iBase

iBase
Eşsiz bir görsel formatla çalışan iBase, gelişmiş işlevselliğe sezgisel erişim sağlayarak bilgiyi ve sorguları temsil etmektedir.
 
iBase güvenilir bir ortamda, çeşitli kaynaklardan verilerin elde edilmesi, kontrol ve analizinin yapılabilmesi için güçlü bir analiz veritabanıdır.
Soruşturmacılar ve analistler için özel olarak tasarlanmış bir dizi gelişkin fonksiyonellik sunar. iBase ile teknik uzmanlık bilgisi olmadan çok kullanıcılı bir soruşturma veritabanı yaratabilirsiniz.

Önceden tanımlanmış şablonları kullanabilir veya kendi özel gereklerinize uygun kişisel bir veritabanı yaratabilirsiniz. Hangi tasarım olursa olsun gerkesinimleriniz değiştiğinde, iBase bunlara hızla adapte olacak esnekliğe sahiptir. iBase veritabanınızı hızla oluşturabilmeniz için bir dizi yöntem sunar. Bunlar gereksinimlerinize göre tümüyle kişiselleştirilebilen formlar ve veri giriş sayfalarıdır. Ayrıca güçlü ithal fonksiyonları enformasyonu çok sayıda formdan ve kaynaktan elde etmenizi sağlar. Tekrarı önlemek için, iBase olası mükerrer verilere işaret eder. Verileri birkez elde ettikten sonra geniş bir analitik ve sorgulama seçeneği yelpazesi verileri canlandıracaktır.

Simgeleri ve bağlantıları, ''sürükle bırak'' yöntemi kullanarak sorunuzu, “çiz”e atabilir ve sorgular oluşturabilirsiniz. Kullanımı kolay bu görsel yaklaşım sizi karmaşık sorgu dili öğrenme zorunluluğundan kurtarır. Sorgular kaydedilebilir ve ileride ki mukayeseler için kullanılabilir. Analizinizin kapsamını genişletebilmeniz için iBase, i2’ nun Analyst’s Notebook’u ile tamamen entegre çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bu kesintisiz entegrasyon, verileri manuel ve kesintisiz olarak analiz etmenizi, bağlantı ve zaman çizgisi analizlerini iBase veritabanınızdan oluşturmanıza elverişlidir.

Analyst’s Notebook’u veritabanınıza bir arayüz olarak kullanmanız, verilerinizi görsel olarak araştırmak ve sorgulamak için ek bir özellik sağlar. Örneğin “yol bul” fonksiyonu analizinizdeki boşlukları doldurmanıza ve daha sonra bu bilgiyi görsel olarak ifade etmenize olanarak verir.
Bu benzersiz entegrasyon, tercih ettiğiniz i2 ortamında fonsiyonellik kaybı olmadan çalışmanızı sağlar.

iBase bilgileri olay bazında muhafaza etmeniz veya çok kaynaklı verileri merkezi bir yerde konsolide etmeniz için mükemmel bir araç sunar. Farklı lokasyonlardaki birkaç kullanıcı tarafından kullanılabileceği gibi, tek bir kişi tarafından da kullanılabilir. Verilerin girilmesi, güncellenmesi, sorgulanması ve analiz edilmesi için erişim hakkının eşzamanlı dağıtılması, veri güvenliği ve erişimi için ek kontrol ve esneklik sağlar. Çalışmaları ortak veya özel alanlara kaydedebilir böylece verilerinizi daha iyi organize edebilir, yapılandırabilir ve paylaştırabilirsiniz.

Çözümler:
• Kriminal Suç Analizi
• Suç Gelirlerinin Aklanması ile Mücadele
• Suistimal ve Dolandırıcılıkla Mücadele
iBase güçlü analitik işlevselliği entegre eder:

Sorgu
- ilgili simgeler ve bağlantıları sürükleyip bırakarak –basit veya karmaşık- sormak istediğiniz soruyu çizin. Daha sonra kaydedin ve en iyi pratikleri desteklemek için meslektaşlarınızla sorgularınızı düzenleyin ve paylaşın.

Yolu Bul
- ilişki birkaç derece ayrılma içerse de, iki veri elemanları arasındaki en kısa yolu görsel olarak kurar. Bu bilgi üzerinde çalıştığınız vaka için hayati olabilir, o yüzden geleneksel veritabanı sorguları ve raporları üzerinden kolayca kullanılmaz.

Keşfet - veritabanınızdaki seçili Analyst’s Notebook grafik kalemi ile diğer entiteler arasındaki bütün ilişkileri gösterir.

Arama Araçları - arama kriterlerinize uyan doğru eşleşmeleri, eşanlamlıları ve kelimeleri hızlı bir şekilde bulur. Bu özellikle, yazım varyasyonlarıyla isimleri ararken yararlı olabilir. Hatta, iBase Standard, veritabanınıza gömülü dokümanlara full text search sağlar. Skor Eşleme - sadece birkaç detayın bilinmesi durumunda veritabanında arama yaparken zamandan tasarruf yapın.

Duplicate Records Checker - bilgiyi çoğaltmak için hızlı bir şekilde bir set, bir sorgu sonucu veya bütün veritabanınızı arayarak veritabanınızın kalitesini korur.

Raporlama - çıktısı alınabilecek, Web sayfasına konulabilecek veya Microsoft® Word’e gönderilebilecek raporları kolay bir şekilde oluşturarak şirket içi iletişimi kolaylaştırır.

Eşleştirme - MapInfo®, ArcView™ and Microsoft® MapPoint® gibi popüler eşleştirme yazılımlara arayüzleme yaparak seçimli eklenen teknik özellikler yer temelli suç ve istihbarat bilgi analizini mümkün kılar.

i2 erişim düzeyi ve depolama kapasitesi yüksek büyük ölçekli bir veritabanı çözümü oluşturmak için, iBase SSE tavsiye etmektedir.
Microsoft’un SQL server'ını kullanan iBase SSE, çok kullanıcılı benzersiz bir analitik ortam yaratır.


iBase