Ax Exception

Ax Exception
AX Exception, analiz sonuçlarınızı kurum içinde paylaşarak takip etme kolaylığı sağlar.
 
Ax Exception analiz sonuçlarının satır satır denetçilere atanmasını, dağıtımını, gelen cevapların incelenmesini ve tekrar dağıtımını sağlayan ve bu sürecin takip edilmesine olanak sağlayan merkezi bir web arayüzüdür. Kurumların veri analiz sürecinde karşılaştığı istisnai durumların iş süreçlerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için denetçilerin daha hızlı bir şekilde tepki vermesini sağlar.
Sürekli Denetim ve İzlemenin Desteklenmesi
AX Exception, analizler sonucunda oluşan istisnai durumları sürekli denetleyerek ve izleyerek denetçilere dağıtılmasını sağlar.

İç Denetim ile İş Değerini Artırma
Analiz sonuçlarında bulunan olumsuzlukları, hataları, operasyonel verimsizlikleri, suistimalleri tespit ederek bunların hızlıca çözülmesini sağlar, iş değerinizi ve verimliliğinizi artırır.