Veri Arşivleme

Veri Arşivleme
Informatica Veri Arşivleme, uygulama verinizi güvenle arşivleyerek, arşivlenmiş veriler için de kesintisiz erişim sağlayarak ve gerektiği şekilde iş ihtiyaçlarınıza yönelik sunarak, organizasyonunuzun veri hacmindeki artışı düşük maliyetli olarak yönetmenize yardımcı olur.
 
Küreselleşme, şirket satın almaları ve dijitalleşme veritabanı ortamlarınızı bir bütün halinde etkilemektedir. Araştırma şirketi Forrester’a göre veritabanlarınızdaki ve uygulamalarınızdaki veriler yılda %50 gibi yüksek bir oranla genişlemektedir. Bu da demek oluyor ki, yönetmek zorunda olduğunuz veri hacminin önünüzdeki iki yıl içinde iki katına çıkması kaçınılmazdır. Eğer bu hızlı veri gelişimini yönetemezseniz, takip eden iki yıl içerisinde yaptığınız her işlem iki katı zaman alacak ve bugünkünün iki katı bir maliyete yol açacaktır. Bu durum sizi bütçenizin çok daha büyük bir kısmını, statükoyu korumaya yönlendirmeye zorlayacaktır ki, bu da işinize asıl değer katan yeni projelere daha az bir bütçe ayırmanız anlamına gelecektir. Bu tür zorlukların üstesinden Informatica Veri Arşivleme ile gelebilirsiniz.

Informatica Veri Arşivleme Verilerdeki Büyümeyi Yönetmenize Olanak Sağlar:

• Etkin olmayan verileri başka bir veritabanına ya da güvenli, yüksek oranda sıkıştırılmış, içerik olarak değişmeyen bir dosyaya taşıyarak üretim örneklerinin boyutlarını küçültür, performanslarını iyileştirir ve IT bakım ve altyapı maliyetlerini düşürür.
• Veritabanları etkin olmayan veriler yüzünden durma noktasına geldiğinde, tablo alanlarında bulunan işlemler, ilişkili veriler ve metaveriler de dahil olmak üzere tüm iş girişlerini sıkıştırılmış ve daha az maliyetli ortamlara taşıyarak veritabanı performansını iyileştirir.
• Uygulamalar için gerekli maksimum hizmet seviyesini üstel veri büyümesine rağmen sağlar.
• Bireysel iş gereksinimlerini karşılamak üzere uygulamaya özel iş kuralları kolaylıkla ayarlanabilir.
• Yedekleme, kurtarma, çoğaltma ve yükseltme ile ilişkili zaman ve maliyetleri düşürür.
• Yönetilecek operasyonel veri hacimlerinin daha küçük olmasıyla, performans ayarı ve uygulamaların sağlanması için daha az zaman harcanır.
• Donanım ve yazılım yükseltmeleri nedeniyle devre dışı kalma süreleri en alt seviyeye iner.
• Manuel müdahaleye gerek kalmadan dosya arşivindeki düzen değişiklikleri yönetilir.

Informatica Veri Arşivleme aşağıdakiler için idealdir:

• Oracle arşivleme
• PeopleSoft arşivleme
• Siebel arşivleme
• SAP arşivleme
• Özel uygulama arşivleme
• Veritabanı arşivleme
• Veri deposu arşivleme
• İyileştirilmiş uygulama performansı
• Güvenilir uygunluk arşivleme
• Güvenli uygulama emekliye ayırma


Çözümler »

Information Lifecycle Management
Derinlemesine Veri Büyümesi Analizi

• Uygulamalardaki tablo alanı, düzenler ve modüllerin mevcut ve potansiyel veri büyüme oranlarının analizi
• Veri büyümesini daha iyi yönetmek için hangi tabloların ve modüllerin en fazla alanı kapsadığının tespiti
• Arşivlenebilir verileri belirleyerek ve efektif veri arşivleme stratejileri ile veri büyüme hacimlerinin proaktif olarak planlanması
• Bir arşivleme stratejisi uygulanması için ROI analizi sağlanması - Sağlam Veri Arşivleme Desteği
• Etkin olmayan verilerin başka bir veritabanı örneğine ya da güvenli, yüksek oranda sıkıştırılmış dosyaya taşınması
• Daha sonradan kullanım için tüm iş girişlerinin güvenli, yüksek oranda sıkıştırılmış, içerik olarak değişmez bir dosyaya arşivlenmesi (sadece işlemsel veriler değil, aynı zamanda master, referans veriler ve metaveriler)
• Uygulama tanımlı ilkeler temelinde, çoklu veritabanları, veri ambarları, CRM, ERP ve özel uygulamalar arasında ölçeklendirilebilir arşivleme süreçlerinin merkezi olarak yönetilmesi
• Arşivleme ilkelerini geçerli kılmak amacıyla, arşivlemeyi hayata geçirmeden önce arşivleme süreçlerinin simülasyonu

Yapısal Olmayan Veriler için Arşivleme Desteği

• Veritabanı ve kurumsal uygulama kayıtları ile ilişkili dokümanlar, ekler, görüntüler ve ses dosyalarının arşivlenmesi
• Telekomünikasyon görüşmelerinden ayrıntılı kayıtlarının (CDR), kolaylıkla arama yapılabilir şekilde yapılandırılmış arşiv formatına dönüştürülerek arşivlenmesi
• Veritabanı kayıtları ile ilişkili yapılandırılmamış verilerin yüksek oranda sıkıştırılmış dosya formatında verimli olarak arşivlenmesi

Arşivlenmiş Verilere Kesintisiz Erişim

• Mevcut uygulama arayüzlerinden veritabanı örneklerindeki arşivlenmiş verilere erişim sağlama,
• Tüm arşivin ya da seçilmiş iş girişlerinin kurtarılması ya da arşivlenmiş verilerin daha sıklıkla erişimine ya da geçici veya uzun vadeli olarak değiştirilmesine olanak sağlamak üzere arşivin anlık durum görüntülerinin alınması,
• Arşivlenmiş verilerin güçlü bir bulgu portalı ya da standart SQL/ODBC/JDBC arayüzleri aracılığıyla Crystal Reports, MicroStrategy ve Business Objects gibi ortak raporlama araçları ile izlenmesi, arama yapılması ve raporlanması,
• Dosya temelli arşivleme depolama alanını ayarlamaya gerek kalmadan son kullanıcılara yüksek sorgu performansı ve ölçeklendirilebilirlik sağlanması,
• Bütünleşik depolama alanı yönetimi, arama, yapısal/yarı yapısal veya yapısal olmayan verilerin herhangi bir üçüncü taraf arşivleme platformu (Symantec Enterprise Vault, CommVault Simpana, EMC Centera gibi) ve kurumsal içerik yönetimi (ECM) (EMC Documentum gibi) çözümleri ile kolaylıkla bütünleşmesi için açık webDAV arayüzü kullanılması

Yasal Uyumluluk Şartlarını Sağlama

• Farklı sınıflardaki arşivlenmiş veriler için saklama ilkeleri atanması ve kullanım süreleri sona ermiş kayıtların bir çizelgeye göre, gözden geçirilmesi ve onaylama sürecini takiben, otomatik olarak ayrılması
• Yasal durumlar ve denetimler ile ilişkili olan kayıtların kullanım süresi geçtiğinde ayrılmasının önlenmesi için yasal tutma süresi uygulanması
• İlgili tüm kayıtların verilerin korunması ve içerik anlamında bütünsel olarak saklanması
• Gelişmiş iş kuralları kullanılarak emekliye ayrılmış verilerin eksiksizliğinin ve doğruluğunun doğrulanması
• İş girişindeki ve kayıt seviyesindeki arşivlenmiş verilere erişim kontrolü
• Denetim kayıtları aracılığıyla arşivlenmiş verilere tüm erişimlerin, saklamaların, ayrılmaların ve tutmaların izlenmesi
• Durum yönetimi, arama, saklama ve yasal tutmayı etkinleştirmek için arşivlenmiş verilere bilgi ve açıklama notu ekleme

Kapsamlı Uygulama Hızlandırıcıları Seti

• Aşağıdakiler dahil olmak üzere, bir çok iş uygulaması için önceden yapılandırılmış hızlandırıcılar kullanarak özelleştirilebilir iş kuralları ve veritabanı arşivleme stratejileri yerleştirme:
o Oracle E-Business Suite
o PeopleSoft
o Siebel
o SAP
• Görselleştirme, düzenleme ve arşivleme şablonlarının genişletilmesi (hızlandırıcılar) ve özel uygulamaların arşivlenmesinde kullanılmak üzere yeni modellerin ve iş kurallarının yapılandırılması için basit bir grafik kullanıcı arayüzü kullanılması

Geniş Bağlanırlık ve Genişleyebilirlik

• Aşağıdakiler dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın, geniş kapsamlı veritabanı, ana çerçeve ve iş uygulamalarına erişim ve ''emekliye ayırma'':

o Oracle
o IBM DB2
o MS SQL Server
o Teradata
o VSAM
o Adabas
o JD Edwards
• Özel yapılandırılmış ya da eski sistem uygulamaları için sihirbazlar kullanarak ve veri araştırma yetkinlikleri ile özel arşivleme metaverisinin yapılandırılması
• Önceden paketlenmiş uygulamalar içinde yaratılmış özel tablolarla bütünleşmesi için, önceden yapılandırılmış metaverinin hızla genişletilmesi