Veri Replikasyonu

Veri Replikasyonu
Informatica Veri Replikasyon çözümü, heterojen, gerçek zamanlı veri replikasyon çözümü yüksek ölçeklenebilir, güvenilir ve kolay konfigüre edilebilir bir çözümdür. Log tabanlı CDC kullanarak kaynak sistemlerdeki etkiyi minimize eder. Veri Replikasyon, gerekli işlem hacimleri için kaynak veritabanının performansını  etkilemeden, minimum sistem kaynağı kullanır.

 

• Sürekli ve seçici direkt log tabanlı ‘capture’ özelliği

 - İşlemsel değişimleri gerçek zamanlı yakalayarak; diğer veri tabanlarına, veri depolarına veya taşınabilir text formatlı dosyalara bu değişimleri uygulama
 - Heterojen veritabalarında, işletim sistemlerinde ve donanımsal yapıda olusan işlemsel veri değişimlerini kaydederek, operasyonel veri alanlarına gerçek zamanlı verinin ulaştırılması ve yüklenmesinde gerekli olan yığın ekran (batch window) ihtiyacını elimine etme

• Yüksek performanslı ilk paralel yükleme

 - CDC veya yüksek hacimli veri taşınmaları/transferleri başlamadan heterojen ortamlardaki kaynak ve hedef veritabanları hızla senkronize edebilme

• Kapsamlı yönetim konsülü

- Dağıtılmış yaygınlığı görme imkanı, yerleşik kurumsal zamanlayıcı ile çizelge oluşturma, tüm işlemlerin loglanması ve takip edilmesi

• Veri replikasyon projelerine elverişli

 - Hızlı özellikleri sayesinde sezgisel bir kullanıcı arayüzü üzerinden, hızlı yaygınlık ve projelerin tamamlanmasına imkan sağlama

• Veri ambarları ve online raporlama için otomatik iyileştirme özelliği

 - Gerçek zamanlıya yakın ve artımlı veri ambarı beslenmelerine optimize destek sağlama
 - İşlemsel OLTP sistemleri ve analitik raporlama (Teradata, Netezza, Exedata, Vertica, Greenplum) için hızlı senkronizasyon desteği

Informatica Veri Replikasyonu kullanım nedenleri:

• Arıza süresini aza indirmek ve veri göçü maliyetini düşürmek
 - Geliştirme veya bakım sırasında işlemsel verinin performanslı olarak kopyalanması ve mirror yapılması
• Aktif veri ambarları
 - İş kritik online sistemlerden güncel verinin sürekli sağlanması
• Denetleme
 - Tüm işlemlerin tam denetiminin izlenmesi ile risklere uyum ve tepki geliştirmek
• Operasyonel Raporlama
 - Operasyonel verinin verimini artırma