TEKNOLOJİLERİMİZ

Teradata

Teradata, basit, güvenilir ve ölçeklenebilir analitik sistemleri sayesinde verilerin müşteri ve iş analitiklerinde kullanılmasına; birden çok analitik sistemden gelen verilerin entegre edilmesine ve daha önceden farkedilmemiş fırsatların anlamlı iş çıktılarına dönüştürmelerine imkan sunar.

İş Ortaklarımız

No items found.
No items found.

Teradata

Kimler için?

Üretim ve back-end süreçlerinizi optimize edin

Analitik olarak yönlendirilen uygulamalar ile varlıklarınızı izleyin, genel ekipman etkinliğini arttırın, üretim kalitesini güçlendirin ve karlılık öngörülerini genişletin.

Üretim istikrarını geliştirin

Varlık çalışma süresini optimize etmek, verimi artırmak, pazara sunma hızını en üst düzeye çıkarmak, üretim değerini güvenli bir şekilde arttırmak ve üretilebilirliği geliştirmek için ileri analitik, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Yapay Zeka (AI) kullanın.

Ürün/çıktı kalitesini artırın

Kaliteyi artırmak, otomatikleştirilmiş sürekli iyileştirme programları oluşturmak ve sıfır kaza/sıfır kusurlu üretim elde etmek için fabrika düzeyinde IoT verilerini ve gelişmiş analitiği kullanın. Analitik olarak yönlendirilen kalite rutinlerini uygulayarak uçtan uca süreçlerinizde için üretkenliği artırın, ölçeklenebilirlik elde edin ve bir "Tahmini Varlık Yönetimi" metodolojisi oluşturun.

Karlılığı arttırın

İdeal müşteri ve ürün deneyimlerini haritalamak ve herhangi bir veri kaynağından içgörüler sağlamak için gelişmiş üretim analitiği modellerini kullanın. Tüm değer zincirini proaktif olarak yönetin, geliri arttırın, hızlı yatırım getirisi elde etmek ve maliyeti azaltmak için Müşteri İlişkileri Yönetimini geliştirin (ve Müşteri Yaşam Boyu Değerini iyileştirin).

Artan talebe ve regülasyonlara hazırlıklı olun

Finansal hizmetler sektörü, genelleştirilmiş ürünler sunmaktan özel hizmetlere geçiş yapıyor. Regülasyonlar, açık ve işbirliğine dayalı bankacılığa yönelik eğilimler ve sürekli artan güvenlik endişeleri veri ve analitik için yeni yaklaşımları gerekli hale getiriyor.

Müşteri deneyimini yeniden tasarlayın

Müşterileriniz ile ilişkilerinizde sektörünüzde tek finansal deneyimler oluşturmak için veriye dayalı dinleme ve hiper kişiselleştirmeyi kullanın

Gelişmiş risk yönetimi

Karar vermeyi tamamen otomatikleştirin ve risk kararlarını bilanço optimizasyonu ile entegre edin.

Otomasyonu dijitalleştirin

Açık bankacılık ve erişilebilir API'lar aracılığıyla çevikliği ve yeniliği geniş ölçekte artırın, verilerden para kazanmayı teşvik edin.

Artan talebe ve regülasyonlara hazırlıklı olun

Finansal hizmetler sektörü, genelleştirilmiş ürünler sunmaktan özel hizmetlere geçiş yapıyor. Regülasyonlar, açık ve işbirliğine dayalı bankacılığa yönelik eğilimler ve sürekli artan güvenlik endişeleri veri ve analitik için yeni yaklaşımları gerekli hale getiriyor.

Müşteri deneyimini yeniden tasarlayın

Müşterileriniz ile ilişkilerinizde sektörünüzde tek finansal deneyimler oluşturmak için veriye dayalı dinleme ve hiper kişiselleştirmeyi kullanın

Gelişmiş risk yönetimi

Karar vermeyi tamamen otomatikleştirin ve risk kararlarını bilanço optimizasyonu ile entegre edin.

Otomasyonu dijitalleştirin

Açık bankacılık ve erişilebilir API'lar aracılığıyla çevikliği ve yeniliği geniş ölçekte artırın, verilerden para kazanmayı teşvik edin.

Kategori yönetimini yerelleştirin

Her müşteri için tüm mağaza içi ve çevrimiçi deneyimlerinin mümkün olduğunca alakalı olmasını sağlamak için ürün stoğu, fiyatlandırma ve promosyonları optimize edin.

Tedarik zincirinizi kolaylaştırın

Talebi daha iyi tahmin etmek, görünürlüğü iyileştirmek, gerçek zamanlı esnekliği artırmak ve otomasyonu yönlendirmek için sayısız kaynaktan gelen verileri entegre edin.

Kapsamlı kişiselleştirilmiş deneyimler sunun

Her bir müşteriye doğru yerde ve zamanda ulaşmak için tüm içerik ve dağıtım kanallarını birbirine entegre edin.

Sağlam finansal temeller oluşturun

Finansal sistemleri ve öngörüleri entegre edin, çok boyutlu karlılığı ve riski modelleyin ve küçülmeyi, dolandırıcılığı ve kaybı en aza indirin.

Bağlantı Kurun

Fiziksel, sanal ve evde bakım hizmetlerini uyumlu hale getirmek ve gerçek zamanlı veriye dayalı karar vermeyi geliştirmek için veri kaynakları ve sistemler genelinde erişimi kolaylaştırın.

Kişiselleştirin

Her bir hastanın özel ihtiyaçlarını karşılamak için sağlık hizmetleri çözümlerini ve yaklaşımlarını özelleştirin.

Keşfedin

Yeni teşhisleri, hastalık ilerlemelerini ve sağlık risklerini daha iyi tahmin etmek için yapay zekanın yeteneklerinden yararlanın.

Değere Dayalı Bakım Sözleşmesi

Sağlık planlarını, sağlayıcıları, üreticileri ve hasta sonuçlarına bağlı geri ödemelerdeki diğer maliyetleri yönetmek için Değere Dayalı Bakım sözleşmesine geçin.

Ağ güvenilirliğini artırın

Varlıklar başarısız olmadan önce ayrıntılı içgörülerle mevcut ortamınızı mümkün olduğunca verimli bir şekilde yönetin. Ağınızın güvenilirliğini ve kamu güvenliğini artırın.

Müşteri deneyimini iyileştirin

Tüketim kalıplarından ve ağ davranışlarından elde edilen verilere dayalı içgörülerle müşterilerin tasarruf etmesine ve bilgilendirilmesine yardımcı olan girişimleri destekleyin.

Bütüncül bir yönetim elde edin

Verilerinizi doğru şekilde kullanın ve kurumunuz kendi kendini sürdüren, talepleri karşılayan bir makine haline gelsin.

İşinizi hızlandırın

Engelleri ortadan kaldırın ve tüm verileri bireysel müşteri detayında elde edin.

Süreçlerinizi entegre edin

Tüm işlevleri entegre edin ve işletme genelinde öngörüleri yönlendirin.

Kurumsal Çapta Veri Erişimi

Süreçleri ve hizmetleri sürekli olarak optimize ederek verilere kurumsal çapta erişim sağlayın.

Analitik Uygulamalar

İş gereksinimlerine doğrudan hitap eden, hibrit ortamlarla ilişkili karmaşıklığı ortadan kaldıran ve önceden görünmeyen fırsatları eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştüren denenmiş, test edilmiş ve başarısı kanıtlanmış Müşteri Deneyimi, Finans Altyapısı ve Endüstriyel Zeka çözümlerini kullanın.

Gerçek Zamanlı Etkileşim Yöneticisi

Pazarlama iletişimini güçlendirmek, doğru mesajları ve teklifleri göndermek ve gerçek zamanlı çapraz satışı desteklemek için kendi kendine öğrenen bir motordan yararlanın.

Müşteri Etkileşim Yöneticisi

Birden fazla kanal, ürün hattı ve iş yeri genelinde müşteri iletişimini planlamak, geliştirmek ve yönetmek için entegre, kurumsal bir yaklaşım benimseyin.

Müşteri Memnuniyeti Endeksi

Bütünsel bir Müşteri Memnuniyeti Endeksi puanı oluşturmak için kullanılan verileri ve temas noktalarını birleştirin.

Teradata

Kimler için?

İş ekipleri İçin Teradata

İhtiyaç duyulan raporlara ve detaylı veri analizlerine hızlı ve tutarlı olarak erişilebilmesini sağlar. Tüm kurumsal verilerin entegrasyonu ile işinizi daha ön görülü yönetebilirsiniz.

Teknik ekipler için Teradata

Optimum toplam sahip olma maliyeti ve kolay yönetim imkanları ile yatırımın en hızlı geri dönüşünü sağlar. Bilinen ve yaygın olarak kullanılan veri analitiği araçları ile tam uyumludur.

Finans Ekipleri için Teradata

Planlama, bütçeleme, karlılık yönetimi, harcama ve tahmin yetenekleri dahil olmak üzere finansal operasyonları iyileştirmek için eyleme dönüştürülebilir içgörüler kullanın. Doğrudan ve dolaylı maliyetlerle birlikte gelir dağılımının bütünsel bir görünümüyle nesnel iş hedefleri belirleyin.

Ürün Ekipleri için Teradata

Yeni ürün ve hizmetleri keşfetmek, müşteri deneyimini iyileştirmek ve en üst düzeyde büyümeyi ve artan karlılığı desteklemek için mevcut veri kaynaklarını ve gelişmiş analitiği kullanın.

İş ekipleri İçin Teradata
Teknik ekipler için Teradata
Finans Ekipleri için Teradata
Ürün Ekipleri için Teradata
Nasıl Çalışır?

Teradata'nın Nasıl Çalıştığını Keşfedin!

Teradata Kurumsal Yapay Zeka Çözümleri ile Sektörleri Alt Üst Edin

Yapay zeka (AI) her şeyi değiştiriyor; endüstrileri, meslekleri ve yaşamları yeniden yapılandırıyor ve otonom araçlardan tüketici elektroniğine kadar her sektörde başarı öykülerine imza atıyor. İş dünyasına giderek daha fazla yerleşen yapay zeka, işletmeler için büyük bir değişimi temsil ediyor. Bu trendde erkenden yerini alan şirketler, sahtekarlık tespiti, üretim performansı optimizasyonu, önleyici bakım ve öneri motorları gibi birçok alanda yüksek etkili iş sonuçlarına sahip oluyor.

Teradata ile Yapılandırılmamış Verilerden Dahi İçgörüler Elde Edin

Büyük veri eğiliminden önce, veri entegrasyonu, bilgiyi bir tür kalıcılıkta (veritabanı gibi) normalleştirdi ve bir değer yarattı. Ancak bu durum artık tek başına kurumdaki tüm verileri yönetmek için yeterli değil. Bu nedenle Teradata ile yapılandırılmamış bir veritabanından dahi değerli içgörüler elde edebilirsiniz.

Etkinlik, Akış Analizi ve Entegrasyon Use Case Uygulamaları

Bulut Entegrasyonu

- Olaya Yönelik Veri Gölü ve Veri Ambarı Entegrasyonu
- Kullanıma hazır veri entegrasyonu
- ETL / ELT Uygulamaları
- Kurumsal sistemler, ürün back-end'leri ve bulut arasında verilerinizi gerçek zamanlı taşıma imkanı

Bulut Maliyetini Düşürme

- Akıllı ön işleme ile veri hacimlerini azaltın.
- Pahalı bulut hizmetlerini atlayın ve doğrudan depolamaya entegre edin.
- Daha az bileşenle veri mimarinizi basitleştirin.
- Daha hızlı ve daha kolay inovasyon ile entegrasyon sürecinin personel maliyetini azaltın.

Çoklu Bulut & Hibrit Entegrasyon

Nerede çalışırsa çalışsın tüm iş yükünüz genelinde devreye alma ve izleme süreçleri için sunulan merkezi bir kontrol düzlemi sayesinde şirket içinde ve çoklu bulutta entegrasyonları çalıştırabilirsiniz.

Gerçek Zamanlı Deneyim

- Ürün back-end'leri, ERP, CRM, envanter, tedarik zincirleri ve diğer tüm sistem veya uygulamaları entegre ederek harika bir müşteri deneyimi yaratın.
- Entegrasyonlarınıza akıllı otomasyonlar ve mantık ekleyin.

Büyük veriden şirketiniz için en iyi fırsatları ortaya çıkarın

Günümüzün çetin rekabete sahip iş ortamında, önde gelen büyük veri şirketleri - farklılaşan, üstün performans gösteren ve müşteri ihtiyaçlarına rakiplerinden daha hızlı uyum sağlayan kuruluşlar - büyük veri analitiğine güveniyor. Analitikle birleştiğinde, büyük verilerin amaçlı, sistematik bir şekilde kullanılmasının daha iyi iş sonuçları için fırsatları nasıl ortaya çıkardığını görüyorlar. Sektörlerinin lider kuruluşlar için veri analitiği, yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi ile birlikte karmaşık iş sorunlarının çözülmesinde büyük rol oynuyor.

  • Birden fazla organizasyona hizmet edebilen tekil platform
  • Daha az teknik yönetim, daha fazla iş odaklılık
  • Optimum toplam sahip olma maliyeti için lineer ölçeklenebilirlik
  • Karma İş Yönetimi
  • Zaman serisi, coğrafik ve temporal analiz desteği
  • İleri analitik fonksiyonlar
  • Çoklu platform sorgulama yetenekleri
  • Kolon bazlı tablo imkanı
Teradata
TEKNOLOJİSİNİ KEŞFEDİN

Google Cloud ürünleri ile gerçek zamanlı içgörüleri keşfedin

BigQuery

Veri analizi için tasarlanmış sunucusuz, sınırsız ölçeklenebilir ve uygun maliyetli çoklu bulut destekleyen Google Veri Ambarı(DWH) servisi.  
- Yerleşik Makine Öğrenmesi fonksiyonları sayesinde verileriniz üzerinde SQL ile modeller yaratıp sonuçlarını kullanabilirsiniz.
- Herhangi bir bulut ortamındaki verilerinizi BigQuery datasetleri olarak analiz edebilmenize imkan tanır.
- Realtime analizleri yapabilmenize imkan tanıyan bir teknoloji sağlar.
- Tüm veri kaynaklarından elde ettiğiniz verilerini tek bir ortamda yönetip sorgulayabilirsiniz.

Başarı hikayemizi incelemek için tıklayın.

DataFlow

Sunucusuz, hızlı ve uygun maliyetli stream ve batch veri işleme servisi.
- Tümüyle yönetilen veri işleme hizmeti.
- Gerekli tüm işlem kaynaklarının otomatik olarak sağlanması ve yönetimi.
- İşlemlerin en kısa sürede bitmesi için otomatik ölçeklendirme.
- Son versiyon Apache BEAM SDK desteği.
- Güvenli ve tutarlı veri işleme

Pub/Sub

BigQuery, Data Lake veya operasyonel veritabanlarına aktarmak üzere real-time event datalarını kolayca alın.
- Analiz event datalarını herhangi bir kaynaktan kolayca alıp, Dataflow ile BigQuery'ye aktarabilirsiniz.
- Operasyonel iş yükü gerektirmeyen, güvenli, ölçeklenebilir mesajlaşma veya kuyruk sistemi.
- In-order ve any-order at-least-once mesaj teslim yetenekleri içerir.
- Hassas erişim kontrolleri ve her zaman açık şifreleme ile verileri güvenli bir şekilde iletilir.

DataProc

Dataproc, Apache Hadoop, Spark, Flink, Presto ve 30+ açık kaynaklı araç ve framework’ü çalıştırmak için tam olarak yönetilen ve yüksek düzeyde ölçeklenebilir bir hizmettir. Veri gölü modernizasyonu, ETL ve güvenli veri bilimi için Dataproc'u geniş ölçekte, Google Cloud ile entegre olarak çok düşük bir maliyetle kullanabilirsiniz.
- Kurumsal düzeyde güvenlikle, açık kaynaklı veri analitiği işlemlerini geniş ölçekte çalıştırabilirsiniz.
- Sunucusuz olarak kullanabileceğiniz gibi, Google Compute Engine veya Google Kubernetes Engine üzerinde de çalıştırabilirsiniz.
- Kerberos, Apache Ranger ve Kişisel Kimlik Doğrulama gibi gelişmiş güvenlik yapılandırmalarına imkan tanır.
- Saniye başına fiyatlandırma ile on-premise data lake sistemlerine kıyasla %54 daha düşük TCO elde edebilirsiniz.

Looker

İş zekası, veri uygulamaları ve analitik işlemleri için kurumsal BI platformu.
- Tüm veri kaynaklarına erişim
- ‘Ortak Veri Modeli’ kavramı sayesinde tekrar kullanılabilirlik
- Cloud veri setleriyle eşsiz performans
- Özelleştirilmiş ve önceden tanımlı data uygulamaları

Cloud Data Fusion

Kurumsal ölçekte, tamamen yönetilen, bulut veri entegrasyon servisi.
- Data pipeline’larının dağıtımını sağlayan görsel “Drag and Drop” yönetim konsolu
- 150'den fazla önceden yapılandırılmış bağdaştırıcı ve dönüştürücüden oluşan geniş ve ücretsiz kütüphane
- Google Cloud hizmetlerine native entegrasyon
- Kök neden ve etki analizi için uçtan uca veri dizisi

Data Catalog

Tam olarak yönetilen ve ölçeklenebilir veri kataloğu ve meta veri yönetimi hizmeti.
- Basit ve güçlü bir arama arayüzüyle verilerinizin keşfedin.
- Teknik meta verilerini otomatik olarak senkronize edin ve iş meta verileri için şematik etiketler oluşturun.
- Bulut Veri Kaybını Önleme (Data Loss Prevention | DLP) entegrasyonu aracılığıyla hassas verileri otomatik olarak etiketleyin.

Cloud Composer

Tam olarak yönetilen bir iş akışı ve pipeline düzenleme hizmeti.
- Hibrit ve çoklu bulut ortamlarına yayılan ardışık düzenleri yazıp, planlayıp, monitör edin.
- Open Source Apache Airflow desteği.

DataPrep

Verileri görsel olarak keşfetmek, temizlemek, analiz ve makine öğrenmesine hazırlamak için akıllı bir bulut veri hizmeti. 
- Hızlı keşif ve anomali tespiti
- Kolay ve güçlü veri hazırlama
- Tahmine dayalı dijital dönüşüm 
- Zengin dönüşümler
- Aktif profilleme
- Veri kalitesi kuralları
- Data pipeline düzenlemeye yardımcı
- Standardizasyon

Vertex AI

Veri bilimi(data science) ve makine öğrenmesi için tümüyle yönetilen, uçtan uca bir platform sunuyor.  
- İhtiyacınız olan tüm makine öğrenmesi araçlarını tek bir yapay zeka platformunda topluyor.
- Önceden eğitilmiş ve özel araçları kullanarak, makine öğrenmesi modellerini birleşik bir yapay zeka platformunda daha hızlı oluşturun ve ölçeklendirin.
- Veri bilimi ve makine öğrenmesi için tümüyle yönetilen, uçtan uca bir platform sunuyor.
- İhtiyacınız olan tüm makine öğrenmesi araçlarını tek bir yapay zeka platformunda topluyor.

Başarı hikayemizi incelemek için tıklayın.

Compute Engine

Google'ın altyapısında sanal makineler oluşturmanıza ve çalıştırmanıza olanak tanıyan güvenli ve özelleştirilebilir bilgi işlem hizmeti. 
- Önceden oluşturulmuş ve kullanıma hazır yapılandırmalarla hızlı bir şekilde çalışmaya başlayın.
- Maliyeti dengelerken optimum miktarda vCPU ve     belleğe sahip sanal makineler oluşturun.
- Bilgi işlem maliyetlerini %91'e kadar azaltın.
- En hassas verilerinizi işlenirken şifreleyin.
- Otomatik önerilerle kaynak kullanımını optimize edin.

Google Kubernetes Engine

GKE, Kubernetes'i otomatik olarak dağıtmanın, ölçeklendirmenin ve yönetmenin basit bir yoludur. 
- Otomatik ayağa kaldırma ve yönetim Pod ve cluster otomatik ölçeklendirme
- Önceden oluşturulmuş Kubernetes uygulamaları ve şablonları
- Konteyner özelinde yerel ağ iletişimi ve güvenlik
- İş yüklerini kolayca taşımak için otomatik araçlar

Teradata

Kimler için?

Analitik Uygulamalar

İş gereksinimlerine doğrudan hitap eden, hibrit ortamlarla ilişkili karmaşıklığı ortadan kaldıran ve önceden görünmeyen fırsatları eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştüren denenmiş, test edilmiş ve başarısı kanıtlanmış Müşteri Deneyimi, Finans Altyapısı ve Endüstriyel Zeka çözümlerini kullanın.

Gerçek Zamanlı Etkileşim Yöneticisi

Pazarlama iletişimini güçlendirmek, doğru mesajları ve teklifleri göndermek ve gerçek zamanlı çapraz satışı desteklemek için kendi kendine öğrenen bir motordan yararlanın.

Müşteri Etkileşim Yöneticisi

Birden fazla kanal, ürün hattı ve iş yeri genelinde müşteri iletişimini planlamak, geliştirmek ve yönetmek için entegre, kurumsal bir yaklaşım benimseyin.

Müşteri Memnuniyeti Endeksi

Bütünsel bir Müşteri Memnuniyeti Endeksi puanı oluşturmak için kullanılan verileri ve temas noktalarını birleştirin.

Havacılık ve Savunma

Bütüncül bir yönetim elde edin

Verilerinizi doğru şekilde kullanın ve kurumunuz kendi kendini sürdüren, talepleri karşılayan bir makine haline gelsin.

İşinizi hızlandırın

Engelleri ortadan kaldırın ve tüm verileri bireysel müşteri detayında elde edin.

Süreçlerinizi entegre edin

Tüm işlevleri entegre edin ve işletme genelinde öngörüleri yönlendirin.

Kurumsal Çapta Veri Erişimi

Süreçleri ve hizmetleri sürekli olarak optimize ederek verilere kurumsal çapta erişim sağlayın.

Telekomunikasyon

Ağ güvenilirliğini artırın

Varlıklar başarısız olmadan önce ayrıntılı içgörülerle mevcut ortamınızı mümkün olduğunca verimli bir şekilde yönetin. Ağınızın güvenilirliğini ve kamu güvenliğini artırın.

Müşteri deneyimini iyileştirin

Tüketim kalıplarından ve ağ davranışlarından elde edilen verilere dayalı içgörülerle müşterilerin tasarruf etmesine ve bilgilendirilmesine yardımcı olan girişimleri destekleyin.

Tedarik Zinciri

Bağlantı Kurun

Fiziksel, sanal ve evde bakım hizmetlerini uyumlu hale getirmek ve gerçek zamanlı veriye dayalı karar vermeyi geliştirmek için veri kaynakları ve sistemler genelinde erişimi kolaylaştırın.

Kişiselleştirin

Her bir hastanın özel ihtiyaçlarını karşılamak için sağlık hizmetleri çözümlerini ve yaklaşımlarını özelleştirin.

Keşfedin

Yeni teşhisleri, hastalık ilerlemelerini ve sağlık risklerini daha iyi tahmin etmek için yapay zekanın yeteneklerinden yararlanın.

Değere Dayalı Bakım Sözleşmesi

Sağlık planlarını, sağlayıcıları, üreticileri ve hasta sonuçlarına bağlı geri ödemelerdeki diğer maliyetleri yönetmek için Değere Dayalı Bakım sözleşmesine geçin.

Sağlık

Kategori yönetimini yerelleştirin

Her müşteri için tüm mağaza içi ve çevrimiçi deneyimlerinin mümkün olduğunca alakalı olmasını sağlamak için ürün stoğu, fiyatlandırma ve promosyonları optimize edin.

Tedarik zincirinizi kolaylaştırın

Talebi daha iyi tahmin etmek, görünürlüğü iyileştirmek, gerçek zamanlı esnekliği artırmak ve otomasyonu yönlendirmek için sayısız kaynaktan gelen verileri entegre edin.

Kapsamlı kişiselleştirilmiş deneyimler sunun

Her bir müşteriye doğru yerde ve zamanda ulaşmak için tüm içerik ve dağıtım kanallarını birbirine entegre edin.

Sağlam finansal temeller oluşturun

Finansal sistemleri ve öngörüleri entegre edin, çok boyutlu karlılığı ve riski modelleyin ve küçülmeyi, dolandırıcılığı ve kaybı en aza indirin.

Perakende

Üretim ve back-end süreçlerinizi optimize edin

Analitik olarak yönlendirilen uygulamalar ile varlıklarınızı izleyin, genel ekipman etkinliğini arttırın, üretim kalitesini güçlendirin ve karlılık öngörülerini genişletin.

Üretim istikrarını geliştirin

Varlık çalışma süresini optimize etmek, verimi artırmak, pazara sunma hızını en üst düzeye çıkarmak, üretim değerini güvenli bir şekilde arttırmak ve üretilebilirliği geliştirmek için ileri analitik, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Yapay Zeka (AI) kullanın.

Ürün/çıktı kalitesini artırın

Kaliteyi artırmak, otomatikleştirilmiş sürekli iyileştirme programları oluşturmak ve sıfır kaza/sıfır kusurlu üretim elde etmek için fabrika düzeyinde IoT verilerini ve gelişmiş analitiği kullanın. Analitik olarak yönlendirilen kalite rutinlerini uygulayarak uçtan uca süreçlerinizde için üretkenliği artırın, ölçeklenebilirlik elde edin ve bir "Tahmini Varlık Yönetimi" metodolojisi oluşturun.

Karlılığı arttırın

İdeal müşteri ve ürün deneyimlerini haritalamak ve herhangi bir veri kaynağından içgörüler sağlamak için gelişmiş üretim analitiği modellerini kullanın. Tüm değer zincirini proaktif olarak yönetin, geliri arttırın, hızlı yatırım getirisi elde etmek ve maliyeti azaltmak için Müşteri İlişkileri Yönetimini geliştirin (ve Müşteri Yaşam Boyu Değerini iyileştirin).

Üretim

Artan talebe ve regülasyonlara hazırlıklı olun

Finansal hizmetler sektörü, genelleştirilmiş ürünler sunmaktan özel hizmetlere geçiş yapıyor. Regülasyonlar, açık ve işbirliğine dayalı bankacılığa yönelik eğilimler ve sürekli artan güvenlik endişeleri veri ve analitik için yeni yaklaşımları gerekli hale getiriyor.

Müşteri deneyimini yeniden tasarlayın

Müşterileriniz ile ilişkilerinizde sektörünüzde tek finansal deneyimler oluşturmak için veriye dayalı dinleme ve hiper kişiselleştirmeyi kullanın

Gelişmiş risk yönetimi

Karar vermeyi tamamen otomatikleştirin ve risk kararlarını bilanço optimizasyonu ile entegre edin.

Otomasyonu dijitalleştirin

Açık bankacılık ve erişilebilir API'lar aracılığıyla çevikliği ve yeniliği geniş ölçekte artırın, verilerden para kazanmayı teşvik edin.

Sigortacılık

Artan talebe ve regülasyonlara hazırlıklı olun

Finansal hizmetler sektörü, genelleştirilmiş ürünler sunmaktan özel hizmetlere geçiş yapıyor. Regülasyonlar, açık ve işbirliğine dayalı bankacılığa yönelik eğilimler ve sürekli artan güvenlik endişeleri veri ve analitik için yeni yaklaşımları gerekli hale getiriyor.

Müşteri deneyimini yeniden tasarlayın

Müşterileriniz ile ilişkilerinizde sektörünüzde tek finansal deneyimler oluşturmak için veriye dayalı dinleme ve hiper kişiselleştirmeyi kullanın

Gelişmiş risk yönetimi

Karar vermeyi tamamen otomatikleştirin ve risk kararlarını bilanço optimizasyonu ile entegre edin.

Otomasyonu dijitalleştirin

Açık bankacılık ve erişilebilir API'lar aracılığıyla çevikliği ve yeniliği geniş ölçekte artırın, verilerden para kazanmayı teşvik edin.

Bankacılık ve Finans

Havacılık ve Savunma
Telekomunikasyon
Tedarik Zinciri
Sağlık
Perakende
Üretim
Sigortacılık
Bankacılık ve Finans
BAŞARI HİKAYESİ

Eren Perakende - Product 360

HEMEN İZLE
REFERANSLARIMIZ

Başarılı İş Ortaklarımıza Katılın!

Sektöründe öncü 120'den fazla şirket ile 200'den fazla başarılı proje geliştirerek Türkiye'nin alanında lider şirketleri ile çalışıyoruz.
Siz de başarılı iş ortaklarımız arasındaki yerinizi alın.

İlETİŞİM FORMU

Sizi Tanımak için Sabırsızlanıyoruz

Formu doldurarak çözüm danışmanlarımızın tarafınıza en hızlı şekilde ulaşmasını sağlayın.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
İLETİŞİME GEÇ
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. “Kabul Et” butonuna tıkladığınızda bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Gizlilik Politikası sayfasını okuyunuz.