Veri Alt Kümesi

Veri Alt Kümesi
Informatica Veri Alt Kümesi (Test Verisi), üretim verilerinizin içerik olarak değişmeyen, hedefe yönelik, daha küçük kopyalarını yaratarak, güncelleyerek ve gizliliğini sağlayarak, üretim dışı ortamları desteklemek için gerekli zaman, çaba ve disk alanını düşürür.
 
Maliyetleri Kontrol Altında Tutarken Verileri, Verimli Olarak Tedarik Edin

Günümüzde çoğu IT bölümü gibi sizin IT bölümünüz de sadece üretim sistemleri ile sınırlı olmayan ve katlanarak artan veri hacmini yönetmek konusunda sıkıntı yaşıyor olabilir. Yeni kurumsal uygulamaları başarıyla yürütebilmeniz için, IT bölümünüzün söz konusu uygulamaları, temsil gücü yüksek, gerçek veri setleri ile test etmesi gereklidir.

IT bölümlerinin büyük bir kısmı üretim dışı kullanım için kendi üretim sistemlerinin tam bir kopyasını alırlar. Ancak, üretim dışı kopyaların tamamının yaratılması verimli olmadığı gibi, pahalı bir yöntemdir. Yaratılan her üretim dışı sistem ekibinizin test verisini yönetmek ve desteklemek için harcayacağı zamanı artırır. Üretim veritabanı büyüdükçe, komple sistem kopyaları yaratmak daha uzun süre alır, dolayısıyla sistem performansı düşer. Sonuç olarak, IT ekibiniz kendi hizmet seviyesinde taahhütlerini karşılamaya çabalar.

Geliştirme ve test etme süreçlerinizi hızlandırırken, üretim dışı sistemler üzerindeki ilave donanım kapasitesi harcamalarınızı nasıl kontrol altına alırsınız? IT ekibiniz karmaşık operasyonel sistemleri nasıl çözebilir? Firmanızı kurumsal bölünmüşlükten sıyırıp, yatırımlarınızın hızla geri dönüşünü (ROI) sağlayacak şekilde kurum çapında etkin bir veriyi elden çıkarma sistemi nasıl yaratılabilir?

Informatica size yardım edebilir.

Üretim dışı sistemlerin daha iyi yönetilmesi için veritabanı alt kümeleri yaratın. Informatica Veri Alt Kümesi, büyük ve karmaşık veritabanlarından hedefe yönelik, daha küçük, veritabanları yaratma sürecini otomatikleştiren, esnek bir kurumsal veri büyümesini yönetme çözümüdür. Üretim verilerinizin içerik olarak değişmez alt kümeleri sayesinde, IT bölümünüz üretim dışı sistemleri desteklemek için gerekli zaman, çaba ve disk alanını büyük ölçüde azaltabilir.

Informatica Veri Alt Kümesi (Test Verisi), sadece fonksiyonel ilişkili verileri ayrıştırarak, IT bölümünüzün karmaşık işlemsel sistemleri çözmesine yardımcı olur. Informatica Veri Alt Kümesi (Test Verisi), aşağıdakiler için idealdir:

• Geliştirme, test etme ve eğitim sistemlerinin optimize edilmesi,
• Kurumsal elden çıkarmaları ya da yeniden düzenlemeleri destekleme,
• Depolamanın toplam maliyetinin düşürülmesi,
• Bilginin yaşam döngüsü yönetimi açısından test veri yönetiminin kolaylaştırılması,


Çözümler »

Information Lifecycle Management
Farklı Türdeki Uygulamalarının Alt Kümeleri için Tek, Ölçeklendirilebilir Sistem

• Büyük veri hacimlerinin alt küme ihtiyaçlarını karşılamak için çoklu kullanıma imkan veren, yüksek performanslı ve ölçeklenebilir tek bir motor ile veritabanı, veri ambarı ve kurumsal uygulama alt kümeleri yaratır ve merkezi olarak yönetir.
• Farklı uygulamalar, veritabanları (Oracle, DB2, SQL Server, Sybase, Teradata gibi) ve platformlar (Windows, UNIX/Linux ve z/OS gibi) arasında kullanımı ve bakımı kolay tek bir sistemden veri altkümeleri yaratır.
• Kapsamlı denetim kayıtları ve raporları aracılığıyla, verilerin tedarikini izler.

Sağlam Veri Alt Küme Desteği

• Büyük, karmaşık veritabanlarından, daha küçük, hedefe yönelik ve içerik olarak değişmez veritabanlarını kolaylıkla yaratarak toplam depolama alanını küçültür.
• Veri modeli ne kadar karmaşık olursa olsun, veri ilişkilerini tanımlar, bunlarda gezinir ve zekice bakımını yapar.
• Güçlü filtreleme yeteneklerini kullanarak ilgili verilerin eksiksiz alt kümelerini genişletir.
• Belirli zaman aralıklarında, belirli fonksiyonel alanlarda ya da belirli coğrafyalar içerisindeki işlemleri seçer.
• Hata ve sınır şartlarını zorlamak için hedefe yönelik test senaryoları üretir.
• Alt küme kurallarını bir kez oluşturur ve sonra bunları standartlaştırılmış ilkeler olarak tekrar kullanır ve hızlı sonuçlar üretir.
• Devreye almadan önce hedeflenmiş verileri analiz ederek ve hedefteki veritabanına ne kadar veri tedarik edileceğini tahmin ederek, veritabanı alt kümeleri için gerekli kuralları simüle eder.
• Önceden yaratılmış veri alt kümelerini güncel işlemler ve referans veriler ile merkezi olarak yönetir ve otomatik olarak günceller.
• Aşamalı olarak alt kümeleri hedefi belirli hatalar, sınır koşulları için ilave verileri ya da mevcut verileri ya da hedef sistemin fonksiyonelliğini etkilemeden komple modülleri günceller.

Kapsamlı Uygulama Hızlandırıcıları Seti

• Üretim verisinin alt kümelerini oluşturmak için önceden yapılandırılmış hızlandırıcılar (satın alma siparişleri, satış siparişleri ve defteri kebir) kullanarak üretkenliği ve test veri kalitesini iyileştirir.
• Eksiksiz araştırma ve tablolar, tablo ilişkileri, özel SQL ve standartlaştırılmış filtreleme kriterleri içeren lojik nesnelerin oluşturulması için gerekli olan uygulamaya ters mühendislik çabalarının aktarılmasıyla ROI’yi hızla gerçekler.
• Duruma ve modüle göre, ilgili hızlandırıcıları gruplandıran standartlaştırılmış şablonların kullanımıyla hedef sistemin yapılandırılmasını hızlandırır.
• Aşağıdakiler dahil olmak üzere, birçok paketli ERP, SFA, CRM ve SCM iş uygulamaları için mevcut bulunan hızlandırıcıları kullanarak hızla veritabanı alt küme ilkelerini yerleştirir:
o Oracle E-Business Suite
o SAP
o PeopleSoft
o Siebel
 
• Farklı veritabanı alt küme taleplerini karşılamak üzere önceden paketlenmiş veri tedarik ilkelerini kolaylıkla izler, düzenler ve genişletir.
• Bir yama uygulaması ya da bir uygulama modülünün güncellenmesi gibi arka plandaki uygulamalar değiştiğinde, alt küme ilkelerinin fonksiyonelliğinin devam etmesini temin etmek üzere hızlandırıcıları kullanır.

Geniş Bağlanırlık ve Özel Uygulama Desteği

• Herhangi bir alanı alt küme filtresi olarak kullanarak, alt küme yeteneklerini (herhangi bir tabloya ya da tabloların mantıksal gruplandırmasına) hızla genişletir.
• Aşağıdakiler dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın, geniş kapsamlı veritabanı, veri ambarı, ana bilgisayar (mainframe) ve iş uygulamalarına erişim ve oluşturma imkanı sunar:
o Oracle
o IBM DB2
o MS SQL Server
o Sybase
o Teradata
o IMS
o VSAM
o JD Edwards
o Baan
• Tüm kurumsal sistemler arasında veritabanı alt küme ilkelerinin (zaman ya da organizasyonel dilim) kullanımını standartlaştırır.
• Bireysel iş gerekliliklerine göre veritabanı alt küme ilkelerini hazır olarak özelleştirir.