Veri Kalitesi

Veri Kalitesi
Informatica Veri Kalitesi, iş yapış modelinizi tamamen değiştirerek, güvenli veriye istediğiniz zaman ve ihtiyacınız olan şekilde ulaşmanızı hedefler.
 
Güvenilir Veri için Yaygın Veri Kalitesi

Informatica Veri Kalitesi, kurumunuza zarar veren veri kalitesi problemlerini tespit edip çözmeyi hedefler. Hangi domain'den, uıygulamadan veya coğrafi alandan geldiğinden bağımsız sorunları tespit etmenize imkan sağlar. Konunun tüm muhattaplarını sürece dahil etmenize ve veri kalitesi konusunda sorumluluk almalarına imkan verir. Veriyi temiz olarak elde edip, temiz tutmanızı amaçlar.

Informatica Veri Kalitesi, iş yapış modelinizi tamamen değiştirerek, güvenli veriye istediğiniz zaman ve ihtiyacınız olan şekilde ulaşmanızı hedefler.

Informatica Veri Kalitesi, tekil ve bütünleşik bir platform kullanarak, tüm taraflara, tüm projelere, tüm proje ve uygulamaların her türlü domain ihtiyaçlarına yetkin ve güvenli veri sağlar.

Informatica Veri Kalitesi ile Sağlanan Faydalar:

• Proaktif olarak tüm uygulamaların verilerini temizlemek, izlemek ve temiz tutmak,
• İş birimlerinin verinin kalitesinde ve yönetiminde sorumluluğu paylaşmasını sağlamak,
• Güvenilir kurumsal veri ile daha başarılı sonuçlar elde etmek,

Tüm Paydaşlar için Bütünleşik, Rol Tabanlı Veri Kalitesi Araçları:

Informatica Analyst Aracı:
Web tabanlı, kolay kullanımlı bu araç sayesinde iş birimleri, veri kalitesi geliştirme süreçlerine IT müdahalesine ihtiyaç duymadan dahil olabilir.

Bu araç ile birim yöneticileri, veri yöneticileri ve iş analistlerine şu imkanları sağlar;

• Veriyi profillendirme, analiz etme ve veri kalitesini ölçümlemek,
• Düşük kaliteli verileri filitrelendirerek ve detaylandırarak iş üzerindeki etkilerini tanımlamak ve sorunları çözmek,
• Veri kalitesi metriklerini URL sayesinde ilgililerle paylaşmak ve takip etmek,
• Veri kalitesi hedeflerini ve geçerli referans setlerini tanımlamak,
• Veri kalitesi kurallarının özelliklerini, doğrulamasını, konfigure ve test edilmesini standartlaştırmak,
• IT geliştiriciler ile profilllerin paylaşımı ve kuralların uygulanmasında verimli işbirlikleri yaratmak,
• Normal olmayan durumları tespit etmek ve istisnaları yönetmek,
• Veri kalitesi hedeflerini sürekli takip etmek,
• Verinin gelişiminde ilgili tarafları yönlendirmek,

Informatica Developer
Bu güçlü veri kalitesi geliştirme ortamı IT verimliliğini artırmaktadır.

Bu araç IT geliştiricilere şu imkanları sağlar;

• Nerede olursa olsun tüm veri kaynaklarına hızlı keşif ve ulaşım,
• Verinin analiz, profillendirme, doğrulama ve temizleme süreçlerini geliştirmek,
• Mantıksal veri nesnelerini (Logical Data Object) tanımlamak ve modellemek,
• Gelişmiş veri dönüştürme mantığı ile veri kalitesi kurallarını birleştirmek,
• Geliştirme sürecinde istenilen zamanda ve karşılaştırmalı profillendirme ile mantık doğrulama ve hata ayıklama imkanı kazanmak,
• Herhangi bir zamanda fiziksel ya da sanal veri sağlayabilme ve veri kalitesi servislerini konfigure edebilmek,
• Veri yöneticilerinin tanımladığı tüm profillendirme ve kural tanımlama özelliklerini tüm uygulama ve projelerde tekrar kullanabilmek,

Her Türlü Veri ve Amaca Uygun Yaygın Destek

Güvenli Evrensel Eşleştirme
• Farklı lokasyonlarda ve farklı lokal dillerde varolan müşteri verilerinde mükkererliği tespit edebilen, 60'dan fazla ülkeye uygun önceden tanımlı eşleştirme kuralları ile çalışır.
• Sağlık, finansal servisler ve kamuya yönelik önceden tanımlı kurallar ile veri kalitesini yaygınlaştırır.

Dünya Çapında Adres Temizleme
• 240 ülkenin adreslerinin geocodelar ile entegre olarak temizlemek ve zengileştirmek,
• Yapısal ve yapısal olmayan adres verilerine desteği artırmak,
• En kapsamlı ve güncel evrensel posta kodu desteğinin avantajını yaşamak,
• Latin dili dışında 6 farklı dile çeviri desteği sağlamak,

Tüm Proje Tiplerine Göre Çok Yönlü Veri Kalitesi
• Tüm domain'lerde konfigure edilebilir geliştirme ortamı ile veri kalitesini yönetmek (müşteri, ürün, finansal ve varlıklar vs.)
• Tüm veri kalitesi kurallarını ve referans verilerini her tip veri entegrasyonu projesinde kullanmak
• Uygulama zamanını Informatica metodolojisi ve önceden yüklenmiş veri kalitesi hızlandırıcılar ile kısaltmak

Tüm Uygulamalara Açık
Tüm Veri Kaynaklarına Evrensel Giriş İmkanı

• Kaynağı ne olursa olsun ispatlanmış veri entegrasyon bağlantıları sayesinde kaynağı ne olursa (kurum içinde, partner veya bulutta) olsun tüm verilere giriş ve temizleme imkanı kazanmak,  
• Herhangi bir zamanda veya durumda (SQL, web servis, mesajlaşma, olay bazlı uyarı sistemleri, ETL) uygulamanın ihtiyaçlarına göre veriyi elde etmek, temizlemek ve teslim etmek,
• Farklı veri kaynaklarından biraraya getirilmiş görsel veriler üzerinde profillendirme ve temizleme yapabilmek,

Tüm Uygulamalar İçin Merkezi Veri Kalitesi Kuralları
• Servis mimarisindeki tüm uygulamaları destekleyecek şekilde veri kalitesi kuralları yaratmak, test etmek ve uygulamak,
• Veri yönetimini ve kuralların tekrar kullanımını destekleyecek şekilde veri kalitesi servislerini uygulamalardan bağımsız olarak tek merkezden yönetmek,
• Düşük kaliteli verinin uygulamaya girişini engellemek için veri kalitesi kurallarını toplu, gerçek zamanlı ve hatta veri girişinde uygulamak,