Veri Maskeleme

Veri Maskeleme
Informatica Veri Maskeleme; geliştirme, test ve eğitim amaçlı üretim dışı ortamlarda size hassas veya gizli verilerinizin güvenliği için gerekli veri maskeleme araçlarını sunar.
 
Veri Maskeleme ile Verilerinizi Güven Altına Alın ve Test Veri Kalitesini İyileştirin

Günümüzün veri yoğunluklu ortamlarında, iş ve devlet organizasyonları çok büyük miktarlarda veri toplamaktadır ve bu verilerin yarısından fazlasının veri maskeleme gerekliliği olan gizli sınıfına ayrılabileceği tahmin edilmektedir.

Bu kadar kritik verinin depolanması ve kopyalanması nedeniyle, veri ihlallerinin büyük bir problem olarak ortaya çıkması, hiç de sürpriz olmamıştır, ayrıca bu sorun şirketlere devasa bir mali yük getirmektedir. Bu yüzden günümüzde veri maskeleme dahil olmak üzere, veri gizliliği çabaları hiç olmadıkları kadar önemli duruma gelmiştir. Ancak, BT ekibiniz hem veri maskeleme ile görevlendirilmiş olup hem de çok çeşitli veritabanları ve platformlar arasında test veri yönetimini üstlendiğinde, kaçınılmaz olan veri gizliliği zorlukları ortaya çıkmaktadır. Yapılandırması oldukça zor olan veritabanı güvenlik çözümleri ve yoğun işçilik gerektiren ve hataya yatkın olan veri maskeleme çözümlerinin el ile şifrelenmesi gibi. Bu zorlukları aşmakta size Informatica Veri Maskeleme yardımcı olabilir.

Informatica Veri Maskeleme ile Veri İhlallerini En Aza İndirin

Informatica Veri Maskeleme yazılımıyla, BT ekibinizi veri maskeleme uğraşlarını basitleştiren ve tüm organizasyonunuzun en hassas verilerinize erişimini yönetmeye yardımcı olan tek ve ölçeklendirilebilir bir veri maskeleme çözümü ile donatabilirsiniz. Kredi kartı numaralarından, adreslere ve telefon numaralarına kadar, veri maskeleme kullanımı ile Informatica Veri Maskeleme, gizli bilgileri amacına uygun olmayan kullanımlardan korurken, üretim dışı ortamlar için veri ihlalleri riskini düşürür.

Aşağıdaki konularda size yardımcı olması için Informatica Veri Maskeleme’ye güvenebilirsiniz:

• Veri maskeleme ile veri ihlalleri riskini düşürebilirsiniz.
• Gelişme, test etme ve eğitim kalitesini iyileştirebilirsiniz.
• Veri maskeleme ile test veri yönetimini basitleştirebilirsiniz.
• Veri gizliliği uygunluk şartlarını destekleyebilirsiniz.


Çözümler »

Information Lifecycle Management
Ölçeklenebilir bir İçerikle Farklı Türlerdeki Uygulamalar için Veri Maskeleme

• Büyük veri hacimlerinin maskelenmesi için tasarlanmış çoklu kullanımlı bir motor ile merkezi bir ortamdan maskeleme süreçlerini kontrol eder.
• Değişik uygulamalar, veritabanları – Oracle, DB2, Sybase, SQL Server ve Teradata gibi – ve Windows, UNIX/Linux ve z/OS dahil olmak üzere platformlar arasında veri maskeleme uygular.
• Organizasyonunuz içerisinde yeniden kullanılabilecek standartlaştırılmış maskeleme kuralları yaratır.
• Uygulamaya geçmeden önce gizlilik ilkelerinin geçerliliğini görmek üzere veri maskeleme kurallarını test eder.
• Denetleme ve raporlama yetkinlikleri aracılığıyla, hassas bilgilerin veri maskelemesi prosedürlerini görüntüler.

Veri Maskeleme Çabaları için Kapsamlı Destek

• Orijinal veri değerini maskelerken, veri alanı formatlarını tutar.
• Aşağıdakiler dahil olmak üzere, veri şifreleme algoritmalarından faydalanarak belirli değerlerin veri maskelenmesi için kurallar yaratır:
o Yer değiştirme
o Raslantısallaştırma
o Ardışık sıralama
o Döndürme
o Etkisiz hale getirme
 
• Belirli veri alanları için değerleri hızla yer değiştirmek üzere önceden paketlenmiş ya da önceden tanımlanmış veri maskeleme setleri kullanır.
• Veri değerlerini – ilgili kolonlar ve tablolar içinde ve bunların arasında – senkronize ederek fonksiyonel görünümü ve maskelenmiş verilerin bütünselliğini korur.

Komple Uygulama Hızlandırma Araçları


• Hassas verileri önceden belirleyen ve uygun maskeleme algoritmalarını tavsiye eden veri maskeleme hızlandırıcıları ile üretkenliği ve veri gizliliğini geliştirir.
• Oracle E-Business Suite, PeopleSoft, SAP ve Siebel gibi önceden paketlenmiş veri maskeleme kuralları kullanan bir çok paketlenmiş iş uygulaması için hızla veri gizlilik ilkeleri uygular.
• Hassas verilerin komple kapsanmasına yardımcı olmak için, önceden paketlenmiş veri maskeleme kurallarını kolaylıkla izler, düzenler ve genişletir.
• Veri gizlilik ilkelerinin arka plandaki uygulamalar değiştiğinde korunmasını temin eder.

Bağlanırlık ve Özel Uygulamalar için Tam Destek

• Herhangi bir formattaki hassas verilere hazır veri maskeleme algoritmalarını uygular.
• Aşağıdakiler gibi geniş kapsamlı olarak kullanılan veritabanları için veri maskeleme uygular:
o Oracle
o MS SQL Server
o IBM DB2
o Sybase
o Teradata
o Netezza
o IMS
o VSAM
 
• Tüm kurumsal sistemlerde geçerli olan belirli veri maskeleme kuralları ve standartları yaratır.

Bireysel iş gereklilikleri temelinde organizasyonunuzun veri gizlilik ilkelerini kolaylıkla özelleştirir.