PowerCenter

PowerCenter
Operasyonel verimliliğinizi, kurumsal veri entegrasyonu için oluşturulmuş kapsamlı, bütünleşik ve tekil bir platform üzerinden geliştirin.
 
Rekabetçi pazar güçleri, (küreselleşme, yeni regülasyonlar, şirket birleşmeleri ve satın alımları, dış kaynak kullanımları - outsourcing)operasyonları daha verimli ve etkili yürütmek konusunda şirketler üzerinde baskı yaratmaktadır.

Şirketiniz, veriye her zamankinden daha hızlı erişmek zorundadır.

Peki, IT ekibiniz bu değişimlere nasıl yanıt vermekte?

Veriye erişimi, analizi, temizleme işlemlerini, entegrasyonu ve ilgili süreçlere teslimatı nasıl gerçekleştirmekte? Etkin, rekabetçi ve çevik iş kararları için gerekli olan verilerinize istenilen zamanda, ortamda ve hızda ulaşabiliyor musunuz? Sahip olduğunuz verilerin kalitesinden ve tutarlılığından emin misiniz?

Doğru Zamanda, Doğru Bilgi

• Toplu, gerçek ve yarı – gerçek zamanlı olmak üzere “doğru zamanda” evrensel veri erişimi şansına sahip olabilirsiniz.
• Analitik ve operasyonel ihtiyaçlarınız için güvenilir ve yerinde veri dağıtımı sağlayabilirsiniz.
• Görsel veri tanımları, bağlantıları, ilişkileri ve yüksek veri tutarlılığı ve uyumluluğu ile verilerinize olan güveni arttırabilirsiniz.
• İş hayatınızdaki veri problemlerini ortadan kaldırabilir ve kritik iş kararlarınız için yüksek kalitede, güvenilir verileri zamanında temin edebilirsiniz.

Kurum Çapında İhtiyaç Duyduğunuz Kritik Uygulamaları Edinin

• Kurum çapında veri entegrasyon girişimleri için bir altyapı oluşturarak işletmenizin güvenlik, ölçeklendirme ve performans ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz.
• Artan veri taleplerini maliyetleri düşürecek şekilde karşılayabilir, donanım harcamalarınızı azaltabilir, veri aksaklıklarından doğan riskleri minimize edebilirsiniz.
• PowerCenter’ın ICC – Güvenlik Özellikleri ile güvenlik açıklarından ve gizlilik ihlallerinden kaynaklanan riskleri azaltabilirsiniz.

Ekipler Arası Verimliliği ve Farklı Rollerdeki Birimler Arası İşbirliğini Artırın

• Yazılımcıların, analistlerin ve yöneticilerin birlikte daha hızlı ve uyumlu çalışmasını sağlayabilirsiniz.
• Daha önceki çalışmalarınızı, bir dizi güçlü araç, sihirbaz, asistan ve şablonla daha kolay paylaşarak ve yeniden kullanarak zamandan kazanç sağlayabilirsiniz.
• Görev ve sorumlulukları farklı olan birimlerinizin sorumluluğundaki IT projelerinizi kolaylıkla yönetebilirsiniz.
• İşbirliğini, verimliliği, veri dağıtım hızını artırırken, iş geliştirme karmaşıklığını ortadan kaldırarak IT maliyetlerinizi azaltabilirsiniz.

Çözümler »

Veri Kalitesi
Veri Entegrasyonu
Evrensel Veri Erişim Kabiliyetleri

Informatica PowerCenter, piyasada mevcut teknolojiler arasında tek bir platformdan en fazla veri türüne ulaşabilme imkanı sağlayan yegane üründür. PowerExchange ile birlikte hemen hemen bütün veri tiplerine erişebilmektedir. Bunlardan en önemlileri;
• Yapısal, yarı – yapısal ve yapısal olmayan veriler,
• İlişkisel, mainframe, dosya, standart – temelli veriler,
• Mesaj kuyruğu verileri,

PowerCenter, veriye, ihtiyaç duyulan zamanda ve yapıda erişmekte; veriyi, ilgili uygulamalara teslim etmektedir.

Kritik Görevde Kurumsal Veri Entegrasyonu Kabiliyetleri

PowerCenter, tek platform üzerinden kurum çapında, kritik görevde veri entegrasyonu yapabilen tek teknolojidir ve diğer teknolojilerin hiçbiri PowerCenter kadar geniş kapsamlı bir veri entegrasyon girişimi gerçekleştirememektedir. PowerCenter aynı zamanda, güçlü olduğu kadar kullanımı da kolay ETL (Extract – Transform – Load) kabiliyetleriyle, veri ambarları ve daha küçük Data Martlar için geliştirme ve uygulamada kolaylık sağlamakta, bir projeden diğerine geçişte “yeniden kullanılabilirlik” sunmaktadır.

PowerCenter ve PowerCenter Options, aşağıdaki özellikleri sayesinde organizasyonunuzun güvenlik, performans, ölçeklendirme, iş birliği ve yönetim konularındaki ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmıştır:

• Yüksek kullanılabilirlik/failover/eksiksiz kurtarma
• Şebeke kodlama desteği (grid computing support)
• Yığın optimizasyonu (pushdown optimization)
• Dinamik Ayırma (Dynamic partitioning)
• Metadata Yönetimi
• Ekip tabanlı Geliştirme
• Veri Maskeleme

PowerCenter sayesinde IT ekipleri, artan oranda büyüyen veri hacimleri ve gerçek – zamanlı veri entegrasyonunda çok daha kolay, az maliyetli ve hızlı şekilde çalışabilmektedirler.

Küresel IT Ekibi Verimlilik Özellikleri

PowerCenter ile küresel iş geliştirme ekipleri, çapraz fonksiyonlu IT ekipleri ve iş analistleri daha etkin ve uyumlu çalışabilmektedirler.
Bireysel iş geliştirmeciler, kalite güvence yöneticileri, üretim direktörleri ve küresel IT ekipleri ile birlikte geliştirilen PowerCenter’ın önemli teknik özellikleri şu şekildedir:

• Esnek ve Metadata odaklı olması sayesinde yeniden kodlamaya gereksinim duyulmaksızın projeler ve platformlar arasında standartlık,
• Kuvvetli Görsel Araçlar sayesinde uygulama ve geliştirmeleri yöneterek, Güçlü Üretkenlik Araçları sayesinde teknik mimarlar, analistler ve geliştirmeciler arasında işbirliği ve uyum,
• Ekip – tabanlı geliştirme kabiliyetleri sayesinde lokasyonlar ve takımlar arasında geliştirmeyi hızlandırmak, yönetimi kolaylaştırmak ve bakım maliyetlerini azaltmak üzere otomatik ve kontrol edilebilir yayılım,
• Metadata Manager ile karmaşık veri ilişkilerini daha iyi kavrama ve verilere olan güvenin artması amacıyla meta verileri tek bir entegrasyon kataloğunda toplama