Power Exchange

Power Exchange
Informatica PowerExchange sayesinde, IT bölümünüz, geleneksel veri erişim metotlarını bir kenara bırakarak, kurum çapındaki her türlü veriye rahatlıkla ulaşabilir.
 
Informatica Power Exchange; IT bölümünüzün özel veri erişim programları geliştirmeden, kurumsal verinin yer aldığı her türlü kaynağa ulaşmasını sağlayan bir veri erişim ürünleri setidir.

Böylelikle, kritik görevdeki verileriniz hangi sistemde olursa olsun onlara kolaylıkla erişebilir, istediğiniz zamanda ve istediğiniz sisteme bu verilerinizi aktarabilirsiniz. Bu sayede sınırlı bütçenizden en yüksek verimi alabilir, verilerinize çok daha fazla değer katabilirsiniz. PowerExchange, güçlü olduğu kadar kullanımı da kolay ETL (Extract – Transform – Load) kabiliyetleriyle veri ambarları ve daha küçük Data Martlar için geliştirme ve uygulamada kolaylık sağlamakta, bir projeden diğerine geçişte “yeniden kullanılabilirlik” sunmaktadır.

Evrensel Erişim ile Maliyetlerinizi Azaltın

IT bölümlerinin çoğu, verilere farklı veri tabanlarından, işletme uygulamalarından ve web servislerinden ulaşmaktadır. Bu veriler ise mainframe, orta düzeyli makineler, commodity servers ve masaüstü ortamı gibi farklı sistemlerde bulunmaktadır. PowerExchange ürünü ile Informatica platformunun diğer teknolojileri ile karmaşık formatlardaki verilerinize, az bulunan ve yüksek maliyetli kodlama işlemleri olmaksızın erişebilirsiniz. Arayüzdeki basit bir işlem ile veri erişimini mümkün kılarak, önemli maliyet avantajları sağlayabilirsiniz.

Esnek Erişim ile Değişimi Yönetin

IT ekibiniz, web servislerini uygularken olay – odaklı bir entegrasyonla mı, yoksa Hizmet – Odaklı Mimari (Service – Oriented Architecture) ile mi yaklaşıyor?
Çoklu veri kaynaklarının senkronizasyonuna ve verilerin gerçek zamanlı ulaştırılmasına ihtiyaç duyuyor musunuz?

PowerCenter, mevcut ve gelecekte oluşabilecek veri entegrasyon ihtiyaçlarınızı karşılamaktadır. Point – and – Click verimliliği ile IT ekibiniz yoğun eğitimler almadan yeni teknolojilere adapte olabilir. PowerExhange ürün ailesindeki tüm ürünler için de aynı becerilerini kullanabilirler. PowerExchange’in ilgili Metadataları otomatik olarak yakalaması ve bu Metadataları Informatica Platform’un diğer öğeleri ile paylaşmasıyla, değişiklikler hızlı ve tam bir veri güvenilirliği ile uygulanmaktadır. Bu sayede IT ekibiniz en zorlu veri yönetim (data governance) uygulamalarında bile başarıya ulaşacaktır.

Doğru Zamanda Erişim ile iş Çevikliğinizi Artırın

Daha yeni ve güncel verilere ihtiyaç duyuyor musunuz?
 
İş yoğunluğunuz artıkça IT ekibiniz, PowerExchange’in patentli CDC (Change Data Capture) teknolojisi sayesinde hızla değişen iş ihtiyaçlarına daha çabuk yanıt verebilir ve stratejik karar mekanizmalarına daha tutarlı ve güvenilir bilgi sağlayabilir. PowerExchange, CDC Option sayesinde değiştirilmemiş arka plan verilerinin güncellenmesini biçimlendirebilir ve bu verileri herhangi bir aracı kuyruk ya da ara tablolar olmadan farklı hedeflere ulaştırabilir. Diğer Informatica ürünleri yardımıyla da gerçek zamanlı olarak göndereceğiniz bu verileri iyileştirip zenginleştirebilir.

Çözümler »

Veri Kalitesi
Veri Entegrasyonu
Güvenli ve Kodsuz Veri Erişimi

• Aşağıdaki programlama konularında üstün kabiliyetlere sahip olmaksızın veri erişimi ve güncelleme
• Dış kaynaktan alınan veya SaaS (Software as a Service) olarak sunulan temel işletme ve paket uygulamaları
• Bütün temel işletme veritabanı sistemleri ve veri ambarları
• Mainframe sistemleri
• Orta düzeyli sistemler
• Message – oriented middleware (MOM)
• Email, JMS, LDAP ve Web servisleri gibi endüstri çapındaki teknoloji standartları
• PowerCenter CDC Option ile veritabanı değişikliklerine anında erişim
• Hataları azaltmak için esnek nesne filtreleme teknikleri ile verinin yerini hızlıca belirleyebilme, Point – and – Click arayüzü sayesinde geliştirmeyi hızlandırma

Her Ortam İçin Optimizasyon

• Her ortama özgü veri tiplerine ve ek özelliklere erişim
• Belli bir amaca yönelik olarak tasarlanmış grafik arayüz sayesinde her ortam için kabiliyetleri artırma
• Her ortam için tasarlanmış otomatik Metadata yakalama ile veri tanımı ve erişim hatalarını ortadan kaldırma

Informatica Platformu İle Bütünleşik Olun

• Informatica PowerCenter ile işletme çapında veri entegrasyon hizmetleri geliştirme ve uygulama
• Informatica Data Quality sayesinde erişilen verileri iyileştirme, yüksek veri kalitesi elde etme
• Diğer PowerExchange kaynakları sayesinde erişilen verileri zenginleştirme