Hakkımızda

                         Veri Yönetimi ve Analitik Uygulamalarda Çözüm Ortağınız

KOMTAŞ Bilgi Yönetimi, veri odaklı organizasyonlar için en önemli değer olan her türlü veriyi; doğru, kaliteli ve güvenilir kılmakta; bu veriyi, istenilen zamanda, organizasyona yön veren süreç ve uygulamalara teslim etmekte, iş birimlerinin ihtiyacı olan analitik uygulamaları, kritik iş süreçlerinin parçası haline getirmektedir.

İnaniyoruz ki, bugün veri en önemli değerlerden biridir. Pazarda artan rekabet, risk ve oluşan baskılar nedeniyle, şirketler etkin ve verimli, sürdürülebilir bir değer yaratabilmek için sürekli yeni çözüm arayışları içindeler. Veri analizi, pek çok alanda şirket ve organizasyonlar tarafindan daha iyi kararlar alabilmek ve yaratıcı sürdürülebilir değerler olusturabilmek için en üst seviyede kullanılmaktadır. Bir veri analizi şirketi olarak, sahip olduğumuz bilgi birikimiyle, yararlı, güvenilir ve geçerli bilgi yönetiminin yollarını açıyoruz.

''Veri Analizi'', veriyi değer yaratan bilgiye dönüştürür.

Veri Yönetimi ve Analitik Uygulamalar konusunda uzman, bağımsız bir bilgi teknolojileri şirketi olan KOMTAŞ Bilgi Yönetimi, 1989 yılından itibaren sistem entegratörü olarak kazandığı bilgi, beceri ve deneyimi dünyanın en büyük teknoloji sağlayıcıları ile kurduğu stratejik işbirlikleriyle güçlendirerek, Türkiye ve Avrupa pazarında ‘veri ve istihbarat analizi’ konularında çözümler sunmaktadır.

KOMTAŞ Bilgi Yönetimi; ‘Veri Odaklı’ organizasyonların her türlü verisini; Veri Kalitesi, Veri Entegrasyonu, Kurumsal Kimlik Çözümlemesi, Master Data Management, Information Lifecycle Management (Online Veri Arşivleme, Test Veri Yönetimi, Veri Maskeleme) çözümleri ile doğru, kaliteli ve güvenilir hale getirerek; istenilen zamanda, organizasyona yön veren kritik süreç ve uygulamalara teslim etmektedir. Bir diğer yandan önemli faaliyet alanı olan Yönetişim, Risk ve Uyum konularında oluşturduğu Analitik Uygulamalar ile; Bilgisayar Destekli Denetim, Suistimal Önleme, Suç Gelirlerinin Aklanması ile Mücadele, Kriminal Suç Analizi, Risk Yönetimi konularını, organizasyonlarda kritik iş süreçlerinin parçası haline getirmektedir.

Merkez ofisi İstanbul’da bulunan KOMTAŞ Bilgi Yönetimi, veri ve istihbarat analizi konularındaki yeni ürün ve teknoloji geliştirme (AR-GE) faaliyetlerini Ankara, Avrupa pazarındaki projelerini Londra ofisi aracılığıyla gerçekleştirmektedir.

Sahip olduğumuz bilgi birikimi, ulusal ve uluslararası tecrübeler ile sunduğumuz ''VERİ YÖNETİMİ PLATFORMU'' hizmetleri:


Veri Kalitesi
Veri Entegrasyonu
Kurumsal Kimlik Çözümleme
Master Data Management
Information Lifecycle Management
 
 

 
VERİ YÖNETİMİ YAKLAŞIMI:

  • Her kaynaktaki, her türlü veriye erişim sağlıyoruz.
  • BT ve işbirimlerini, aynı veri yönetim platformu üzerinde buluşturuyoruz.
  • Veriyi kaliteli, güvenilir ve tekil hale getiriyoruz.
  • Veriyi istenilen zamanda organizasyona yön veren süreç ve uygulamalara teslim ediyoruz.

ANALİTİK UYGULAMALAR YAKLAŞIMI:


  • Kurumun / organizasyonun tüm süreçlerinin analitik denetimini yapıyoruz.
  • Suistimal, risk, suç ve suçla mücadele konularında iyileştirilecek alanları tespit ediyor, denetim ve kontrol mekanizmalarını oluşturuyoruz.
  • Denetim ve kontrol sonuçlarının, iş birimleriyle paylaşılmasını sağlıyoruz.
  • İlgili tarafların tam katılımıyla sürecin sürekliliğini sağlıyoruz.
  • Analitik uygulamaları, kritik iş süreçlerinin parçası haline getiriyoruz.