iBase IntelliShare

iBase IntelliShare
iBase IntelliShare 8, iBase veritabanında bulunan kayıtlara gerçek zamanlı erişim sağlayan Web-tabanlı bir uygulamadır.
 
iBase IntelliShare, iBase'i daha geniş operasyon ekiplerine, kilit bilgiyi elde edildiği an sunan self-servis modülleri sağlayarak ulaştırır. Bunu, yüksek öneme sahip istihbarat ve analitik uygulamalar içeren iBase veri havuzuna erişim sağlayarak mümkün kılar. Bu daha geniş kullanıcı topluluğu, kolay bir ara yüzü kullanarak, aynı anda veri girişi yapıp veriyi zenginleştirebilir, veri tabanında arama veya keşif yapıp analize katkı sağlayabilir. Tüm bu sistem tek noktadan yönetilebilir.

iBase IntelliShare analistlere ve operasyon ekibine eş zamanlı ve birarada çalışma imkanı tanıyarak üretkenliği artırır ve daha yeterli bilgiler elde edilmesini sağlayarak hızlı ve etkin kararlar alınmasına olanak tanır.

Değerli bilginin gerçek zamanlı veri erişimiyle anında sunulduğundan emin olun;
• Sezgisel, görev odaklı web tabanlı modüler operasyonel ekiplerce kullanılabilir.
• i2’nun en gelişmiş arama teknolojisi olan 360 derece arama sayesinde yapılan sorguyla alakalı tüm istihbarata tek tıkla erişim sağlanır.
• Görselleştirme araçları kullanıcılara ilişkileri, ağları, kümeleri ve desenleri hızlıca açığa çıkarma olanağı tanır.

iBase’in veri istihbaratı ve analizi yeteneklerini tüm ekibe dağıtarak ekip çalışmasını ve katılımcılığı artırır.
• Analistlerin operasyon ekibinin tamamına 7/24 destek sunmalarına yardımcı olur.
• Analistlerin operasyon ekibine veri desteği sunmalarına olanak sağlayarak üretkenliği artırır.
• Operasyon ekibine tek bir veri havuzunda güvenli arama, paylaşma ve ekleme yetkileri tanıyarak iletişime kapalı birimiçi veri siloları gerekliliğini ortadan kaldırır.
• Kurumlar iBase’in esnek ve güçlü güvenlik katmanlarının sunduğu avantajları kullanarak, kullanıcıların Web ve lokal erişimlerine kurum, kural ve düzenlemelerinin ve belirli standartların uygulandığından emin olur.

Çözümler:
• Kriminal Suç Analizi
• Suç Parasının Aklanması ile Mücadele
• Suistimal ve Dolandırıcılıkla Mücadele
Arama & Keşif özellikleriyle Analize Erişim

• 360 derece arama teknolojisi kullanarak arama yapabilme,
• Tüm kayıtlarda grafiklerde ve dokümanlarda tek bir noktadan arama yapabilme,
• Kilit bilginin paylaşım ve yeniden kullanım amaçlı saklanabilmesi,
• Kişileri, ilişkileri ve olayları görselleştirme,

Veri Girişiyle Bilgi Transferini Hızlandırma

• Kolay anlaşılır ve güvenli formlarla veri girişini analistlerden bağımsızlaştırır,
• Entite yaratma, bunları görüntüleme, üzerlerinde değişiklik yapabilme, aralarında bağlantı oluşturabilmeyi sağlar,
• Doküman ve resim yükleyebilmeye imkan tanır,


iBase IntelliShare