Ax Core

Ax Core
AX Core,sunucuların gücünü kurumların güvenlik protokolleri ile birleştirerek, analizlerinizi daha hızlı ve güvenli bir ortamda tasarlayamaya ve bunları otomatikleştirmeye imkan sağlar.
 
AX Core, sunucuların güvenlik ve hızından yararlananarak, kullanıcılara kolayca analiz oluşturmaları ve otomatikleştirmeleri için güçlü analitik işleme uygulamaları sağlar. Ax Core, merkezi yaklaşım ile kurumunuzun en hassas verilerinin denetim çalışmalarında kaliteli ve tutarlı olmasını sağlar. ACL Desktop’ın kanıtlanmış performansı üzerine inşa edilmiş olan AX Core, kurumların önemli verimlilik artışına ulaşmasına yardımcı olmak için daha fazla işlem gücü ve genişletilmiş veri erişim yetenekleri sağlar.
Daha Fazla Verimlilik
Denetim ekiplerinin manuel olarak arka arkaya yaptıkları analizleri otomatikleştirerek bu ekiplerin farklı inceleme alanlarına yönlendirilmesiyle genel verimliliği artırır.

Sunucu Güvenliği ve Hızı
Sunucunun işlem yeteneklerinden ve güvenliğinden yararlanılabilir. Hassas verileri sunucu üzerinde saklayıp analiz ederek bu verilerin denetçilerin kişisel bilgisayarları üzerinde depolanmasını engeller. Birden çok sunucu kullanarak neredeyse sınırsız bir analitik işleme gücü elde edilebilir.

Merkezi Çalışma Ortamı
Denetim süreçlerinin iyileştirilmesi, tekrarlanabilirlik, standardizasyonun sağlanabilmesi için güvenli ve merkezi bir ortam oluşturarak iş kalitesini optimize eder.