B2B

B2B
Kurumlararası Veri Entegrasyonu için Etkin Çözüm: B2B
 
Günümüz iş dünyasında başarılı olmak için kurum içerisindeki verilerden daha fazlasını yönetmeniz gereklidir. Kurumlar arası veri entegrasyonu (Kurumun üretici, müşteri ve diğer iş ortakları ile ilişkiler) çok önemlidir.

Tanım olarak, çoklu kurumsal veri entegrasyonu, birçok veri formatlarını içerir. Kurumlar ortaklarını kullanacakları format veya yapacakları değişiklikler konusunda zorlayamazlar. Bu nedenle, bilgi işlem, beklenmeyen veri hareketlerine hızlıca yanıt vermek zorundadır. Ortakların gereksinimlerinin, daha farklı ve kompleks olması sebebi ile piyasalardaki işlem verilerinin hacmi ve değişen verinin kalitesinden endişeleri artmaktadır. İşletmeler yeni sorunlarla karşı karşıyadır.

Veri toplama, veri sonuçları, iş süreçlerinde dış kaynak kullanımı, veri merkezleri ve veri ağ geçitleri gibi B2B süreçlerini desteklemek için, işletmelerin iç sistemler ile farklı formatlardan gelen dış kaynakları toplu ve gerçek zamanlı olarak entegre etmesi gerekir. Yönetilebilir dosya transferi veya ticari ortak yönetimi gibi geleneksel B2B yeteneklerinden öte, kurumlar arası veri entegrasyonu yeteneklerine ihtiyaç vardır.

Kurumlar arası veri entegrasyonu yeteneği şunları kapsar:

Informatica B2B Data Transformation ve Managed File Transfer yetkinlikleri ile IT daha fazla ortak, daha fazla format ve protokoldeki verileri destekleyen ve büyüyen iş ihtiyaçlarını efektif bir şekilde ölçeklendirebilir.

Güçlü ortak, yönetim ve iş hareketlerini görüntüleme yeteneği sayesinde, Informatica B2B Data Exchange ile şirketler, ticari ortakları ve müşterileri ile efektif ve maliyet etkin işbirliği oluşturabilir. Bunun sonucunda, kurumunuz maliyetlerini düşürebilir ve karlılığını artırabilir.
Evrensel Veri İşlemleri

• Herhangi bir veriye, doğru veri dönüşümü imkanı sağlayan tekil, merkezi, tutarlı ve tekrar kullanabilir dönüşüm servisleri sağlar.

• Aşağıdaki kaynaklara benzersiz destek içerir:
• Binary Dökümanlar (pdf, excel, word, vb.)
• Baskı Formatları (AFP, Postscript, vb.)
• Büyük Yığın Dosyalar ve Gerçek Zamanlı Mesajlar
• Karmaşık Flat Dosyalara (derin hiyerarşi, karmaşık döngülü, sınırlandırılmış, sabit veya değişken genişlikli verileri dahil)
• XML’e doğal destek sağlar. Veri entegrasyonu sürecinde kurumların XML’e güvenmesine ve yararlanmasına imkan sağlar.

• Karmaşık hiyerarşik endüstri standartlarına görülmemiş bir destek sunar:
• HIPAA
• HL7
• NCPDP
• ACORD
• DTCC
• MVR
• EDI
• EDI-Fact
• SWIFT
• FIX
• NACHA
• Telekurs
 
• Informatica Platformunun veri girişi, veri dönüşümü ve veri entegrasyonu yetkinliklerinden yararlanır.
 
Veri Kalitesi İşlevlerinden Faydalanmak

• Veri entegrasyon süreci için, kapsamlı veri kalitesi süreçlerini oluşturur.
• Bulunduğu yere bakmaksızın, tüm verilerin, eksiksiz, tutarlı, doğru ve güncel olduğunu garanti eder.
• Informatica Platformu'nun sağlam veri kalitesi yeteneklerinden yararlanır.

Partner ve Veri Kaynağından Yararlanmak

• Detaylı partner ve veri profilleri yaratma imkanı sağlar. (veri kaynakları, format ve ticari protokoller dahil)
• Gerçek zamanlı, konfigure edilebilir davranış ve parametreler ile IT’nin veri akış taslağını oluşturabilmesine imkan sağlar.
• Bu süreçte iş birimlerinin değişkenleri tanımlamasını sağlar.

Veri Hareketlerini Görüntülemede İş Görünürlüğü

• Entegrasyon sürecinde baştan sona veri görünürlüğü sağlar. Ayrıca veri içeriğinde süreç boyunca gerçekleşen tüm değişimleri öncesi ve sonrası olarak görmenize ve hataları vurgulamanıza imkan sağlar.
• Belirli bir veri biçimi için farklılıkları, doğrulamaları, kısıtlamalar ve numaralandırmaları, hataları, başarısızlıkları ve istisnaları görüntüleyerek, ilgili olayları ve tetikleyicileri yaratarak alan bazlı hareket görüntüleme sağlar.
• Entegre verinin tüm yönlerini yönetmek ve izlemek için, web tabanlı panoları ve analitiklerin yanı sıra raporlama yeteneklerini artırır.

Güçlü, Ölçeklenebilir Veri Entegrasyonu

• Herhangi bir sistemden veya herhangi bir formatta müşteri ya da partner verilerinin sanal olarak kurumun veri ve iş süreçlerine entegre edilebilmesi için Informatica PowerCenter’ın imkanlarından yararlanılır.
• Yüksek hacimli veri işlemleri gibi büyük veri işlemleri entegrasyonuna da desteği ölçekleyebilir.
• Hemen hemen tüm veritabanları ve mainframelere, düz dosyalara, mesajlara, web hizmetlerine ve önemli bağlantı sistemlerine sanal olarak bağlanabilmeye olanak sağlar.
• Servis odaklı mimaride, başlıca bağlantı sistemleri, iş süreç yönetim sistemleri ve mesajlaşma sistemleri ile uyumlu ortak veri servisleri yaratılabilir.

Kodlamasız, Görsel Tasarım ve Haritalama Yapısı

• Tekil, kolay kullanılabilir yapı ile tasarlama, haritalama, hata ayıklama, test ve yaygınlaştırma özelliği içerir.
• Bildik bir ortam olan Microsoft Excel ile iş analistine harita yaratma imkanı sağlar.
• Informatica Platform güçlü haritalama yeteneklerinden yararlanır.

Yönetilen Dosya Transferi sayesinde Güvenli Bağlantı

• Güvenli veri / dosya transferi imkanı sağlar.
• Tüm iletişim protokolleri için destek verir.
• Dosya hareket görünürlüğü ile yönetilebilir dosya transferi imkanı sunar.
 


B2B