Adres Doğrulama

Adres Doğrulama
Informatica Çözümleri, Türkiye adres bilgilerini içeren bir referans veritabanının desteği ile serbest format adres verilerini; İl, İlçe, Semt, Mahalle, Bulvar, Cadde, Sokak, Posta Kodu, Blok, Apartman, Daire Numarası gibi alanlara ayrıştırabilmektedir.
 
Informatica Adres Doğrulama ve Zenginleştirme Çözümü, Türkiye'deki adres bilgilerini içeren bir referans veritabanı desteğinde, serbest formatta girilmiş adres verilerini, il, ilçe, semt, mahalle, bulvar, cadde, sokak, posta kodu, blok, apartman, daire numarası gibi alanlara ayrıştırma; referans kütüphaneleri ile doğrulama; yaparak zenginleştirmektedir.

Adresler hakkında en önemli sorun özellikle, Türkiye'de adreslerin belirli bir standartı olmayışıdır. KOMTAŞ Bilgi Yönetimi tarafından geliştirilen Adres Yönetim Sistemi uygulaması, Informatica Çözümleri (Informatica Veri Kalitesi, Informatica Kimlik Çözümleme) ve Türkiye adres bilgilerini içeren bir referans veritabanının desteği ile serbest format adres verilerini İl, İlçe, Semt, Mahalle, Bulvar, Cadde, Sokak, Posta Kodu, Blok, Apartman, Daire Numarası gibi alanlara ayrıştırabilmektedir.

Yapılan ayrıştırma işleminin sonucu kayda eklenen bir statü kodu ile raporlanmaktadır. Bu şekilde ayrıştırılan kayıtlar skorlama sonucuna göre, ayrıştırılamayan kayıtlar da ayrıştırılamama nedenine göre gruplanıp değerlendirilebilmektedir.

Adres verilerine yapılan müdahaleler;

Farklı yapıdaki adres yaklaşımı: Adres verisi ister parçalı ister bütünleşik bir yapıda olsun KOMTAŞ Bilgi Yönetimi Adres Çözümü ile farklı yapıdaki verilere ortak çözüm sağlanmaktadır.

Adres verisi üzerinde ön profillendirme: Adres verisi üzerinde standartlaştırma, temizlik ve zenginleştirme çalışması öncesi hazır şablon yardımıyla veriler üzerinde profillendirme yaparak adres verisi analiz edilmektedir.

Adres verisi standartlaştırması/düzeltilmesi: Adres verisi içerisinde farklı şekilde yazılışı olan ifadeler referans kütüphaneleri kullanılarak standartlaştırma sağlanabilir. Bu referans kütüphaneleri üzerinde güncellemeler gerçekleştirilmektedir.

Adres verisi ayrıştırılması: Adres verisi üzerinde ayrıştırma işlemi gerçekleştirilerek gerek standartlaştırma gerekse de istenilen yapıda adres verilerinin farklı kaynaklara aktarımı sağlanmaktadır.

Adres verisi doğrulama/zenginleştirme: Adres verileri ile gerçekleştirilen ayrıştırma işleminin ardından akıllı arama eşleme teknolojisi sayesinde referans Türkiye tablosu ile karşılaştırma işleminin ardından adres verilerinin doğrulanması sağlanır. Eşleştirme sırasında, 0-100 arasında bir puanlama bilgi olarak tutulmaktadır. Ayrıca bu akıllı arama eşleme teknolojisinde arka planda ülkeye özel algoritmalar kullanılmaktadır.

Adres verisi doğrulama/zenginleştirme kontrolü: Adres verisi doğrulama veya zenginleştirme işleminde referans Türkiye tablosu eşleştirmesi sırasında bir veya birden çok kaydın eşleştirildiği bilgisi tutulmaktadır.

Adres verisi raporlanması: Adres verileri üzerinde skorlama yapılarak, verilerin ne oranda zenginleştirildiği bilgisi raporlanmaktadır. Öncesi ve sonrası için karşılaştırılması yapılmaktadır. Ve ayrıca scorecardlar yardımıyla, verinin gün gün değişimi izlenebilmektedir.

Adres verisi loglaması: Adres verisi üzerinde hangi zenginleştirme çalışmalarının yapıldığı bilgisi bir flag alanında tutulmaktadır.

Adres verisi üzerinden mükerrer kayıtların tespiti: Adres verileri üzerinden mükerrer kayıtların tespiti yapılarak tekilleştirme sağlanmaktadır.