Veri Keşfi

Veri Keşfi
Informatica Veri Keşfi, şirketinizin ''veri'' hakkındaki bakış açısını değiştirecektir. Gelişmiş versiyonu ile iş analisti, veri yöneticisi ve IT geliştiriciler; her uygulamanın, her projenin her türlü verisini profillendirebilirler.
 
Gelişmiş Veri Profillendirme ve Keşif

Informatica Veri Keşfi, şirketinizin ''veriye'' bakış açısını değiştirecektir. Gelişmiş versiyonu ile iş analisti, veri yöneticisi ve IT geliştiriciler; her uygulamanın, her projenin her türlü verisini profillendirebilirler.

Informatica Veri Keşfi sayesinde iş analisti ve veri yöneticisi kendileri için tasarlanmış web tabanlı araç sayesinde verileri rahatlıkla kendileri profillendirebilir ve veri problemlerini görüntüleyebilirler. IT geliştiriciler ise, önceden tanımlı kurallar sayesinde otomatik olarak veri keşif ve analizi yapabilir, bütünleşik geliştirme aracı sayesinde veri profillendirmeleri verimliliği arttırma ve hataları ayıklamak adına veri profillerini başka projelerde de kullanabilirler.

Informatica Veri Keşfi ile şunları yapabilirsiniz;
• Tüm veri kaynaklarındaki verilerdeki düzensizlikleri keşfetmek ve analiz etmek,
• Projeyi riske sokabilecek veri problemlerini keşfetmek,
• Yapısal sorunları tespit ederek veri kalitesi sorunlarının probleme dönüşmesini engellemek,

Informatica Data Explorer’ın Ana Özellikleri:
• Bütünleşik, rol tabanlı veri profillendirme ve keşif araçları ile iş birimleri kendi kendine yetebilir hale gelirken, IT çok daha verimli çalışır.
• Proaktif profillendirme ve keşif desteği ile her türlü veri, her türlü amaca uygundur. Bu şekilde bu kurallar, müşteri, ürün, finansal veya varlık verileri üzerinde tekrar kullanılabilir. Kurallar ile her türlü veri entegrasyonu, Tekil Veri Yönetimi (MDM) vs. gibi veri yönetimi projelerini destekler.
• Tüm uygulamalara açık, nerede olursa olsun tüm veri kaynaklarına erişebilir ve tüm uygulamaların veri kalitesini görüntüleyebilir.
• Yetenekleri keşfetmek, heterojen veri kaynaklarında varolan ilişkileri tanımlayarak ve doğrulayarak bunları daha iyi anlamak, yapısal karmaşayı daha iyi anlayabilmek ve daha verimli modeller oluşturabilmek için modelleme ortamında görselleştirme imkanı verir.

Tüm Paydaşlar için Bütünleşik, Rol Tabanlı Veri Profillendirme

Informatica Analyst

• Veriyi profillendirme, analiz etme ve veri kalitesi ölçümleme,
• Düşük kaliteli verileri filitrelendirerek ve detaylandırarak iş üzerindeki etkilerini tanımlamak ve sorunları çözmek,
• Veri kalitesi metriklerini URL sayesinde ilgililerle paylaşmak ve takip etmek,
• Veri kalitesi hedeflerini ve geçerli referans setlerini tanımlamak,
• Veri kalitesi kurallarının özelliklerini, doğrulamasını, configure edilmesini ve test edilmesini standartlaştırmak,
• IT geliştiriciler ile profillerin paylaşımı ve kuralların uygulanmasında verimli işbirlikleri yaratmak,
• Normal olmayan durumları tespit etmek ve istisnaları yönetmek,
• Veri kalitesi hedeflerini sürekli takip etmek,
• Verinin gelişiminde ilgili tarafları yönlendirmek,

Informatica Developer

Bu güçlü veri kalitesi geliştirme ortamı IT verimliliğini artırmaktadır. Bu araç ITgeliştiricilere şu imkanları sağlar;
• Nerede olursa olsun tüm veri kaynaklarına hızlı keşif ve ulaşım,
• Verinin analiz, profillendirme, doğrulama ve temizleme süreçlerini geliştirme,
• Mantıksal veri nesnelerini (Logical Data Object) tanımlama ve modelleme,
• Gelişmiş veri dönüştürme mantığı ile veri kalitesi kurallarını birleştirme,
• Geliştirme sürecinde istenilen zamanda ve karşılaştırmalı profillendirme ile mantık doğrulama ve hata ayıklama imkanı,
• Herhangi bir zamanda fiziksel ya da sanal veri sağlayabilme ve veri kalitesi servislerini configure edebilme,
• Veri yöneticilerinin tanımladığı tüm profillendirme ve kural tanımlama özelliklerini tüm uygulama ve projelerde tekrar kullanabilme,
Informatica Veri Kalitesi ve Informatica Veri Servisleri ile Benzersiz Entegrasyon

• Veri analistlerine ve IT geliştiricilerine verinin profillendirilmesi için ortak bir arayüz sağlar.
• Profillendirme kuralları uygulandıktan sonra tek bir ''tık'' ile dogrulama yapılabilir.
• Paylaşımlı ortak veri havuzlarındaki ortak çalışma nesnelerine giriş sağlanabilir.
• Önceden tanımlı kuralları ile verinin otomatik olarak keşfedilip analiz edilmesi, ardından profillendirme sonuçlarının tüm veri entegrasyonu projelerinden tekrar kullanımı mümkün olur.
• Ara katman profillendirme ile tekil ve bütünleşik geliştirme ortamındaki tüm işlem haritalandırmalarında hızlı hata ayıklama ve doğrulama imkanı oluşur.

Tüm Amaçlar için Kapsamlı Veri Profillendirme
Güçlü çok boyutlu profillendirme

• Verinin karmaşıklığı ne boyutta olursa olsun, verideki normal dışılıkları ve gizli ilişkileri bulmak,
• Otomatikman verideki anormallikleri, tekil ve birleşik anahtarları tespit etmek, tablolar ve ilişkili içerikler arasında bağlantıları ortaya koymak,
• Kolon, tablo veya tablolar arası veriyi tüm boyutları ile profillendirmek,
• Veri yapıları, bağımlılıkları ve fazlalıkları tanımlar.

Hızlı Keşif ve Analiz

• Tüm veri problemlerini otomatik olarak tanımlama,
• Tekrar kullanılabilir referans verileri ve önceden tanımlı endüstri bazlı kurallar ile kısa zamanda veri sorunlarını analiz ve değerlendirme,
• Mevcut veriyi görüp profillendirerek örneğin temizlik kuralları tanımlayarak analiz, uygulama ve doğrulama çevrimini hızlandırmak, ardından kuralları doğrulamak için verinin sonuçlarını görmek,

Tüm projelerde veri profillendirme desteği

• Veri göçü, veri konsolidasyon/senkronzasyon, veri kalitesi, veri ambarı ve tekil veri yönetimi projelerinde veri keşfi sürecini yönetir.
• IT organizatörlerinin veri kalitesi sorunlarının kaynağını güvenle denetlemelerini ve tespit etmelerini sağlar. İş vakaları için somut kanıt noktaları oluşturarak veri yönetimine başlamalarına yardımcı olur.
• Bir tarayıcı ile firewall'ın ötesindeki verileri profillendirme ve doğrulama imkanı ''Proaktif Veri Kalitesi Garantisi'' sunar.
• Dinamik oluşturur ve karşılaştırmalı profil analizi ile veri profillerini karşılaştırır.
• Haritalama boru hattı üzerinden veri akarken haritalama mantık doğruluğu olun
• Karşılaştırmalı profillendirme analizi ile veri profillerini dinamik olarak oluşturur ve karşılatırır.
• Haritalandırma üzerinden veri akışı sırasında haritalandırmanının doğruluğundan emin olur.

Tüm uygulamalara açık
Tüm veri kaynaklarına evrensel giriş imkanı

• İspatlanmış veri entegrasyon bağlantıları sayesinde kaynağı ne olursa (kurum içinde, partner veya bulutta) olsun, tüm verilere giriş ve temizleme imkanı sağlar.
• SOA tabanlı veri servisleri sayesinde veriyi fiziksel olarak taşımadan farklı veri kaynaklarındaki biraraya getirilmiş verilere giriş ve profillendirme imkanı sunar.