerin planlanarak gerçekleştirilebilmesine olanak sağlamaktadır.


 
ACL AuditExchange denetim devresinin her bir safhasına değer katmaktadır Analitik planlama ve otomasyonu destekleyen Audit Exchange;merkezi ve güvenli bir ortam içerisinde otomatik veri erişim yeteneklerine sahip, sunucu tabanlı bir uygulamadır.Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu : veri erişimi,güvenlik ve denetim ara yüzleri için kurumsal araçlar sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. . ACL AuditExchange her çalışanın denetim analitikleri teknolojisini kullanarak kendi uzmanlık alanlarında gelişmesine katkı sağlar.

Merkezi Denetim

AuditExchange; denetim analiz ve sonuçlarının saklamanmasına, güncellemesine, paylaşılmasına ve tekrar kullanılmasına imkan tanıyan, güvenli ve merkezi bir ortamdır. Yapılan analizler daha az efor sarfedilerek tekrar kullanılabilir ve tasarlanılabilir. Böylelikle denetçiler kendilerine daha fazla değer katan aktivitelere odaklanabilir ve denetim kapsamını arttırabilir. AuditExchange merkezi denetim ortamına, yetki verilen denetçiler tarafından erişilebilir.Audit Exhcange merkezi denetim ortamı, güvenli bir sunucuya kurulduktan sonra kurumunuz güvenlik protokolleriyle uyumlu bir şekilde çalışır.

ACL AuditExchange için ETL ile Eşsiz Veri Erişimi

ACL AuditExchange hem ACL’ in veri erişim yeteneklerini hem de ETL (Etract- Transform-Load)teknolojisinde dünya çapında pazar lideri olan Informatica® ile entegredir. ETL daha derin bir denetim için bütün veri kaynaklarına ulaşım imkanı sağlamaktadır.

ETL, ACL AuditExchange’in veri erişimi için ek özellikler sağlamaktadır. Bu özellikler sayesinde, analiz için AuditExchange ortamına çeşitli kaynaklardan işlemsel veri yüklenebilmektedir. ETL (Extract, Transform, and Load) teknolojisi farklı veri kaynaklarında barındırılan veriye erişimi kolaylaştırmaktadır. ETL işlemi veriyi kaynaktan bulup çıkartır, ACL dosya formatına dönüştürür .ACL bunu okur ve bütün ekibin kullanması için AuditExchange sunucusunda bulunan AuditExchange ortamına yükler. ETL teknolojisi, karmaşık ve endüstriye özel kaynaklar dahil size çoklu kaynaklardan veriyi alıp AuditExchange ortamına aktarmanıza imkan tanır.
Denetim takımının her bir üyesi için denetim analizi ve sonuçlara bakma imkanı sağlar.

Yetki verilen kullanıcıların Ax Gateway web arayüzünü kullanarak analizleri çalıştırma ve/veya çalışan analiz sonuçlarına bakabilmelerini sağlar.

Takım arasında AuditExchange ortamı ile denetim bilgilerini paylaşabilirsiniz.

AuditExchange sunucusu içerisindeki AuditExchange ortamı, merkezi ve güvenli bir yerdir. Audit Exchange ortamında; analizleri depolama, belgeleme, paylaşma, tekrar kullanma işlemlerini yapabilir; sonuçları ve bulguları görebilirsiniz.

Denetim testlerini otomatikleştirebilirsiniz.

AuditExchange ortamında analizleri günlük, haftalık, aylık çalışacak şekilde otomatikleştirebilir ve bu ortam üzerinde geçmişte oluşan bütün analitik sonuçları gözden geçirebilirsiniz.

ACL kaynaklarını kopyalayıp taşıyabilirsiniz.


AuditExchange ortamında bulunan Ax Core Client kullanarak sürükle ve bırak işlemiyle ve/veya sağ tıklama ile dosyalarınızı ve analizlerinizi ortama aktarabilirsiniz.

Özelliklere ve notlara bakabilirsiniz.

Tablolar ve scriptler gibi ACL proje elemanlarının geçmişini ve bilgilerini kaydedebilir, depolayabilir ve görüntüleyebilirsiniz. ACL proje elemanlarını kimin oluşturduğunu, değiştirdiğini, oluşturma zamanını ve varsa diğer bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Güvenlik ve kullanıcı haklarını temin edebilirsiniz.

AuditExchange Microsoft’un LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) uygulamasını destekler. LDAP, AuditExchange sunucusu içerisindeki dizinlere erişimdeki kullanıcı haklarını tanımlamak için kullanılmıştır. ACL AuditExchange bünyesindeki iletişimleri güvenli yapabilmek için Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) üzerinden 128-bit Secure Sockets Layer (SSL) işletimi kullanır.

Veriyi ve ACL projelerini merkezi olarak yönetebilirsiniz.

ACL AuditExchange verinin ve ACL projelerinin merkezi olarak yönetimini destekler. Sadece ACL tablo yerleşimleri ve görüntüleri ACL Desktop Edition’a aktarılır. FIL dosyaları analiz işleminin yapıldığı AuditExchange sunucusunda kalır. Ekip içerisinde paylaşmak ve tekrar kullanmak için sonuçlar ve bulgular güvenli AuditExchange ortamında depolanabilir. Takımınızdaki çalışanlar değişse de onların tecrübelerini ve çıkardığı sonuçları alıp saklayabilirsiniz.


ACL AuditExchange