Kimlik Çözümleme

Kimlik Çözümleme
Günümüz evrensel bilgi ekonomisi dünyasında ülkeler birçok farklı ülkede ve dilde iş yapmaktalar.
 
Güvenilir Veri ve Çoklu Dil Desteği ile Operasyonel Verimliliği ve Etkinliği Artırma

Günümüz evrensel bilgi ekonomisi dünyasında ülkeler birçok farklı ülkede ve dilde iş yapmaktalar. Bu da kurum içerisinde müşteri, ortak veya tedarikçiler ile ilgili doğru kimlik doğrulama ihtiyacı yaratmaktadır.

İster ticari bir kurumda, ister kamu kurumlarında olsun kimlik verilerindeki eşleştirme eksikliklerinin maliyeti çok yüksektir. Şirketiniz finansal raporlamalar veya diğer mecburiyetlerini karşılamakta zorlandığı için para cezaları ödemek zorunda kalabilir.

IT ekibiniz farklı ülkelerdeki farklı alfabelerde yazılmış kimlik verileri üzerinde arama ve eşletirme yapmak zorundadır. Bu karmaşık çok dilli arama ve eşleştirme gerçek zamanlı ve yüksek doğruluk oranı ile olmalıdır.

Informatica Identity Resolution ile güçlü, yüksek ölçeklenebilir yazılımı ile yığın veya gerçek zamanlı olarak 60’dan fazla ülkenin kimlik verileri üzerinde eşzamanlı arama ve eşleştirme yapılabilmektedir.

Informatica Identity Resolution Operasyonel Verimlilik ve Maliyeti Düşürmeyi Sağlar:

• Yönetim, risk ve uyum süreçlerinde, örneğin dolandırıcılık tespiti veya kara para aklama gibi süreçleri yönetmek,
• Birleşme ve satın almalardaki yeni verileri yönetmek,
• Birçok veri entegrasyonu projesinde kullanılabilir.:Örneğin, entegrasyon yetkinlik merkezleri, tekil veri yönetimi (MDM), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), müşteri veri entegrasyonu (CDI), kurumsal veri ambarları, B2B veri dönüşümü, veri yönetimi, veri senkronizasyonu ve veri göçü gibi.

Gerçek Zamanlı Yüksek Hassasiyette ve Yüksek Hacimli Kimlik Çözümleme:

Yüksek hassasiyetli ve yüksek hacimli yazılım kimlik verileri için (ilişkili ürün, varlık ve finansal veriler de dahil) dil, yapı, şekil, lokasyon, mükerrerlik, eksiklik veya hatalardan bağımsız arama ve yüksek doğruluklu eşleştirmeyi hızla yapar.

Informatica Identity Resolution kullandığı akıllı algoritma ve stratejiler sayesinde, yüksek hacimli verilerdeki kimlikleri bulabilir, uzman bir kullanıcı gibi davranarak yüksek eşleştirme yapabilir.

Bu güçlü yazılım doğru, güvenilir arama, eşleştirme ve gruplama sonuçları sunabilmek için, veride gizli kalmış kişiler, hesaplar, organizasyonlar, ürünler arası ilişkileri de ortaya çıkarır.

Informatica Kimlik Çözümleme; veri giriş hataları, kasıtlı hatalar ve uluslararası ad ve adreslerin farklarını aşarak, kuruluşların stratejik kararlarını alırken güvenli ve yüksek kaliteli veri kullanımalarına ve korumalarına yardımcı olur.

IT birimleri ve bilginin sahipleri Informatica Identity Resolution ürününü veri kalitesi sürecine dahil edebilir veya üçüncü parti-kurum içinde geliştirilmiş uygulamalarına entegre edebilirler.

Informatica Platformu ile tam entegredir. Platformun nerdeyse evrensel bir bağlantısı, veri dönüşümü, veri temizleme, veri kalitesi izleme imkanı sağlayarak yazılımın yeteneğini güçlendirir.

Akıllı İndekseleme ve Anahtar Oluşturma Kapasitesi

• Anahtar oluşturma algoritmaları kullanarak ülke, dil ve karakter bağımsız kimlik verilerindeki kaçınılmaz farkların üstesinden gelir.
• Fonetik çeviriler, eksik ya da tanımlanmamış kelimeler gibi veri hata ve farkların üstesinden gelmek için nüfus farkına göre “bulanık mantık” anahtarları yaratır.
• Bu rekoru daha iyi tanımlamak ve bakan adayları önlemek için arama kriterleri sınırlamak için kapsamlı anahtarları oluşturabilir.
• Kapsamlı anahtarlar yaratarak kayıt setlerini daha iyi tanımlama ve adayları kaçırmamak için arama kriterlerini sınırlayabilir.
• Arama ve eşleştirme doğruluğunu artırmak için indeks ve linkleri yaratır ve otomatik olarak senkronize eder.

Yüksek Performans, Gerçek Zamanlı Kimlik Verisi Arama Kapasitesi

• Eksik kaynak verisi veya ülke, dil ve karakter setinden bağımsız akıllı arama oluşturabilir.
• Aramanın performans dengesi ve kapsamı için çalışma zamanında uygulanabilir, önceden tanımlı ve özelleştirilebilecek arama stratejileri kullanılabilir.
• Indeksin küçük bir altkümesini alarak hedeflenen arama aralıklarında sorgulamalar kullanarak yüksek performanslı aramalar yapabilir.
• Çoklu anahtar yapısı ile indeks stratejisini geliştirerek milyarca kayıt içerisinde arama yapabilir.

Yüksek Hassasiyetli, Çoklu Dil Destekli Kimlik Verisi Eşleştirme Yeteneği

• Eksik kaynak verisi veya ülke, dil ve karakter setinden bağımsız güvenli kimlik eşletirme yapar.
• Farklı nüfuslara göre veri eşleştirme yapma imkanı sağlayan 65'den fazla standart popülasyon verisi sunar.
• Çoklu ülke desteği olan tanımlanmamış kimlik ve uygun eşleştirme kurallarının avantajını sunar.
• Farklı alan ve niteliklere göre eşleştirme yapabilecek şekilde uzman insan yetkinliklerini taklit eder.
• Tüm nitelikleri destekleyen önceden tanımlı kurallar sayesinde yüksek doğruluklu eşleştirme, sadece kişisel ve şirket isimleri, adresleri, telefon numaraları, doğum tarihleri değil aynı zamanda, yara izleri, dövme, cinsiyet ya da ırka yönelik kodlar, ürün açıklamaları ve alfa-sayısal metinler üzerinden eşleştirme yapar.
• Çok sayıda ülke nüfusunu ve kimlik eşleştirme kuralları tarafından desteklenen çok dilli eşleştirme davranışı gösterir.
• Korece, Arapça, Çince, Japonca gibi Latin olmayan bir karakter setlerinde de eşleştirme yapar.

Kolay Yaygınlaştırma, Kolay Kullanım

• Üçüncü parti ya da özel olarak inşa edilmiş CRM, MDM ve CDI uygulamalarına API'ler üzerinden kolayca hassas arama ve eşleştirme yeteneklerini ekler.
• Standart ve önceden tanımlı nüfus kuralları sayesinde sofistike ve çok dilli arama ve eşleştirme yeteneği sayesinde karmaşık algoritmalara ihtiyacı yokeder.
• Informatica Veri Kalitesi ve Informatica PowerCenter ile tamamen entegre olması sebebiyle, veri entegrasyonu ve veri kalitesi çözümlerinin verimliliğini maksimize eder.

• Bağımsız, gerçek zamanlı veya yığın arama ve eşleştirme çözümüdür.
• Hata eğilimli, zaman alıcı, el kodlama ile mevcut veritabanları ve tabloları değiştirmekten kaçının.